สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการอ้อมกอดแม่

โครงการอ้อมกอดแม่

 

โครงการที่เกิดจากแรงบันดาลใจของผู้เป็นแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษ แม่ที่ต้องทุกข์ทรมานในการเลี้ยงดู เอาใจใส่ลูกอันเป็นที่รัก แต่มึพัฒนาการที่บกพร่อง ทำให้มีความเสียใจ และแรงกดดันต่างๆ เหมือนเขาเกิดมาเพื่อแกล้งผู้เป็นแม่ ให้ต้องเฝ้าปรนนิบัติ อดหลับอดนอน ด้วยจิตใจที่หดหู่ เศร้าหมอง และอับอาย

                       

คุณนิตยา จินตกานนท์ ประธานชมรมอ้อมกอดแม่ ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการว่า “ตอนนั้นมีความทุกข์ใจมาก จนทางครอบครัว ให้มาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ของ รพ.สต. ลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อผ่อนคลายจากความทุกข์ และได้ทำงานสาธารณประโยชน์ ได้เห็นความทุกข์ยากของคนอื่น จากการออกเยี่ยมผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยติดเตียง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กพิเศษ”

การเป็น อสม. ทำให้ได้รับรู้ความทุกข์ยากลำบากของกลุ่มผู้ปกครองเด็กพิเศษ ที่ลำบากมากกว่าเรา ซึ่งบางคนขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการ ทำให้รู้สึกว่าเรานั้นยังโชคดี และมีโอกาสดีกว่ามาก จึงเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นเรื่อยๆ มีความสุขที่ได้ทำ และรักลูกมากขึ้น

ตั้งแต่ปี 2553  ได้นำความรู้ที่ตัวเองเข้าร่วมอบรบให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับกลุ่มเด็กพิเศษ นำมาถ่ายทอดต่อให้กับบุคคลอื่นๆ ทั้งครอบครัว เพื่อนบ้าน คนในชุมชน จนทำให้ผู้ปกครองเด็กพิเศษในพื้นที่มีความยินดี ให้ความไว้วางใจ และเข้าร่วมโครงการ “อ้อมกอดแม่” ที่ตัวเองตั้งใจก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 2556 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

การได้นำประสบการณ์ ความรู้ แนะนำผู้ป่วยที่ได้เข้าไปคัดกรองสุขภาพ ในการปฎิบัติงานในชุมชน การควบคุมและป้องกันโรค ร่วมกับทีมสุขภาพของตำบลลาดสวาย และเป็นแกนนำในการจัดตั้งกลุ่มผู้ปกครองเด็กพิเศษ ร่วมทั้งจัดให้มีการฝึกอาชีพต่างๆ ให้กับผู้ปกครองได้นำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับครอบครัว เพื่อสามารถดูแลบุตร ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และอยู่ร่วมกับพวกเราอย่างมีความสุข

จากการมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานร่วมกับกลุ่ม อสม. ในพื้นที่ ทำให้คนในชุมชนไว้วางใจ สนับสนุนให้เป็นคณะกรรมการต่างๆ เช่น

  1. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลาดสวาย
  2. รองประธานคณะกรรมการบริหารประจำหมู่บ้าน
  3. ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนแย้มสอาดรังสิต
  4. คณะกรรมการโครงการชุมชนร่วมใจสร้างเด็กไทยปลอดภัยโภชนาการ
  5. คณะกรรมการชมรมสร้างสรรค์แบ่งปันน้ำใจ

 

จากความทุกข์ของผู้เป็นแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษ เดี๋ยวนี้ นิดมีความสุขกับการได้ทำงานจิตอาสา มีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ปกครองเด็กพิเศษ และประธานชมรม “อ้อมกอดแม่” ต้องขอขอบคุณครอบครัวที่ให้โอกาส และเป็นกำลังใจให้นิดมาตลอด ที่ภูมิใจที่สุดคือลูก เพราะเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ทำความดี ได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถรับใช้สังคม

ผลงานที่ผ่านมาทั้ง อสม. ดีเด่นปี 2557 และ อสม. ดีเด่นปี 2558 ไม่ใช่ของนิดคนเดียว แต่เป็นของเพื่อนร่วมงานใน รพ.สต.ลาดสวาย และกลุ่มผู้ปกครองเด็กพิเศษทุกคน สิ่งที่นิดได้รับคือความสุขที่ได้ทำ และความสุขที่ได้เห็นลูกหลานของเพื่อนๆ ในกลุ่มเด็กพิเศษ มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าขึ้น

อยากบอกถึงผู้ปกครองเด็กพิเศษคนอื่นๆ ทั้งในพื้นที่ตำบลลาดสวาย และเขตใกล้เคียง ลองหาโอกาสมาพูดคุย และนำบุตรหลานของท่านมาร่วมกิจกรรม “อ้อมกอดแม่”กับพวกเรา เพราะตอนนี้ทาง รพ.สต. ลาดสวาย ได้เตรียมพร้อมห้องทำกิจกรรมของชมรมอ้อมกอดแม่ ไว้บนชั้นสองของโรงพยาบาล เรียบร้อยแล้ว

ต้องขอขอบคุณ ผอ. ศิริกัณฑ์ พิริยายน  คุณหมอเล็กบุษผา เอี่ยมเอิบ เจ้าหน้าที่ทีมงาน รพ.สต.ลาดสวาย และจิตอาสาที่มาช่วยงานทุกท่าน ที่ให้โอกาสกับกลุ่มผู้ปกครองเด็กพิเศษ และชมรมอ้อมกอดแม่ อย่างดียิ่งเสมอมา

ลุงแดง ใจอาสา
1 เมษายน 2558

Tags : อ้อมกอดแม่  นิตยา จินตกานนท์  รพ.สต.ลาดสวาย

view