สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ก้าวต่อไปของใจอาสา2556

ก้าวต่อไปของใจอาสา2556

 

หลังจัดงานทำบุญหมู่บ้านและฉลองวันเด็ก 2556 ที่ผ่านมา มีเงินบริจาคเพื่อเป็นกองทุนอุดหนุนกิจกรรมของ "กลุ่มเยาวชนบ้านคนดี" และกลุ่มผู้สูงอายุ "สูงวัยใจอาสา" เป็นจำนวนมากพอควร  ในวันรับมอบเงินกองทุนผ่านกรรมการจัดงาน มีกรรมการชุมชนส่วนหนึ่งตั้งคำถามผ่านตัวแทนมาว่า "กลุ่มกิจกรรมดังกล่าว" มีความเป็นมาอย่างไร ?

เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่กรรมการชุมชนให้ความสนใจ "กลุ่มบัญฑิตสามัคคี" จึงขอแนะนำความเป็นมาของกลุ่ม ผ่านทางเว็บไซต์แห่งนี้อีกครัง

1. กลุ่มสองวัยใจอาสา

เยาวชนบ้านคนดี จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ความพอเพียงของเด็กๆ ในหมู่บ้านบัณฑิตอินเตอร์ทาวน์ ผ่านกิจกรรมดีดี ที่กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มสูงวัยใจอาสา ร่วมกันทำขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ได้มีแหล่งเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งในห้องสมุดชุมชน ในสวนครัวชุมชน และกับกลุ่มงานประดิษฐ์ ฯ

 • ย้อนหลังไปต้นปี 2555 มีการร่วมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงวัย ทำกิจกรรมให้ความรู้ด้านศิลปะและเกษตรสวนครัวกับเยาวชนกลุ่มเล็กๆ

                       

 • รายการ Happy Family จาก Ture vision ช่อง 80 มาเยี่ยมชมน้องๆ กลุ่มสองวัย ทำกิจกรรม “ศิลปะจากไม้ไอติม” ในหมู่บ้านบัณฑิตอินเตอร์ทาวน์ พร้อมเชิญไปออกรายการถ่ายทอดสดเมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555

ต่อมากลุ่มผู้สูงวัย ได้ร่วมใจขยายพื้นที่สวนหย่อมของหมู่บ้าน ทำเป็นสวนครัวชุมชน และผู้ใหญ่ใจดีได้เช่าห้องชั้นล่างของคอนโด จัดทำเป็นห้องสมุด และใช้ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเยาวชนบ้านคนดี

 • เดือนสิงหาคม 2555 ทางไทยพีบีเอส ขอถ่ายทำสารคดี “ลุยไม่รู้โรย” ออกเผยแพร่เป็นกำลังใจให้กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มอื่นๆ

2. กลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สูงวัย

การต่อยอดของกลุ่มอาชีพชุมชน หลังน้ำท่วมในหมู่บ้านบัณฑิตอินเตอร์ทาวน์ ของกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มแม่บ้าน ที่ต้องการมีแหล่งเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน ผ่านสวนครัวชุมชน และกลุ่มงานประดิษฐ์ฯ

 • เดือนกันยายน 2555 กลุ่มผู้สูงอายุในชมรมสูงวัยใจอาสา ได้นำความรู้ด้านวิชาชีพที่ตนเองถนัดมาแลกเปลี่ยนกัน และรวมตัวกันตั้งกลุ่มขึ้นใหม่ชื่อ “กลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สูงวัย”

 • กลุ่มงานประดิษฐ์ฯ ประกอบด้วยกลุ่มผู้สูงอายุและแม่บ้านบางส่วนของชุมชนที่มีความคิด เห็นตรงกัน มาฝึกอบรมงานประดิษฐ์ เช่น ศิลปะไม้ไอติม เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาให้เป็นสินค้าของกลุ่มออกจำหน่าย

 • เดือนพฤศจิกายน 2555 สมาชิกได้เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการสร้างงานสร้างอาชีพผู้สูงอายุ ที่ สสส. และสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จัดขึ้นที่ชมรมผู้สูงอายุทองสุข 5 การอบรมงานประดิษฐ์ทั้งหมด 4 ครั้ง ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2556

 • ขณะเดียวกันทางกลุ่มได้สร้างเครือข่ายกับผู้นำกลุ่มอาชีพอื่นๆ ที่เข้าร่วมอบรม เพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมอาชีพร่วมกัน
 • ทางกลุ่มได้เป็นเครือข่ายกับกลุ่มผู้ประดิษฐ์ตุ๊กตาไม้รักษ์โลก ของคุณสมาน นาชะวี มัธยิสถ์ลำสนุ่น คลองหลวง และกลุ่มรัตนโกสินทร์ 200 ปี ของคุณป้าสมสุข แก้วพรรณา

 • ปัจจุบันกลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สูงวัย ใช้ห้องเช่าคอนโดชั้นล่างเลขที่ 121/20 ของคุณป้าสุณี สร้อยเสม เป็นที่ทำการติดต่อ ฝึกอบรม และทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนบ้านคนดีของคุณลัดดาวัลย์ ธนานันต์กุล (ครูอ้อ)
 • ในอนาคตเมื่อได้ที่ทำการกลุ่มของชุมชนอย่างเป็นทางการ ชุมชนบัณฑิตอินเตอร์ทาวน์ ก็พร้อมที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน ของกลุ่มเยาวชนและผู้สูงอายุอย่างเต็มภาคภูมิ

3. กองทุนใจอาสา

 • 22 มกราคม 2556 หลังการประชุมร่วมกันของสมาชิกกลุ่มสูงวัยใจอาสาและเยาวชนบ้านคนดี ทั้งหมดมีความเห็นตรงกันว่าให้นำเงินที่เหลือจากการจัดงานทำบุญหมู่บ้าน มาจัดตั้ง "กองทุนใจอาสา" เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มฯ ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ดังนี้
 • ทุกเดือนทางกลุ่มสูงวัยใจอาสาจะจัดให้มีการสอนอาชีพให้ผู้สูงอายุ และเยาวชนในชุมชน ฟรี

 • มีการแลกเปลี่ยนความรู้และเชิญหัวหน้ากลุ่มอาชีพแม่บ้านมาถ่ายทอดความรู้ด้านผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้สมาชิกเป็นประจำ
 • เปิดรับสมาชิกเยาวชนบ้านคนดี และเปิดสอนศิลปะ งานประดิษฐ์ และความรู้พื้นฐานเกษตรคนเมืองให้กับเยาวชน
 • จัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก และเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ 

4. สวนครัวคนเมือง

 • ปรับปรุงสวนครัวชุมชน ที่ผู้สูงอายุและเยาวชนได้ร่วมกันทำไว้ ต่อยอดให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสถานที่ เพื่อพัฒนาให้เป็นสวนครัวคนเมืองตัวอย่างที่บุคคลทั่วไปได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

กลุ่มบัณฑิตสามัคคี
20 มกราคม 2556

Tags : กองทุนใจอาสา  กลุ่มงานประดิษฐ์ฯ

view