สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

DIY แต่งบ้านสวยด้วยไม้ไอติม2

DIY แต่งบ้านสวยด้วยไม้ไอติม2

เมื่อครั้งนาย Simply Red ได้รับเชิญไปออกรายการ Weekend clubใน Theme Summer เมื่อเสาร์ที่ 23 เมษายน 2554 เป็นการนำไม้ไอติมมา”รีไซเคิ้ล“ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มเป็นกล่องใส่กระดาษทิชชูและโคมไฟ แต่ได้เพียงแนะนำพอเป็นแนวทางด้วยเวลาอันจำกัด

ตอนนี้เป็นรายละเอียด ต่อจากครั้งที่แล้ว อาจมีความแตกต่างไปบ้าง เพื่อให้ง่ายแก่ความเข้าใจในการทำเป็น DIY ของน้องๆ

ในช่วงออกรายการคุณลอร่า ได้แอบนำเครื่องมือและอุปกรณ์ไปจัดเรียงและถ่ายรูปไว้ พร้อมชิ้นงานในแต่ละขั้นตอน นัยว่าจะเอาไปให้ลูกสาวดู และจะไปลงใน facebook … ในรูปด้านบนจะแตกต่างกันบ้างคือไม่มีปืนกาว แต่จะมีฆ้อนและสเปรย์เคลือบเงาเพิ่มขึ้นมาแทน


ขั้นตอนการทำกล่องและฝาปิดก้น


1. นำไม้ไอติมมาประกอบเป็นแผง 4 เหลี่ยมด้านเท่า ทั้งหมด 4 แผง 
2. แล้วนำมาประกอบกันเป็นกล่อง 4 เหลี่ยม ระหว่างรอกาวแห้ง 
    ใช้หนังยาง 2 เส้น รัดประคองไว้ก่อน 
3. เพื่อเป็นการประหยัดไม้ไอติม เราจะจัดเรียงห่างๆ เป็นตาราง 4 เหลี่ยม ใช้ไม้ไอติม
    แผงละ 10 อัน เรียงด้านนอก 5 อัน และด้านใน 5 อัน (รวมกรอบด้วย)

4. เสร็จแล้วจะได้เป็นกล่องตาราง 4 เหลี่ยม ที่ยังไม่มีฝาทั้งด้านบนและด้านล่าง
    ถ้าต้องการทำเป็นกล่องใส่รูปด้วย ก็ให้เว้นว่างไว้ด้านหนึ่ง 
5. ทำแผง 4 เหลี่ยม อีก 1 แผง เรียงไม้ไอติมตามยาวทั้งหมด 8 อัน เว้นระยะห่างเท่าๆ กัน

    สำหรับทำเป็นฝาปิดก้นกล่อง เวลาใส่กระดาษทิชชูจากด้านล่าง
6. เสริมความแข็งแรง ที่กรอบด้านล่างอีก 2 อัน และตรงกลางอีก 1 อัน เวลาประกอบให้ใส่ทาง
    ด้านล่าง ถ้าติดมุมทั้ง 4 ด้าน ให้ตัดส่วนปลายที่โค้งออกเล็กน้อย


ขั้นตอนการทำฝากล่องด้านบน


1. นำไม้ไอติมมาประกอบเป็นแผง 3 เหลี่ยมด้านเท่า ทั้งหมด 4 แผง 
2. แล้วนำมาประกอบกันเป็นรูปปิรามิด ทากาวด้านชนด้าน ปรับฐานให้เสมอกับพื้น ระหว่างรอกาวแห้ง
    ใช้เทปกระดาษย่นยาวประมาณ 1 นิ้ว ปิดยึดระหว่างแผงทั้งด้านบน และด้านล่าง

3. ตัดไม้ไอติมเอียงตามมุม เรียงเว้นช่องให้ระยะห่างเท่าๆ กัน เฉียงทางซ้าย 2 แผง เฉียงทางขวา 2 แผง 
4. ใช้คัทเตอร์กรีดแบ่งครึ่งไม้ไอติมตามความยาวออกเป็น 2 ส่วน เอามาปิดทับปลายไม้ด้านในทั้ง 4 ด้าน
5. ใช้เศษไม้ตัดรองที่มุมของฐาน 3 เหลี่ยม รอให้กาวแห้งพอหมาดๆ ค่อยๆ ใช้มือค่อยๆ กดฝาครอบ
    ทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้ขอบด้านในแนบเสมอกับพื้น (รูปประกอบเป็นของเก่า ไม่ได้แบ่งครึ่งไม้ไอติม
    จะสูงกว่ากรอบด้านนอก)
6. เมื่อกาวแห้ง ให้เอาฝาครอบมาประกอบกับตัวกล่อง หมุนหาด้านที่แนบสนิททุกด้าน อาจต้องเอา
    ฝาครอบไปขัดกับกระดาษทรายเพื่อให้ขอบของฝาด้านล่างเรียบเสมอกัน


7. ประกอบฝาครอบเข้ากับตัวกล่อง ใช้เทปกระดาษย่นปิดยึดทั้ง 4 ด้าน
8. ทากาวจากด้านในที่ฝาครอบกับตัวกล่อง ตรงมุมทั้ง 4 และตรงกลางของแต่ละแผง
9. ทิ้งไว้ให้กาวแห้งสนิท แล้วจึงพ่นสเปร์เคลือบด้วย Clear lacquer ของ TOA 
10. เขย่ากระป๋องให้สีเข้ากัน แล้วพ่นบางๆ ให้ห่างจากชิ้นงานประมาณ 1 ฟุต โดยพ่นจาก
     ด้านในให้ทั่ว แล้วจึงพ่นด้านนอก เมื่อแห้งแล้วจึงพ่นทับ 2-3 เที่ยว จะป้องกันน้ำ กันฝุ่น
     จับ และทำความสะอาดง่าย 
11. เพิ่มความสวยงามและป้องกันฝุ่น ด้วยการกรุกระดาษแข็งด้านในกล่องและฝาครอบ
     หรือกระดาษสีตามสไตล์ที่ชอบ

กล่องทิชชู 1 กล่องจะใช้ไม้ไอติมประมาณ 80-85 อัน หรือ 2 ห่อ (ห่อละ 50 อัน
ต้องเลือกที่บิดงอและสีกระดำกระด่างออกทิ้ง ก็จะเหลือพอดี)


ไว้ตอนหน้าจะมาต่อยอด แปลงกล่องกระดาษทิชชู ให้เป็นโคมไฟเก๋ๆ ที่ไม่เหมือนใคร…
 สวัสดีครับ 

ที่มา:  http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=is-sa-ra&date=01-05-2011&group=5&gblog=34

Tags : แต่งบ้าน  กล่องทิชชู  jai@rsa

view