สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข

เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เพื่อรณรงค์ ให้คนในชาติรักษาความสะอาดเริ่มด้วยการจัดการขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อ ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธานเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ที่ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี ซึ่งเกิดจากความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างวินัยและรณรงค์ให้คนในชาติร่วมกันรักษาความสะอาด การจัดการขยะ เพื่อลดปริมาณ ให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา87พรรษา

บูทหลักของงาน คือการปลูกต้นไม้ในแกนกระดาษ และการแยกขยะให้เมืองไทยสะอาด

พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่จะทำให้ชาติบ้านเมืองสะอาด และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระชนมายุครบ 87 พรรษา

นอกจากนี้ปัจจุบันประชากรมีจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น เกิดปัญหามลพิษ ซึ่ง ทุกฝ่ายต้องงร่วมมือกัน โดยรัฐบาลกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ และอยากให้นำ พระราชบัญญัติของในหลวง เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา รวมถึงแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มาบริหารราชการ เพราะถ้าไม่เข้าใจคน เข้าใจพื่นที่ ก็จะปกครองไม่ได้ผล ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟังความเห็นทุกภาคส่วน ให้เกิดการมีส่วนร่วม และนำไปสู่การแก้ปัญหา


กำนันลมูล ในบูทขยะแยกประเภท และการนำมาทำงานประดิษฐ์

ทั้งนี้ขยะในประเทศมีกว่า 7 หมื่นกว่าตัน รวมทั้งขยะในจิตใจ มากเกินไป ถ้าไม่แก้ไขต้องเผชิญกับปัญหามลพิษ ซึ่งทั้ง 77 จังหวัดร่วมมือกันดี โครงการนี้ถือเป็นการเสนอผลงานสู่การขับเคลื่อน ให้เกิดการผลสัมฤทธิ์ และ ยั่งยืน   ตลอดเวลารัฐบาลนี้มุ่งมั่นแก้ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น ด้วยความรวดเร็ว แต่ติดปัญหา สรุปทำอะไรไม่ได้ติดกับดักทุกประการ รัฐบาล เอกชน ช่วยกัน ประชาชนต้องร่วมมือด้วย

 

ป้าต้อย และป้าอุ่ม ในบูทงานประดิษฐ์จากไม้ไอติม

ถ้าแก้ปัญหาขยะในประเทศให้หมดไป รวมถึง ขยะในจิตใจไม่ได้ประเทศก็หยุดอยู่แค่นี้ ขอเวลาสร้างความสะอาดให้สังคมประเทศไทย อนาคต จะเอาขยะไปทำพลังงาน แต่ต้องเริ่มจากการแยกขยะ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ

ลุงแดง และกำนันลมูล ในบูทกังหัน-โมบายจากกระป๋องน้ำอัดลม

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเปิดตัวพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน สงขลา อุบลราชธานี และพระนครศรีอยุธยา โดยช่วง 1 เดือนแรก จะเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 และจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด ตามแผนงานอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายน 2558

ลุงแดง กับคุณครูและนักเรียน ในบูทงานประดิษฐ์จากไม้ไอติม

ทั้งขณะที่บรรยากาศภายในงานมีทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมากให้ความสนใจมาร่วมพิธีเปิด โดยมีการจัดซุ้มให้ความรู้ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และให้ความรู้ปัญหาต่างๆ ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญเกี่ยวกับขยะล้นประเทศ รวมถึงกิจกรรมบันเทิงต่างๆ จากศิลปิน

กลุ่มใจอาสาพัฒนาได้มีส่วนร่วมในโครงการโดยได้รับหน้าที่จัดกิจกรรมในบูทหลักของกระทรวงทรัพยากรฯ ทั้ง 3 ส่วน คือ ปลูกต้นไม้ในแกนกระดาษทิชชู ถังขยะแยกประเภท และ งานประดิษฐ์ที่ใส่รูปจากไม้ไอติม ชึ่งภายในบูทยังประกอบด้วย การนำเอากระป๋องน้ำอัดลมมาประดิษฐ์เป็นกังหันลม และโมบาย การเอาแกนกระดาษมาทำเป็นที่ใส่ดินสอไม้ไอติม และบ้านไม้ไอติม เป็นต้น 


กลุ่มใจอาสาพัฒนา
4-11-2557

บันทึก

Tags : นายกเปิดงาน เมืองสะอาด เยี่ยมบูทใจอาสา

view