สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คิด-พูด-ทำเพื่อชุมชน

คิด-พูด-ทำเพื่อชุมชน

 

มีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่พวกเราอยากทำให้เกิดในช่วงเวลาที่ยังมีโอกาส

เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปลายปี 2554   ทำให้เห็นว่าอนาคตนั้นไม่แน่นอน

ควรใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้ “มีค่า” สร้างความสามัคคี และ สิ่งดีดีในชุมชน

คิด-พูด-ทำ จึงได้เกิดขึ้นโดยมีเว็บไซต์ “ใจอาสา เป็นสื่อประชาสัมพันธ์
 

กิจกรรมของกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา


@ ปลายธันวาคม 2554 : เริ่มเปลี่ยนกองขยะให้เป็นสวนครัว

@ ต้นมกราคม 2555 : ปลูกต้นไม้เชื่อมความสามัคคี

@ มกราคม 2555 : กิจกรรมสวนครัวเยาวชน

@ มกราคม 2555 : กิจกรรมสองวัยกับไม้ไอติม

@ Ture vision  เยี่ยมชมกิจกรรมและเชิญออกรายการ Happy Family

@ กุมภาพันธ์ 2555 : กิจกรรมปลูกผักครั้งที่ 2

@ มีนาคม 2555 : กิจกรรมสวนครัววันมาฆะบูชา

@ มีนาคม 2555 : กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ห้องสมุดบ้านคนดี

@ เมษายน 2555 : กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนบ้านคนดี

@ พฤษภาคม 2555 : เยาวชนตัวอย่างของพวกเรา

เป็นความภาคภูมิใจของชุมชน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้เยาวชนคนอื่นๆ มองเห็นความสำคัญกับการออกกำลังกาย และการใช้เวลาว่างสร้างชื่อเสียงให้ตนเองและครอบครัว

@ สิงหาคม 2555 : เผยแพร่กิจกรรมในรายการ “ ลุยไม่รู้โรย” ทาง ThaiPBS

@ ตุลาคม 2555 : รับเชิญออกรายการสมองมันส์ Sundae ทาง ThaiPBS

@ พฤศจิกายน 2555 : รับเชิญออกรายการ Beauty Conner Wow

1 ปีของสูงวัยใจอาสา กับกลุ่มบัณฑิตสามัคคี
ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา กลุ่มผู้สูงวัยยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างเงียบๆ โดยใช้เว็บไซต์ใจอาสาเป็นสื่อกลาง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มและเพื่อนๆ ในชุมชนใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ

Tags : บัณฑิตสามัคคี  ใจอาสา  ลำลูกกา

view