สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กลุ่มสองวัยกับไม้ไอติม

กลุ่มสองวัยกับไม้ไอติม

เว็บไซต์ใจอาสา ร่วมกับ กลุ่มสองวัยใจอาสาโดยชมรมผู้สูงอายุบัณฑิตลำสามแก้วและแม่บ้านสัมพันธ์ ได้ริเริ่ม “โครงการสานสัมพันธ์ทำดีเพื่อพ่อ”


ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ในคนสองวัย ผ่านกิจกรรม “สวนครัวพอเพียงและศิลปะสร้างสมาธิ” เพื่อให้เด็กๆ ได้ใกล้ชิดธรรมชาติจากการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งสอดประสานทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความมั่นใจ ผ่านกิจกรรมวันหยุด ที่รวมเอาทั้งสองอย่างมาบูรณาการเข้าด้วยกัน


ในการทำกิจกรรมกลุ่มเสริมความรู้ด้านศิลปะเพื่อสร้างสมาธิ ผ่านงาน “ศิลปะจากไม้ไอติม” เด็กๆ จะได้ฝึกทักษะทำงานประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์จากไม้ไอติมที่เด็กๆ คุ้นเคย


ศิลปะไม้ไอติม เป็นการเรียนรู้เรื่องราวจากรูปทรงเรขาคณิต ที่นำมาประกอบกันเป็นของใช้ใกล้ตัว เช่น กรอบรูป, กล่องใส่ดินสอ, กระปุกออมสิน ไปจนถึงโคมไฟอย่างง่ายๆ แต่สามารถเอาไปใช้งานได้จริง

เด็กๆ จะรู้จักใช้ความคิด ระหว่างขั้นตอนการทำ และฝึกความอดทนขณะที่รอให้กาวแห้ง ก่อนจะทำขั้นตอนต่อไป


สิ่งที่ได้จากกิจกรรมทั้งสองเด็กๆ จะได้เรียนรู้ธรรมชาติของพืช มีทักษะในเรื่องการเพาะปลูก ได้รู้จักชนิดและประโยชน์ของพืชที่นำมาเป็นอาหาร และทักษะงานประดิษฐ์จากไม้ไอติม รู้จักสังเกตุ รู้จักรอคอย และมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆ คน


“เมื่อเด็กมีความชอบในสิ่งใด เขาจะมีความพยายาม และทำสิ่งนั้นได้นานๆ เป็นการฝึกสมาธิผ่านกิจกรรมที่ทำ ทั้งการเรียนรู้จากธรรมชาติและงานประดิษฐ์จากจินตนาการ”


เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและชมรมผู้สูงอายุ เพื่อร่วมมือกันปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมของเด็กๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้พวกเขาพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างเท่าทันเทคโนโลยี่และใช้เวลาว่างอย่าง เหมาะสม

กลุ่มสองวัยใจอาสา
25 มกราคม 2555


บทความที่เกี่ยวข้อง :

กิจกรรมสองวัยในวันตรุษจีน
ตรุษจีนปีนี้กลุ่มสองวัยนัดกันมาทำความดี สอนเด็กๆ แยกผักที่เพาะไว้ในกระถาง ใส่ถุงพลาสติกเพื่อจะนำไปปลูกที่สวนครัวชุมชน ตามโครงการ ทำดีเพื่อพ่อกับการเรียนรู้เกษตรพอเพียงสำหรับเยาวชน อ่านต่อ

Happy Family เยี่ยมชมกลุ่มสองวัย
คุณป๊อก โปรดิ้วเซอร์รายการ Happy Family จาก Ture vision ช่อง 80 ติดต่อขอเยี่ยมชมน้องๆ กลุ่มสองวัย ทำกิจกรรม ศิลปะจากไม้ไอติมที่หมู่บ้านบัณฑิตอินเตอร์ทาวน์ ...
อ่านต่อ

กิจกรรมสองวัยในวันมาฆะ
วันมาฆะบูชา วันสำคุญทางพุทธศาสนา กลุ่ม สว. ใจอาสา ถือโอกาสร่วมใจกันทำความดี ชวนเด็กๆ มาปลูกต้นไม้ในสวนครัวชุมชน แล้วเก็บผักที่ปลูกไว้เอาไปแจก ... อ่านต่อ

 

Create Date : 25 มกราคม 2555

Tags : ชมรมผู้สูงอายุ บัณฑิตลำสามแก้ว ปทุมธานี

view