สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

DIY หลังคาจตุรมุข

DIY หลังคาจตุรมุข

มีจดหมายขอตัวอย่างบ้านที่มีมุขด้านหน้า จะเอาไปทำแบบจำลองให้โรงเรียน เพื่อแสดงในนิทรรศการ  อีกรายอยากทำศาลาจำลองจากไม้ไอติม ไม่ได้บอกรายละเอียดมา  ก็เลยเอามารวมกัน … ง่ายๆ ครับ เข้าไปดูการออกแบบบ้าน ชุดที่ 1 ของบ้านภูมิปัญญา

ขั้นตอนการทำ

1. ทำกรอบจั่วด้านหน้าบ้านภูมิปัญญา ทั้งหมด 4 ชุด (A)

2. มาตัดปลายจั่วออกตามรูปที่ 2

3. ตั้งเรียงกรอบจั่วบ้านฯ ให้ปลายจั่วชนกัน เป็นรูปสี่เหลี่ยม (ดูรูปที่ 3)

4. ใช้เทปกระดาษยึดติดปลายจั่วทั้งหมด

5. วัดขนาดของกรอบฐานของบ้าน (C)

6. ทำครอบหลังคา 2 ชุด ตัดปลายครอบหลังคาออกข้างหนึ่ง

7. แล้วนำมาต่อกันตามความยาว ใช้ไม้ไอติมทากาวดามด้านใน (B)

8. ทำครอบหลังคาอีก 2 ชุด ตัดปลายเฉียงเข้ามุม (ดูรูปที่ 4)

9. ทากาวยึดครอบหลังคาอันยาว บนจั่วชุด (D) รอให้แห้ง

10. ทากาวยึดครอบหลังคาสั้น ทั้ง 2 อัน (E) ทิ้งไว้ให้แห้ง

11. ต่อความยาวไม้ไอติม เพื่อทำเป็นคานรับหลังคา รวมทั้งหมด 4 อัน

12. ทากาวติดกับกรอบจั่วทั้ง 4 ชุด เว้นระยะเท่าๆ กัน ทิ้งไว้ให้แห้ง

13. ใช้ไม้ไอติมทากาวเป็นหลังคา เรียงจากนอกสุดเข้ามา

14. ใช้ไม้ไอติมตัดฉียงเข้ามุม ตามการลาดเอียงของหลังคา (ตามรูป) 

15. ทำกรอบยึดฐานล่างของโครงจั่วทั้ง 4 ด้าน  (C)

16. ตกแต่งให้แข็งแรง และสวยงาม ตามความเหมาะสม (ตามรูป)

17. ใช้ไม้ไอติมเสริมผนังระหว่างโครงจั่วแต่ละด้าน เป็นผนังหักมุม (ดูรูปในกรอบ C)

ที่เหลือขอยกยอดไปคราวหน้า รายละเอียดอื่นๆ ติดต่อหลังไมค์ ทางเว็บบอร์ดจะสะดวกสุด ส่วนทาง email และ comment อาจหลงลืมได้

ลุงแดงไม้ไอติม
30 สิงหาคม 2557

Tags : งานประดิษฐ์ไม้ไอติม

view