สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ภูมิปัญญาเพื่อชุมชน

ภูมิปัญญาเพื่อชุมชน

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาเพื่อชุมชน เป็นการต่อยอดหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัย ของ นศ. อาวุโส กลุ่มใจอาสาพัฒนา โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี เป็นตัวอย่างของการนำร่องในส่วนของอำเภอลำลูกกา และอำเภอใกล้เคียง

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเบื้องต้นจาก คุณปกรณ์พัฒน์ เทพเอื้อตระกูล  ประธานเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านทางประธานกลุ่ม สว.รุ่น5/2558 คุญเบญจา เพิ่มสุข และเพื่อนๆ ซึ่งมีทั้งศิษย์เก่า จิตอาสา และผู้นำเครือข่ายชุมชน

การถ่ายทอดภูมิปัญญาในครั้งนี้มีแผนงานรวม 10 ครั้ง โดยจะหมุนเวียนไปตามชุมชนต่างๆ ที่มีรัศมีใกล้เคียง ผ่านการประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านที่มีสมาชิกในกลุ่มฯ หรือตามคำขอจากผู้นำชุมชนในเครือข่าย

ครั้งแรก วันที่ 4 มิถุนายน 2558 เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาของประธาน สว. ลำลูกกา คุณเบญจา เพิ่มสุข และเพื่อนๆ หลักสูตรก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ที่สโมสรหมู่บ้านฟ้าวรารมย์ บึ่งยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี

ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2558 เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชน โดยผู้สนับสนุนโครงการมาเป็นประธานเปิดงาน และร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนโครงการน้ำหมักชีวภาพ หรือน้ำ EM แก่ชุมชนลัลลีวิวว์ เพื่อใช้ในการจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียของหมู่บ้าน และการทำน้ำ EM ใช้เองในครัวเรือน

การประสานงานร่วมกันของกลุ่มใจอาสาพัฒนา มุ่งเน้นความร่วมมือซึ่งกันและกัน ของสมาชิกในเครือข่าย มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา และเผยแพร่ความรู้ด้านสุขอนามัยให้แก่ประชาชนทั่วไป  โดยประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนผ่านทางเว็บไซต์ใจอาสา www.jairsa.com

กลุ่มใจอาสาพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมของกลุ่มจะจุดประกายความคิด ที่ก่อให้เกิดแนวร่วมของเครือข่าย พัฒนาไปสู่ตลาดนัดภูมิปัญญาของศิษย์เก่า โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ในอนาคต

กลุ่มใจอาสาพัฒนา
8 มิถุนายน 2558

 

Tags : ใจอาสาพัฒนา  ภูมิปัญญา  ชุมชน

view