สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สูงวัย

กลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สูงวัย

ได้ฤกษ์เปิดตัว กลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สูงวัย  ของชุมชนบัณฑิตอินเตอร์ทาวน์  เทศบาลเมืองลำสามแก้ว  ปทุมธานี

กลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สูงวัย เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกสูงวัยใจอาสาและแม่บ้านบางส่วนของชุมชนที่มีความคิดเห็นตรงกันในการตั้งกลุ่มประดิษฐ์งานฝีมือ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม และนำมาต่อยอดพัฒนาเป็นสินค้าของกลุ่มออกจำหน่าย

ป้าต้อย (สุณี สร้อยสม) มีความสามารถทำงานประดิษฐ์ได้หลายอย่าง จึงได้รับะดิษฐ์ฯ โดยมีรองไพฑูรย์มาเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม และใช้ห้องพักของป้าต้อยเป็นที่ตั้งกลุ่มฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองลำสามแก้ว รองดารุณี วัดแก้ว จัดทำป้ายให้ และรองไพฑูรย์ คงกัลป์ มาเป็นประธานเปิดป้าย ให้กำลังใจ

 
ในงานนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับทราบรายละเอียดสวัสดิการผู้สูงอายุ

ในวงสนทนาวันนั้นรองไพฑูรย์ ได้ให้ความรู้และชี้แนะวิธีขอรับการสนับสนุนจากทางเทศบาล เพื่อตั้งกลุ่มอาชีพ รวมทั้งตอบคำถามและข้อข้องใจในหลายๆ เรื่อง ทั้งปัญหาด้านการบริการของทางเทศบาลในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันได้รับการแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงใหม่แล้ว

เป็นกิจกรรมสังสรรค์ของสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งแรกของปี 2556

ท่านรองพูดถึงการฝึกอาชีพของแต่ละกลุ่มที่ผ่านมา ไม่เป็นระบบ มีการดำเนินการที่ไม่ชัดเจน ทางเทศบาลไม่ได้มีส่วนร่วม จึงไม่สามารถจัดทำงบประมาณเข้ามาสนับสนุน เพราะระบบราชการมีแบบแผนชัดเจน ทางเทศบาลพร้อมให้การสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพในทุกๆ ชุมชนอยู่แล้ว

งานนี้ป้าต้อย ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกท่านที่ร่วมใจกันทำให้เกิดกลุ่มฯ ในวันนี้

สมาชิกกลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สูงวัย หวังว่ากลุ่มงานฝีมือเล็กๆ ของผู้สูงอายุนี้ จะเป็นตัวอย่างให้เกิดกลุ่มอาชีพอื่นๆ ในชุมชนเพิ่มขึ้นในวันข้างหน้า และจะมีการร่วมมือกันกับกลุ่มอาชีพอื่นๆ ในชุุมชนลำสามแก้วเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายต่อไป

ก่อนกลับ ป้าต้อย ได้มอบโคมไฟเป็นที่ระลึก แก่รองไพฑูรย์ ที่ให้การสนับสนุน

กลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สูงวัย มีความตั้งใจว่าหลังจากจบการฝึกอบรมในโครงการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ที่ชุมชนทองสุข 5 ในเดือนกุมภาพันธ์แล้ว ทางกลุ่มฯ จะเปิดสอนงานประดิษฐ์ให้แก่ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไปฟรี ทุกอาทิตย์สุดท้ายของเดือน

ชาวชุมชนบัณฑิตอินเตอร์ทาวน์ที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มฯ สามารถสมัครได้ที่ป้าต้อย (สุณี สร้อยเสม) เลขที่ 121/20 และขอรับการฝึก “ศิลปะจากไม้ไอติม” ได้ทุกวัน

บุคคลทั่วไปที่ต้องการฝึกศิลปะจากไม้ไอติม สามารถสมัครเรียนตัวต่อตัวได้ทุกวัน ติดต่อป้าต้อย โทร. 087-406-9964 หรือ เว็บไซต์ใจอาสา โทร. 029-088-906

pisuts@yahoo.com
5 มกราคม 2556

Tags : กลุ่มอาชีพ  งานประดิษฐ์  ผู้สูงอายุ  ลำสามแก้ว

view