สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมเล่นตามพ่อ

กิจกรรมเล่นตามพ่อ

ในนิทรรศการเทิดพระเกียรติ์ “วันพ่อแห่งชาติ 2557” ของอุทยานการเรียนรู้ TK park ระหว่างวันที่ 5-6-7 ธันวาคมที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรม การเล่น คือ งานของเด็ก ชวนมาย้อนวัยเยาว์ สนุกและเพลิดเพลินไปกับการเล่นที่แสนธรรมดา แต่จะนำพาไปสู่ความเป็นอัจฉริยะกับ “นิทรรศการ เล่น ตาม พ่อ” กิจกรรมที่จะทำให้รู้จักพระจริยวัตร เกี่ยวกับการเล่นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อทรงพระเยาว์ที่ได้พัฒนามาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อันประกอบด้วย

1. แผนที่ชีวิต

2. สร้างเขื่อนเคลื่นคลอง

3. ช่างใหญ่วัยเยาว์

4. น้ำคือชีวิต

อ่านรายละเอียดได้ใน http://www.tkpark.or.th/tha/articles_detail/204/เล่นตามพ่อ

จากฐานทั้ง 4 ข้างต้น ช่างใหญ่วัยเยาว์ ได้รับความสนใจจากสมาชิกตัวน้อยๆ ที่จูงคุณพ่อ คุณแม่ พามาร่วมกิจกรรมต่อเรือใบจำลองจากไม้ไอติม เป็นจำนวนมาก

เป็นการนำเอาสิ่งของใกล้ตัวที่เด็กๆ คุ้นเคยมาเป็นวัสดุในการเล่น โดยนำไม้ไอติมมาทำเป็นเรือใบลำน้อย ลักษณะคล้ายเรือกล่องไม้ขีดในสมัยก่อน

ซึ่งบรรยากาศในการทำกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วันที่ผ่านมาคึกคัก สนุกสนาน และเป็นที่ถูกอกถูกใจทั้งคุณพ่อ คุณแม่ และเด็กๆ ที่ได้ทำกิจกรรมสัมพันธ์ด้วยกัน

เสร็จแล้วได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ว่าวันพ่อปีนี้ได้ร่วมกิจกรรม “เล่นตามพ่อ” ที่ Tk park ด้วยกัน

 

กลุ่มงานประดิษฐ์สูงวัยใจอาสา
5 ธันวาคม 2557

Tags : เรือใบไม้ไอติม TK park  เล่นตามพ่อ

view