สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บ้านภูมิปัญญาไม้ไอติม

บ้านภูมิปัญญาไม้ไอติม

การนำไม้ไอติมมาประดิษฐ์เป็นงานฝีมือ อาจมองดูว่าเป็นงานเด็กๆ ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านราคา เพราะเห็นว่าเป็นวัสดุเหลือใช้ไม่มีราคาค่างวด และไม่แข็งแรงทนทาน

“ใจอาสา” ได้เลือกไม้ไอติมมาทำงานศิลปะ เพื่อเป็นช่องทางชักจูงให้เด็กๆ หันมาสนใจงานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ราคาถูก โดยนำมาทำเป็นงานฝีมือในหลายๆ กิจกรรม ทั้งด้านสนับสนุนการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

การนำไม้ไอติมมาประดิษฐ์เป็นของใช้ใกล้ตัว จะเน้นประโยชน์ใช้งานมากกว่าเป็นของประดับ หรืองานประดิษฐ์ที่มีความละเอียด ซับซ้อนมากๆ เพราะจะทำตามได้ยาก ทำให้ไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นเยาวชน ตั้งแต่เด็กอนุบาล ไปถึงมัธยมปลาย

 

งานศิลปะจากไม้ไอติม ที่เว็บไซต์ใจอาสาได้นำเสนอต่อเนื่องตลอด 3 ปี ที่ได้รับการปรับปรุงรูปแบบมากที่สุดคือบ้าน จากบ้านง่ายๆ ของเจ้าตัวเล็ก พัฒนามาเป็นบ้านกึ่งสำเร็จรูป และลงเอยที่บ้านภูมิปัญญา ที่ทำให้ง่ายแก่การประกอบ และนำไปต่อยอด ได้หลายรูปแบบ

 

บ้านภูมิปัญญา เป็นเอกลักษญ์เฉพาะที่ออกแบบมาให้ง่ายแก่การประกอบ แต่สามารถนำมาดัดแปลง ต่อเติม และต่อยอดให้เป็นชิ้นงานต่างๆ  ที่ชัดเจนคือ เป็นบ้านหลังเดียว ที่เป็นได้ตั้งแต่ที่ใส่ของประดับโต๊ะ เป็นรองแจกันแปลกตา เป็นโหลเลี้ยงปลาขนาดเล็ก เป็นกล่องกรอบรูป เป็นกล่องกระดาษทิชชู เป็นกระปุกออมสิน และเป็นโคมไฟ  ล่าสุดมีการนำมาทำเป็นโมเดลง่ายๆ เช่น อาคารเรียน และศาลาจตุรมุข

 

บ้านภูมิปัญญาได้นำไปเป็นต้นแบบถ่ายทอดสู่เยาวชนในหลายๆ กิจกรรม และได้รับความสนใจจากผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก ทั้งการทำ workshop และโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สู่ลูกหลาน ที่ทางศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ตั้งใจจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดูภาพกิจกรรมในงาน http://www.jairsa.com/gallerys/268278/โครงการสมานฉันท์.html

กลุ่มสูงวัยใจอาสา
20 กันยายน 2557

Tags : บ้านไม้ไอติม  ภูมิปัญญา  ผู้สูงอายุ

view