สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
สานต่อที่พ่อทำ

สานต่อที่พ่อทำ

สานต่อเพื่อพ่อ แอนนิเมชั่นอธิบาย ‘โครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ เรื่องต่างๆ เช่น ฝนหลวง, ฝายชะลอน้ำ, เกษตรทฤษฎีใหม่, แก้มลิง, กังหันน้ำชัยพัฒนา และแกล้งดิน ดูสนุก เข้าใ...

อ่านต่อ
กองทุนใจอาสา

กองทุนใจอาสา

กองทุนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชึวิตของคนสูงวัย เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุหลังน้ำท่วม และทำกิจกรรม “สวนครัวชุมชน” พาเด็กๆ และผู้สูงอายุมาช่วยกันปลูกผัก กล้วยและมะละกอ ไว้กินกันเองในชุมชน...

อ่านต่อ

Article

DIY  งานประดิษฐ์จากของเหลือใช้

DIY งานประดิษฐ์จากของเหลือใช้

Diy งานประดิษฐ์จากของเหลือใช้ งานศิลปหัตถกรรมหรืองานประดิษฐ์ง่ายๆ ที่กลุ่มผู้สูงอายุทำเป็นตัวอย่างให้น้องๆ เยาวชนได้ใช้จินตนาการ เอาสิ่งของใกล้ตัวนำมาคิด ประดิษฐ์ และแปรรูปสิ่งของเหลือใช้ให้กลับมาใ...

อ่านต่อ
ชมรมบุคคลต้นแบบ

ชมรมบุคคลต้นแบบ

ประชุมใหญ่ชมรมบุคคลต้นแบบ การประชุมสามัญประจำปี2560 ของชมรมบุคคลต้นแบบภูมิปัญญาผู้สูงวัยจังหวัดปทุมธานี จัดที่สโมสรกลางของหมู่บ้านฟ้ารังสิต คลอง4 อำเภอบึงยี่โถ พี่เรวดี แจ้งไพร ประธานชมรมบุคคลต้น...

อ่านต่อ
DIY ของใช้ไม้ไอติม

DIY ของใช้ไม้ไอติม

มีน้องๆ จากโรงเรียนต่างจังหวัด ส่งรูปผลงานพานไหว้ครูจากไม้ไอติม มาให้ลุงแดง ดู และตั้งคำถามจะต่อยอดทำเป็นของใช้ขายหารายได้เป็นทุนการศึกษาได้ไหม? ได้ครับ เป็นสิ่งที่ใจอาสาให้การสนับสนุนน้องๆ มาโดยตลอ...

อ่านต่อ
สูงวัยหัวใจนันทนาการ

สูงวัยหัวใจนันทนาการ

ผู้สูงอายุ เป็นประชากรที่มีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้อายุจะยืนยาวมากขึ้น แต่ปัญหาต่างๆ ทางสุขภาพของผู้สูงอายุก็ไม่ได้หมดตามลงไปด้วย รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของบทบาททางสังคม ที่ลดน้อยลง อาจ...

อ่านต่อ
เก้าอี้มหัศจรรย์ ภูมิปัญญาปทุมธานี

เก้าอี้มหัศจรรย์ ภูมิปัญญาปทุมธานี

ผลิตภัณฑ์ชุมชน "ใจอาสา" เก้าอี้มหัศจรรย์ ภูมิปัญญาปทุมธานี ของลุงกำนัน   สนับสนุนผู้สูงวัย สานต่อภูมิปัญญาไทย ยืดเส้น หายปวด หมอนวดประจำบ้านยินดีถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย ให้ลูกหลานได้ภูมิใจ และสาน...

อ่านต่อ
ยาสีฟันสมุนไพรไทย

ยาสีฟันสมุนไพรไทย

ผลิตภัณฑ์ชุมชน "ใจอาสา" ยาสีฟันสมุนไพรไทย สูตรโบราณ แม่อาบจิต   สนับสนุนผู้สูงวัย สานต่อภูมิปัญญาไทย เพื่อลมหายใจ สุขภาพปากและฟัน ยินดีถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย ให้ลูกหลานได้ภูมิใจ และสานต่อ...

อ่านต่อ
กองทุนใจอาสา

กองทุนใจอาสา

กองทุนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชึวิตของคนสูงวัย ปลายปี 2554 หลังน้ำท่วมใหญ่ กลุ่มผู้สูงอายุเล็กๆ ของชุมชนบัณฑิตลำสามแก้ว ได้รวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างความสามัคคีในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้อาศัยในอาคารชุดท้า...

อ่านต่อ
มหาวิชชาลัยบ้านกระแชง

มหาวิชชาลัยบ้านกระแชง

มหาวิชชาลัยชุมชน บ้านกระแชงสานสุข (IDOL) สูงวัยใจอาสากับบ้านธรรมชาติบำบัด ปี 2558 แกนนำเครือข่าย น.ศ.อาวุโส หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงวัย รุ่นที่5  โรงเรียนผู้สูงอายุจ...

อ่านต่อ
บ้านไทยไม้ไอติมหลังที่ 3

บ้านไทยไม้ไอติมหลังที่ 3

น้องปูเป้ส่งรูปของพ่ออู๊ด กำลังซ่อมบ้านไทยไม้ไอติมหลังแรกมาให้ และรูปของบ้านหลังที่ 3 ในแต่ละมุมให้ดูกันชัดๆ ถึงรายละเอียด และการตกแต่งภายในของบ้าน ซึ่งบอกถึงความตั้งใจของผู้ทำอย่างมากๆ เพราะนอกจา...

อ่านต่อ
สร้างกลุ่มให้ประสบความสำเร็จ

สร้างกลุ่มให้ประสบความสำเร็จ

สร้างกลุ่มอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ? ตอบคำถาม 9 ข้อ จากประสบการณ์ "สูงวัยใจอาสา" 1. ตัวผู้นำกลุ่มต้องเป็นตัวหลัก และ *เสียสละ ต้องลงมือทำเป็นตัวอย่าง ให้คนอื่นเห็นก่อน แล้วจึงชวนคนอื่นให้เข้าร่วม...

อ่านต่อ
DIY โคมไฟ "60

DIY โคมไฟ "60

ศิลปะไม้ไอติม เป็นปรากฏการณ์งานประดิษฐ์ที่หลายๆ คน “ปรามาส”ว่าเป็นงานเด็กๆ ไม่มีมูลค่าที่น่าสนใจ ทำไปก็ขายไม่ได้ ในบทความ “ทำไมต้องไม้ไอติม” บอกจุดประสงค์ไว้ค่อนข้างชัดว่า ...

อ่านต่อ
ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การเริ่มต้นของความหวังที่พึ่งได้ของชุมชน ที่คนสูงวัยใฝ่ฝันกันมานานของแหล่งเรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์และสานต่อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ที่กำลังจะสูญหายไปกับผู้สูงวัย และการเข้ามาแทนที่อย่างรวด...

อ่านต่อ