สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

DIY กังหันชัยพัฒนา-1

DIY กังหันชัยพัฒนา-1

มีคนติดต่อเอางานโครงสร้างมาให้ทำหลายต่อหลายครั้ง แต่เห็นว่ากลุ่มยังไม่พร้อมก็เลยบอกปัดไป มาครั้งนี้น้องๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มาติดต่อขอให้ทำโมเดลกังหันชัยพัฒนา เพื่อนำไปจัดนิทรรศการ เห็นว่าเป็นการเผยเพร่โครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงยินดีรับทำให้

ขั้นตอนการทำ 

1.  ชิ้นส่วนหลักของกังหันชัยพัฒนา คือ ตัวกังหัน และทุ่นลอยน้ำ

1.1   ตัดส่วนโค้งหัวท้ายของไม้ไอติมทิ้ง นำมาต่อกันเป็นแผ่นยาว เพื่อให้เกิดความแข็งแรงและสวยงามจึงต่อสลับกันดังรูปที่ 2

1.2   นำแผงไม้ที่ต่อกันไว้ (ทากาวที่สันและหัวต่อให้เรียบร้อย ทิ้งให้แห้ง) มาม้วนเป็นวงกลม โดยใช้หนังสือม้วนเป็นแท่งรองไว้ด้านใน ดังรูปที่ 3 ทากาวทิ้งไว้ให้แห้ง ได้ปลอกทรงกลมตามขนาดที่ต้องการ

1.3    วงล้อของกังหัน  ใช้ขนาดความยาวของไม้ไอติมเป็นมาตรฐาน  วาดวงกลมรัศมีเท่ากับความยาวของไม้ไอติม

1.4    จำนวนกระเช้าตักน้ำมี 6 อัน จึงแบ่งวงกลมเป็น 12 ส่วน เรียงไม้ไอติมบนแบบ แบ่งครึ่งความยาวของไม้ไอติม เอามาเชื่อมกับปลายไม้ไอติม (ที่วางบนเส้นรัศมี) เป็นเส้นรอบวงกลม

1.5    ใช้ไม้ไอติมทากาวติดกันเป็นแผง แห้งแล้วเขียนวงกลมกว้าง 3 ซ.ม. ตัดเป็นแป้นวงกลมทั้งหมด 4 อัน

1.6    ทากาวที่แป้นวงกลม ยึดปลายด้านในของวงล้อ วัดให้ได้กึ่งกลาง จัดแนวรัศมีให้ได้ช่องไฟเท่าๆ กัน ทากาวแป้นวงกลมประกบอีกด้าน ดังรูปที่ 5

1.7    ทำวงล้อของกังหัน 2 ชุด แล้วนำมาประกบคู่กัน ใช้สว่านเจาะรูเท่ากับขนานของแกนไม้ไอติมแบบแท่งกลม ทากาวยึดติดให้เหลือส่วนปลายด้านละ 1 นิ้ว ดังรูปที่ 6

2. การประกอบตัวกระเช้าตักน้ำ

กระเช้าตักน้ำ ขนาดกว้างเท่ากับช่องระหว่างรัศมีของวงกลม และมีความยาวเท่ากับระยะห่างของวงล้อ ความสูงหรือความลึกของกระเช้าเท่ากับไม้ไอติม 4 อัน

2.1.  ประกอบตัวกระเช้าตักน้ำตามขนาด ทั้งหมด 6 ชุด ด้านบนและด้านข้างขนาด  เท่ากับ ไม้ไอติม 4 อัน ด้านล้างขนาดเท่ากับไม้ไอติม 3 อัน
2.2.  ใช้สว่านขนาดเล็กเจาะรู ด้านล่าง และก้นกระเช้าตรงกลางไม้ไอติม ระยะห่างพอ ประมาณ (ตามแบบก้นกระเช้าจำนวน 9 รู )
2.3.  ประกอบกระเช้าเข้ากับวงล้อของกังหัน เสริมขอบด้านข้างเพื่อความแข็งแรง ดูรูป
2.4.  ทำดุมล้อเป็นวงกลมเท่ากับท่อพลาสติกสวมทับแกนวงกลมที่ยื่นออกมาทั้งสองข้างเพื่อให้กังหันหมุนได้


2.5.  ขาตั้งกังหันด้านบนเป็นปลอกพลาสติกยาว 2 นิ้ว 2 อัน ใช้ไม้ไอติมทากาวปิดทับด้านนอก
2.6.  ใช้ไม้ไอติม 2 อันประกบด้านข้างเป็นขาตั้งตรงๆ ตัดเศษไม้ไอติมเท่าระยะห่างของขาทั้งสอง ทากาวติดรองแกนวงกลม 1 อัน และห่างลงมาประมาณ 1 นิ้ว อีก 1 อันทำทั้งหมด 2 ชุด
2.7.  ตัดไม้ไอติม 2 อันปิดปลายด้านหนึ่งของแกนวงกลม
2.8.  ใช้ไม้ไอติมทำแป้นฐานกว้าง 2 นิ้ว ยาว 3 นิ้วครี่ง จำนวน 2 ชุด (ดูรูปที่ 2)
2.9.  ใช้ไม้ไอติม 2 อัน ตัดปลายชนกับฝาปิดแกนวงกลม ให้ปลายด้านล่างกางออกเท่ากับแป้นฐาน ตัดไม้เสริมระหว่างขาทั้งสอง ทากาวติด (ลักษณะเป็นรูปตัวเอ)
2.10. วัดขนาดความสูงจากใต้ฝาปิดลงมา 2 นิ้วครึ่ง ตัดขาที่เกินออกทั้งหมด
2.11  ตัดไม้ไอติมยาวเท่าแป้นฐาน ทากาวยึดติดกับขาด้านนอกทั้งสองด้านของรูปตัวเอ (ดูรูปที่ 2)
2.12. วางขาตั้งลงกึ่งกลางของแป้นฐาน เอาแป้นฐานทั้งสองอันมาวางหันหน้าเข้าหากัน ปรับให้แกนวงกลมทั้งคู่ให้ตรงกัน ทากาวยึดติดกับแป้น

3.   การประกอบทุ่นตั้งกังหัน

3.1.    แบ่งครึ่งไม้ไอติม ให้เป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน ตัดปลายส่วนโค้งออก 

3.2.    ใช้คัทเตอร์ตัดไม้ไอติม ให้เป็นรูปชายธง (สามเหลี่ยมปลายแหลม)

3.3.    จำนวนเท่ากับขนาดของแกนวงกลม

 

3.4.    ตัดกระดาษแข็ง ม้วนเป็นวงกลมสวมด้านในแกนวงกลม ทากาวติดด้านใน ดูรูป A
3.5.    ทากาวที่กระดาษแข็ง และไม้สามเหลี่ยม นำมาติดที่ละอันให้ตรงแนวกัน
3.6.    เมื่อครบจำนวนจะพอดีกัน รอกาวแห้ง แล้วจึงรวบปลายสามเหลี่ยมเข้าหากัน
3.7.    จะเป็นกรวยปลายแหลม ทากาวที่สันสามเหลี่ยม รวบปลายไว้ รอกาวแห้ง
3.8.    เมื่อกาวแห้ง จึงใช้เลื่อยตัดปลายออก ตัดไม้ไอติมเป็นวงกลมปิดปลายกรวย
3.9.    ใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบเสมอกันทั้งหมด ดังรูป B
3.10.  นำแป้นฐานพร้อมขาตั้งมาติดบนทุ่น วัดตำแหน่งให้ตรงกัน ทากาวยึดติด
3.11.  นำกังหันมาทดลองประกอบ ปรับระยะห่าง ให้กังหันหมุนได้รอบ ไม่ติดขัด
3.12.  ทำไม้พาดยึด ตามแบบ 2 ชุด มาทากาวยึดติดกับทุ่นทั้งสอง ทิ้งให้กาวแห้ง
3.13.  ปรับแต่งความเรียบร้อย เติมกาวตามจุดต่อเพิ่มความแข็งแรง

รายละเอียดอื่นๆ ติดต่อได้ทาง email : pisuts@yahoo.com หรือโทร. 089-4482-809

กลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สูงวัย
ชุมชนบัณฑิตลำสาวแก้ว

17 กุมภาพันธ์ 2557

Tags : กังหันชัยพัฒนา  กังหันไม้ไอติม  กลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สูงวัย

view