สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ภูมิปัญญา:ป้ายินดี

ภูมิปัญญา:ป้ายินดี

แนะนำภูมิปัญญาผู้สูงวัยเมืองปทุม ประจำเดือนนี้ เป็นของกินเล่นพื้นบ้านที่ ป้านาและเพื่อนๆ ในกลุ่มที่เรียนฝึกอาชีพภูมิปัญญาผู้สูงอายุด้วยกัน ชื่นชอบเป็นพิเศษ คือเมื่ยงคำสมุนไพรของ ป้ายินดี สิงห์แสง ผู้ที่มีความคิดแตกต่าง และชอบทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างสิ่งใหม่ๆ แล้วทำมาให้เพื่อนๆ ได้ลิ้มลอง จนเป็นที่ถูกอกถูกใจกันถ้วนหน้า

ในความแตกต่างของเมี่ยงคำสมุนไพรของป้ายินดี อยู่ที่ในน้ำเมื่ยงคำจะใช้ถั่วเขียวต้ม แทนถั่วลิสง โดยป้าให้เหตุผลว่าในถั่วเขียวมีความข้น มัน ในขณะที่ถั่วลิสงเมื่อทานไปแล้วจะเกิดอาการเลี่ยน และท้องอืด

จากเมื่ยงคำสมุนไพรที่ได้รับการกล่าวขาน ปากต่อปากถึงรสชาติความอร่อย และนำออกงานแสดงฝีมืออยู่หลายครั้ง ป้ายินดีก็สร้างจุดเปลี่ยนจากการใช้ใบชะพลู มาเป็นกลีบบัวหลวง ซึ่งป้าบอกว่าได้ทดลองกลีบบัวต่างๆ แล้วมาลงตัวที่สุดที่กลีบบ้วหลวง เพราะมีกลีบนิ้ม และหอมกว่า

ป้ายินดีกล่าวว่า ผู้สูงอายุมีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมไทย ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือสังคมไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขได้โดยการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา และที่สำคัญผู้สูงอายุต้องมีกิจกรรมทำ อย่าหยุดนิ่ง หรืออยู่เฉยๆ เพราะภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสามารถขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวหน้าต่อไปได้  และที่สำคัญผู้สูงอายุจะได้ไม่ถูกมองจากลูกหลานว่าเป็นภาระของสังคมด้วย ดังนั้นมีความรู้อะไร ก็ขอให้ถ่ายทอดให้กันมากๆ เพื่อลูกหลานจะได้สืบทอดภูมิปัญญาที่ดีงามต่อไป

ผู้อ่านท่านใดสนใจเมื่ยงคำกลีบบัวหลวง หรือต้องการศึกษาเรียนรู้การทำเมื่ยงคำสมุนไพร สามารถติดต่อได้ที่คุณจันทรารัตน์ หล้าปิงเมือง (ป้านา) หมายเลขโทรศัพท์ 02-961-5931 และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-339-2359

สมาชิกฯ ยกให้เมี่ยงคำกลีบบัวหลวง ของป้ายินดี เป็นที่หนึ่ง

ขอขอบคุณเจ้าของภาพ
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=879124

Tags : เมี่ยงคำ  ป้ายินดี  ภูมิปัญญา  ผู้สูงอายุ

view