สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

DIY โครงงานสิ่งประดิษฐ์

DIY โครงงานสิ่งประดิษฐ์

งานส่งเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้และทักษะงานฝีมือ ที่สอดคล้องกับค่านิยมในปัจจุบัน จะเน้นไปที่การนำเอาวัสดุเหลือใช้ กลับมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ที่เรียกว่า3R  อันได้แก่ reused redue และrecycle  

วัสดุที่นำมา recycle ส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษ พลาสติก และแก้ว ที่เห็นได้ชัดเจน คือ การใช้กระดาษ 2 หน้า การนำขวดเพ็ทที่มีลักษณะใสเหนียว มาดัดแปลงทำเป็นงานฝีมือ เช่นเดียวกับขวดแก้ว ซึ่งวัสดุพวกนี้สามารถนำมาหลอม รวม ขึ้นรูปได้ใหม่

ยังมีวัสดุที่สามารถนำมาใช้ในงานประดิษฐ์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น แผ่น CD กล่องใส่CD  ขวดลิตร แกลลอนบรรจุน้ำปลา น้ำมัน และยางรถยนต์ เป็นต้น

 

วันนี้ คุณครู พรพิมล พลวิเศษ ได้นำนักเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร มาทำเวิร์คช็อปโครงการงานประดิษฐ์ โดยให้สมาชิกในกลุ่มเสนอความคิดเห็น และลงมติเลือกเอาว้สดุใกล้ตัวมาทำโครงการ ผลสรุปคือไม้ไอติม เพราะสามารถดัดแปลงนำมาใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่ของใช้เล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงของใช้ประจำบ้าน เช่น กล่องใส่ของ กระปุกออมสิน กรอบรูป นาฬิกา และโคมไฟ

อีกครั้งที่บ้านภูมิปัญญา ได้รับลือกให้เป็นต้นแบบของการทำเวิร์คช็อปในครั้งนี้ เพราะตอบโจทย์ได้ครบ ตามเป้าหมายของโครงการ

5 รูปแบบของโครงการ มีดังนี้ 1. บ้านใส่ของเปิดหลังคา 2. บ้านเลี้ยงปลาปลูกต้นไม้น้ำ 3. บ้านกรอบรูปออมสิน 4. บ้านนก และ 5. บ้านโคมไฟ

หลังเสร็จจากเวิร์คช็อป สมาชิกจะต้องช่วยกันเขียนโครงการ สรุปค่าใช้จ่าย และนำเสนอผลงานของสิ่งประดิษฐ์กลุ่ม อย่างน้อย 5 อย่าง ที่คิดว่าได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้ามาชมงาน และซื้อกลับไป

ขอให้โครงงานสิ่งประดิษฐ์ของกลุ่ม จงประสบความสำเร็จ ดังที่ตั้งใจ แล้วอย่าลืม ส่งข่าวคราวมาเล่าสู่กันฟังบ้าง ต้องขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร คุณครูและคณะนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจ ให้กลุ่มสูงวัยใจอาสาจัดทำเวิร์คช็อปในครั้งนี้

กลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สูงวัย
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ปทุมธานี
24 กรกฎาคม 2557

บันทึก

Tags : บ้าน  ไม้ไอติม  สิ่งประดิษฐ์  นักเรียน

view