สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อบรมศิลปะไม้ไอติม

อบรมศิลปะไม้ไอติม

Beginer

เริ่มต้นเรียนรู้ ตั้งแต่วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธี และความคิดสร้างสรรค์

 1. รูปทรงและจินตนาการ
 2. ออกแบบ ชิ้นงาน
 3. การใช้ประโยชน์

เวลาการเรียนรู้ 1 วัน 3-5 ช.ม.

อุปกรณ์ :   

 • ไม้ไอติมธรรมดา ไม้ไอติมสี  และกาวลาเท็กซ์
 • คัทเตอร์  ไม้บรรทัด และคีมตัดลวด
 • คลิปหนีบ หนังยาง กระดาษกาว  
 • แผ่นรองตัด / ผ้าเช็ดมือ

แบบชิ้นงาน :

 • รูปทรงสามเหลี่ยม / รูปทรงสี่เหลียม / รูปทรงหกเลี่ยม / รูปทรงแปดเหลี่ยม
 • กรอบรูปแบบต่างๆ  บ้านที่ระลึก 4 แบบ

ค่าอบรม :  พร้อมอุปกรณ์ และ คู่มือ 1,500 บาท  ( 1-5 คน )

Standard

เริ่มต้นเรียนรู้ ตั้งแต่วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธี และความคิดสร้างสรรค์

 1. รูปทรงและจินตนาการ
 2. ออกแบบ ชิ้นงาน
 3. การใช้ประโยชน์

เวลาการเรียนรู้ 1 วัน 3-5 ช.ม.

อุปกรณ์ :    

 • ไม้ไอติมธรรมดา ไม้ไอติมสี  และกาวลาเท็กซ์
 • คัทเตอร์  ไม้บรรทัด และคีมตัดลวด
 • คลิปหนีบ หนังยาง กระดาษกาว  
 • แผ่นรองตัด / ผ้าเช็ดมือ

แบบชิ้นงาน :

 • กล่องใส่ของ
 • กล่องกระดาษทิชชู
 • บ้านไทยเอนกประสงค์

ค่าอบรม :  พร้อมอุปกรณ์ และ คู่มือ 2,500 บาท  ( 1-5 คน )

Advance

เริ่มต้นเรียนรู้ ตั้งแต่วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธี และความคิดสร้างสรรค์

 • รูปทรงและจินตนาการ
 • ออกแบบ ชิ้นงาน
 • การใช้ประโยชน์

เวลาการเรียนรู้ 2 วัน 6 - 8 ช.ม.

อุปกรณ์ :    

 • ไม้ไอติมธรรมดา ไม้ไอติมใหญ่  และกาวลาเท็กซ์
 • คัทเตอร์  ไม้บรรทัด และคีมตัดลวด
 • คลิปหนีบ หนังยาง กระดาษกาว  
 • แผ่นรองตัด / ผ้าเช็ดมือ

แบบชิ้นงาน :

 • การออกแบบโคมไฟ
 • โมเดลกังหันชับพัฒนาไม้ไอติม

ค่าอบรม :  พร้อมอุปกรณ์ และ คู่มือ 3,500 บาท  ( 1-5 คน )

อื่นๆ :

 • ค่าเดินทาง : 500 บาท / วัน  (เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล)
 • การชำระค่าอบรม : โอนเข้าบัญชี ก่อนวันอบรม 2 วัน

                             พิสุทธิ์ สมประสงค์   089-4482-809               
                             หมายเลขบัญชี 065-0-16806-2
                             ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่

 • ค่าอุปกรณ์เพิ่ม ชุดละ 100 บาท / คน
 • ผู้ช่วยวิทยากร  600 บาท / ครั้ง กรณีผู้อบรมเกิน 5 คน     

Tags : หลักสูตร  ศิลปะไม้ไอติ  ใจอาสา

view