สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สร้างจุดขายให้ชุมชน

สร้างจุดขายให้ชุมชน

เริ่มต้นด้วยการสร้างมูลค่าทางปัญญา

การสร้างสรรค์ในกิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆ การออกแบบวางแผนมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนา เพราะการออกแบบวางแผนที่ดีเป็นหัวใจของการวางรากฐานแบบยั่งยืนในอนาคต 

การทำอะไรโดยไม่มีการวางแผนระยะยาว ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไปทำไป มีแต่จะบิดเบี้ยว ยิ่งเป็นโครงการที่ไม่มีการบูรณาการกับหน่วยงานในท้องถิ่นด้วยแล้ว สุดท้ายโครงการต่างๆ ที่ทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์ ทำให้ชุมชนเสียโอกาสและสูญเปล่าอย่างน่าเสียดาย

 

ารเพิ่มมูลค่าชุมชน ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มทางปัญญา เป็นการสร้างจุดขาย ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย แต่ที่สำคัญสุดคือคนในชุมชนต้องมีความสามัคคี และร่วมใจกันต่อยอดภูมิปัญญาจากที่มีอยู่แล้ว  นำมากระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพราะการขายของแบบเก่าๆ เพียงอย่างเดียว  ไม่สามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าให้เพิ่มพูนขึ้นได้

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน  จะพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำงานรับจ้างเป็นหลัก เป็นส่วนน้อยที่จะทำกิจการของต้นเอง และในจำนวนนั้นจะเป็นการค้าขาย เช่น ร้านเสริมสวย ร้านขายของชำ ขายอาหารตามสั่ง ส้มตำไก่ย่าง และใส้กรอก เป็นต้น

การส่งเสริมให้เกิดการอบรมอย่างต่อเนื่องด้านความคิดใหม่ๆ  จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจุดขายสำหรับชุมชนที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นทุน การสร้างพื้นฐานอาชีพเป็นสิ่งจำเป็น ที่ต้องได้รับความสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานในท้องถิ่น

  

การใช้พื้นที่ส่วนกลางของชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสันทนาการ พร้อมๆ กับการส่งเสริมด้านสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและผู้สูงอายุ น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชน และพัฒนาขึ้นเป็นกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ตามโอกาส

ปัจจุบันในชุมชนบัณฑิตอินเตอร์ทาวน์ มีกลุ่มกิจกรรมที่รวมตัวกันอยู่บ้างแล้ว เช่น กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มงานประดิษฐ์ กลุ่มผู้สูงวัยกับโครงการสวนครัวชุมชน และกลุ่มเยาวชนบ้านคนดี เป็นต้น

กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ถ้าได้รับการส่งเสริม ให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม ก็จะต่อยอดให้เป็นจุดขายของชุมชนได้ เช่น

  • กลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สูงวัย ที่ ส.ว. สุณี ใช้ห้องพักของตัวเองเป็นแหล่งเรียนรู้และเปิดสอนให้ผู้สูงวัย คนอื่นๆ ตลอดจนแม่บ้านที่สนใจ เข้ามาเรียนรู้ฟรี
  • กลุ่มเยาวชนบ้านคนดี ที่ ครูอ้อ และครอบครัวธนานันต์กุล เป็นแกนนำเช่าคอนโดชั้นล่างทำเป็นห้องสมุดชุมชน สอนวิชาพื้นฐานและความรู้รอบตัวให้เด็กๆ
  • กลุ่มสูงวัยใจอาสา ได้ริเริ่มสร้างสวนครัวชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวบ้านและเด็กๆ ในชุมชน ซึ่งรายการลุยไม่รู้โรยมาถ่ายทำเป็นสารคดี ออกเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ThaiPBS เมื่อเดือนกัยยายนที่ผ่านมา
  • เว็บไซต์ใจอาสา ที่ลุงแดง (พิสุทธิ์ สมประสงค์) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ และกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนมานานกว่า 3 ปี ปัจจุบันได้รับความนิยม มีสื่อโทรทัศน์เชิญไปออกรายการต่างๆ เช่น Weekend club TV ในเครือ NBC, รายการงามศิลป์ชีวิตงาม ทาง MCOT อสมท. , รายการ Happy Family ทาง RAMA Chanal , รายการ Bueaty Corner Wow ทาง Family Chanel และ รายการสมองมันส์ Sundae ทาง ThaiPBS เป็นต้น

กลุ่มต่างๆ ที่กล่าวมา ปัจจุบันรวมตัวกันเป็น “กลุ่มบัณฑิตสามัคคีและได้ประสานงานกับผู้ประกอบอาชีพอิสระในชุมชน เพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพ สอนวิชาชีพในสาขาที่ตนเองถนัดให้กับสมาชิกในชุมชน เช่น การทำใส้กรอก, การทำข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูใส้หมู, การทำสลัดและข้าวหมูแดง, การทำน้ำเต้าหู้, ศิลปะจากไม้ไอติม และ ตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น 

สิ่งที่กลุ่มบัณฑิตสามัคคีต้องการอย่างยิ่ง คือความช่วยเหลือด้านสถานที่ เป็นอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นห้องสมุด เป็นศูนย์เรียนรู้อาชีพชุมชน เป็นที่ทำกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน และผู้สูงอายุ รวมทั้งที่จัดประชุมของชุมชนในวาระต่างๆ

จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ เพื่อก้าวไปสู่การสร้างงาน จะเป็นพื้นฐานความยั่งยืนของอาชีพ

 

กลุ่มบัณฑิตสามัคคี
26 ตุลาคม 2555

Tags : สร้างอาชีพ สร้างงาน กลุ่มบัณฑิตสามัคคี

view