สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โคมไฟแห่งความอบอุ่น

โคมไฟแห่งความอบอุ่น

กิจกรรมงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่
วันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 07.00-16.00 น. ซึ่งเวลาประมาณ 10.00 น. พระองค์วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเสด็จเป็นประธานเปิดและเสด็จเยี่ยมชม และทำกิจกรรม
ทั้ง 5 บูธ ได้แก่

  • กิจกรรมเกมส์จับลูกโฟม
  • กิจกรรมการทำนาฬิกา
  • กิจกรรมถ่ายรูป
  • กิจกรรมทำลูกชุบ และ
  • กิจกรรมทำสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไอติม

                 

กิจกรรมของบูธสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไอติม จะมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน ผู้เข้าร่วมเป็นครอบครัว มีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ในบูธจะจัดชุดโต๊ะและเก้าอี้ สามารถทำได้ครั้งละ 15 คน จะวนกันเข้ามาทำ

  

วัสดุและอุปกรณ์การทำสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไอติม เช่น บ้านโคมไฟพร้อมชุดหลอดไฟจำนวน 50 ชุด ที่เหลือเป็นแบบอื่นๆ ที่สามารถทำได้ในเวลาไม่นาน ให้เด็กๆ ทำ

  • ชิ้นงานอื่นๆ สำหรับตั้งโชว์และเป็นตัวอย่างในการทอดพระเนตรและร่วมกิจกรรม

เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และโต๊ะกิจกรรมมีเพียงโต๊ะเดียว ครั้งละ 15 คน จึงได้เลือกแบบกิจกรรมที่สามารถเสร็จได้ในเวลาจำกัด เป็นแบบบ้าน 3 ขั้นตอน คือ

  1. เป็นกรอบรูปทรงบ้านด้านเดี่ยว
  2. นำกรอบรูป 2 อันมาประกอบเป็นบ้าน
  3. นำบ้านนั้นมาทำเป็นโคมไฟ 

 วิทยากรและทีมงาน กลุ่มใจอาสา และน้องๆ จาก มหาวิทยาวัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

 

บรรยากาศหน้างานคึกคักมากจนต้องเพิ่มโต๊ะกิจกรรม เป็น 5 โต๊ะ ด้านหน้าบูทกิจกรรม

  

มีแขกผู้ทรงเกียรติ์ จำนวนมากให้ความสนใจ เข้ามาสอบถาม ติดต่อขอไปร่วมกิจกรรม และเข้ามาทำโคมไฟไม้ไอติมด้วยตัวเอง

 

ผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วน ถ่ายรูปแสดงความยินดีกับผลงานสมดุลย์ชีวิตของครอบครัว

  

ขอขอบคุณคณะผู้จัดงานเป็นอย่างยิ่ง ที่จัดงานได้ดีเยี่ยม ทั้งสถานที่ และการต้อนรับ ตลอดจนอาหารที่จัดไว้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับประทานฟรีตลอดงาน

กลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สูงวัย
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

5 เมษายน 2557

 

Tags : โคมไฟแห่งความอบอุ่น

view