สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
9 พระราชกรณียกิจอันโดดเด่นของพ่อ

9 พระราชกรณียกิจอันโดดเด่นของพ่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอด 70 ปีที่ ทรงครองราชสมบัติ ...

อ่านต่อ
จดหมายจากพ่อ

จดหมายจากพ่อ

" ฉันหวังว่า คำสอนพ่อ ที่ฉันได้ประมวลมานี้ จะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านที่ได้พบเห็น และลูก อันเป็นที่รักของพ่อทุกคน" ฉันรัก พ่อฉันจัง สิรินธร

อ่านต่อ
ชุดประกอบโมเดลกังหันชัยพัฒนา

ชุดประกอบโมเดลกังหันชัยพัฒนา

ตามคำขอของคุณครู “ต้นแบบโมเดลกังหันชัยพัฒนา” แบบประหยัดสุดๆ เพื่อต่อยอดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พอเพียงตามรอยเท้าพ่อ ชุดประกอบโมเดลไม้ไอติม @300 บาท  เพราะการเริ่มต้นสำคัญสุด คือกา...

อ่านต่อ

Article

DIY ของขวัญปีใหม่-1

DIY ของขวัญปีใหม่-1

Popsicle stick crafts 2018-1 ง่ายๆ กับไม้ไอติม ไม้ไอติมเป็นวัสดุจากธรรมชาติ ที่ใกล้ตัวและเด็กๆ รู้จัก ดังนั้นการนำเอาไม้ไอติมมาใช้ทำงานประดิษฐ์ งานฝีมือ รวมไปถึงอุปกรณ์ของใช้ประดับบ้าน เป็นงาน DIY ท...

อ่านต่อ
เยาวชนกับงานประดิษฐ์ของพ่อ

เยาวชนกับงานประดิษฐ์ของพ่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชสมบัติ ซ...

อ่านต่อ
กังหันติดมอเตอร์

กังหันติดมอเตอร์

คุณครูลูกหมีส่งคลิปการทำงานของโมเดลกังหันไม้ไอติม ที่ช่วยกันทำกับนักเรียนโดยติดตั้งมอเตอร์แล้วทำงานได้ดี ต้องการเอาไปสาทิตการทำงานในน้ำต้องทำอย่างไรบ้าง?  อันดับแรกคงต้องเพิ่มความแข็งแรง เสร...

อ่านต่อ
DIY ต้นไม้ในดวงใจ จากไม้ไอติม

DIY ต้นไม้ในดวงใจ จากไม้ไอติม

อยากให้ลุงแดงสาฑิตการทำต้นไม้ของพ่อแบบเดี่ยวๆ ทีละสเต็ป แล้วติดตั้งหลอดไฟเป็นแบล็กกราวน์ เวลาเปิดไฟให้เงาของต้นไม้ทาบกับผนังห้อง คล้ายๆ กับต้นไม้แห่งจินตนาการ (วาดรูปภาพประกอบมาด้วย) ช้าไปนิดนะครับ...

อ่านต่อ
ห้องเรียนสูงวัย 4.0

ห้องเรียนสูงวัย 4.0

Startup AEC 4.0 มหาวิชชาลัยชุมชนบ้านกระแชงแสนสุข มีความดำริจะจัดให้มีห้องเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาระอาชีพผ่านผู้นำชมรมผู้สูงอายุ และภูมิปัญญาผู้สูงอายุต้นแบบ ให้เป็นห้องเรียนต้นแบบที่นำเอาเท...

อ่านต่อ
DIY ชุดประกอบกังหันชัยพัฒนา

DIY ชุดประกอบกังหันชัยพัฒนา

เพราะการเริ่มต้นสำคัญสุด คือการขึ้นโครงของกังหัน ให้ได้สมดุล และหมุนได้ไม่ติดแกว่ง โดยมีตัวอย่างในส่วนประกอบอื่นๆ ให้เด็กๆ สามารถทำได้ด้วยตัวเอง วาดวงกลมบนกระดาษแข็งขนาด 10 นิ้ว แบ่งเป็น 8 ช่อง เท่...

อ่านต่อ
DIY ต้นไม้ของพ่อ 2

DIY ต้นไม้ของพ่อ 2

จุดประสงค์ของ DIY ต้นไม้ของพ่อ อยู่ที่การใช้จินตนาการของแต่ละคน ในการติดกิ่งก้านสาขา ที่ยื่นออกจากลำต้นของแต่ละด้าน ซึ่งต้องคิด ต้องออกแบบ ให้แต่ละด้านไม่เหมือนกัน แต่เมื่อเสร็จแล้วรวมกันเป็นพุ่มที่...

อ่านต่อ
ต้นไม้ของพ่อ ศิลปะไม้ไอติม

ต้นไม้ของพ่อ ศิลปะไม้ไอติม

รูปเก่าตอนเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ กับต้นไม้แห่งปัญญา ........  คุณครูจากโรงเรียนของมูลนิธิหนึ่ง ได้มาขอปรึกษา อยากทำโครงงานที่เกี่ยวกับในหลวง ร.๙ เพื่อให้เด็กๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้องๆ ชาวเขาได้...

อ่านต่อ
อาชีพครู เพื่อพ่อ

อาชีพครู เพื่อพ่อ

"...ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ทำแต่ความดี คือต้องหมั่นขยันและ อุตสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่นอดทน และอดกลั้น สำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ให้อยู่ในระเบียบ แบบแผน...

อ่านต่อ
ขยะชุมชนบ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

ขยะชุมชนบ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

ขยะชุมชนกับคนซื้อขยะ บทนำ มุมมองที่แตกต่างของการจัดการขยะในชุมชน ของ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ “ขยะคือทรัพยากรธรรมชาติ ที่วางไว้ผิดที่ผิดทาง” ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้ก่อตั้ง “วงษ์พานิช...

อ่านต่อ
ชุมชนเข็มแข็ง ทำดีให้มาก

ชุมชนเข็มแข็ง ทำดีให้มาก

“ทำความดีให้ระบาด ทำความดีมากขึ้น” เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง เมื่อวานวันที่ 4 ตุลาคม 2561   มีการจัดเวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้ม...

อ่านต่อ
การจัดการขยะโดยชุมชน

การจัดการขยะโดยชุมชน

สานใจฟอรั่ม "การจัดการขยะโดยชุมชน"  หัวข้อบรรยายสรุป  ในช่วงเช้า  • "ทิศทางสื่อสาธารณะกับการสนับสนุนการปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง" โดย รศ.ดร. วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการสถานีโทรท...

อ่านต่อ