สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อบรมศิลปะไม้ไอติม

อบรมศิลปะไม้ไอติม

Beginer

เริ่มต้นเรียนรู้ ตั้งแต่วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธี และความคิดสร้างสรรค์

 1. รูปทรงและจินตนาการ
 2. ออกแบบ ชิ้นงาน
 3. การใช้ประโยชน์

เวลาการเรียนรู้ 1 วัน 3-5 ช.ม.

อุปกรณ์ :     ไม้ไอติมธรรมดา และไม้ไอติมสี
                   กาวลาเท็กซ์ / กระดาษกาวย่น
                   คัทเตอร์ / ไม้บรรทัด
                   คีมตัดลวด / ไม้หนีบ
                   ผ้าเช็ดมือ / หนังยาง

รูปทรงพื้นฐาน :

                   รูปทรงสามเหลี่ยม / รูปทรงสี่เหลี่ยม

                   รูปทรงหกเลี่ยม / รูปทรงแปดเหลี่ยม

แบบชิ้นงาน :

                   กรอบรูปแบบต่างๆ

                   บ้านที่ระลึก 4 แบบ

ค่าอบรม :  พร้อมอุปกรณ์ และ คู่มือ 1,500 บาท  ( 1-5 คน )

ค่าเดินทาง : 500 บาท / วัน  (เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

การชำระค่าอบรม : โอนเข้าบัญชี ก่อนวันอบรม 2 วัน

                             พิสุทธิ์ สมประสงค์   089-4482-809              
                             หมายเลขบัญชี 065-0-16806-2
                             ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่

 • ค่าอุปกรณ์เพิ่ม ชุดละ 100 บาท / คน
 • ผู้ช่วยวิทยากร  600 บาท / ครั้ง กรณีผู้อบรมเกิน 5 คน     

Standard #1

เริ่มต้นเรียนรู้ ตั้งแต่วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธี และความคิดสร้างสรรค์

 1. รูปทรงและจินตนาการ
 2. ออกแบบ ชิ้นงาน
 3. การใช้ประโยชน์

เวลาการเรียนรู้ 1 วัน 3-5 ช.ม.

อุปกรณ์ :     ไม้ไอติมธรรมดา และไม้ไอติมสี

                   กาวลาเท็กซ์ / กระดาษกาวย่น

                   คัทเตอร์ / ไม้บรรทัด / คีมตัดลวด

                   คลิปหนีบ / หนังยาง

                   แผ่นรองตัด / ผ้าเช็ดมือ

แบบชิ้นงาน :

                   กล่องใส่ของ

                   กล่องกระดาษทิชชู

                   บ้านไทยเอนกประสงค์

ค่าอบรม :  พร้อมอุปกรณ์ และ คู่มือ  1,500 บาท  ( 1-2 คน )

ค่าเดินทาง : 500 บาท / วัน  (เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล)       

การชำระค่าอบรม : โอนเข้าบัญชี ก่อนวันอบรม 2 วัน

                             พิสุทธิ์ สมประสงค์   089-4482-809              
                             หมายเลขบัญชี 065-0-16806-2
                             ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่

 • ค่าอุปกรณ์เพิ่ม ชุดละ 100 บาท / คน
 • ผู้ช่วยวิทยากร 700 บาท / ครั้ง กรณีผู้อบรมเกิน 5 คน     

 

Standard #2

เริ่มต้นเรียนรู้ ตั้งแต่วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธี และความคิดสร้างสรรค์

 1. รูปทรงและจินตนาการ
 2. ออกแบบ ชิ้นงาน
 3. การใช้ประโยชน์

เวลาการเรียนรู้ 1 วัน 3-5 ช.ม.

อุปกรณ์ :     ไม้ไอติมธรรมดา และไม้ไอติมสี

                   กาวลาเท็กซ์ / กระดาษกาวย่น

                   คัทเตอร์ / ไม้บรรทัด / คีมตัดลวด

                   คลิปหนีบ / หนังยาง

                   แผ่นรองตัด / ผ้าเช็ดมือ

แบบชิ้นงาน :

                   กล่องเอนกประสงค์

                   บ้านหลังคาจั่ว

                   บ้านหลังคาสี่เหลี่ยม

ค่าอบรม :  พร้อมอุปกรณ์ และ คู่มือ  1,500 บาท  ( 1-2 คน )

ค่าเดินทาง : 500 บาท / วัน  (เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

การชำระค่าอบรม : โอนเข้าบัญชี ก่อนวันอบรม 2 วัน

                             พิสุทธิ์ สมประสงค์   089-4482-809              
                             หมายเลขบัญชี 065-0-16806-2
                             ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่

 • ค่าอุปกรณ์เพิ่ม ชุดละ 100 บาท / คน
 • ผู้ช่วยวิทยากร  700 บาท / ครั้ง กรณีผู้อบรมเกิน 5 คน

Standard #3

เริ่มต้นเรียนรู้ ตั้งแต่วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธี และความคิดสร้างสรรค์

10.รูปทรงและจินตนาการ

11.ออกแบบ ชิ้นงาน

12.การใช้ประโยชน์

เวลาการเรียนรู้ 2 วัน 6 - 8 ช.ม.

อุปกรณ์ :     ไม้ไอติมธรรมดา และไม้ไอติมสี

                   กาวลาเท็กซ์ / กระดาษกาวย่น

                   คัทเตอร์ / ไม้บรรทัด / คีมตัดลวด

                   คลิปหนีบ / หนังยาง

                   แผ่นรองตัด / ผ้าเช็ดมือ

แบบชิ้นงาน :

                   บ้านภูมิปัญญา

                   บ้านพร้อมแต่ง

                   บ้านโคมไฟ

ค่าอบรม :  พร้อมอุปกรณ์ และ คู่มือ  2,500 บาท  ( 1-2 คน )

ค่าเดินทาง : 500 บาท / วัน  (เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

การชำระค่าอบรม : โอนเข้าบัญชี ก่อนวันอบรม 2 วัน

                             พิสุทธิ์ สมประสงค์   089-4482-809              
                             หมายเลขบัญชี 065-0-16806-2
                             ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่

 • ค่าอุปกรณ์เพิ่ม ชุดละ 150 บาท / คน
 • ผู้ช่วยวิทยากร 700 บาท / ครั้ง กรณีผู้อบรมเกิน 5 คน               

 

Advance #1

เริ่มต้นเรียนรู้ ตั้งแต่วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธี และความคิดสร้างสรรค์

13.รูปทรงและจินตนาการ

14.ออกแบบ ชิ้นงาน

15.การใช้ประโยชน์

เวลาการเรียนรู้ 2 วัน 6 - 8 ช.ม.

อุปกรณ์ :     ไม้ไอติมธรรมดา และไม้ไอติมสี

                   กาวลาเท็กซ์ / กระดาษกาวย่น

                   คัทเตอร์ / ไม้บรรทัด / คีมตัดลวด

                   คลิปหนีบ / หนังยาง

                   แผ่นรองตัด / ผ้าเช็ดมือ

แบบชิ้นงาน :

                   การออกแบบโคมไฟ

                   โคมไฟตั้งโต๊ะ

                   โคมไฟแขวน

ค่าอบรม :  พร้อมอุปกรณ์ และ คู่มือ  2,500 บาท  ( 1-2 คน )

ค่าเดินทาง : 500 บาท / วัน  (เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

การชำระค่าอบรม : โอนเข้าบัญชี ก่อนวันอบรม 2 วัน

                             พิสุทธิ์ สมประสงค์   089-4482-809              
                             หมายเลขบัญชี 065-0-16806-2
                             ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่

 • ค่าอุปกรณ์เพิ่ม ชุดละ 150 บาท / คน
 • ผู้ช่วยวิทยากร  600 บาท / ครั้ง กรณีผู้อบรมเกิน 5 คน     

 

Advance #2

เริ่มต้นเรียนรู้ ตั้งแต่วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธี และความคิดสร้างสรรค์

16.รูปทรงและจินตนาการ

17.ออกแบบ ชิ้นงาน

18.การใช้ประโยชน์

เวลาการเรียนรู้ 2 วัน 6 - 8 ช.ม.

อุปกรณ์ :     ไม้ไอติมธรรมดา และไม้ไอติมสี

                   กาวลาเท็กซ์ / กระดาษกาวย่น

                   คัทเตอร์ / ไม้บรรทัด / คีมตัดลวด

                   คลิปหนีบ / หนังยาง

                   แผ่นรองตัด / ผ้าเช็ดมือ

แบบชิ้นงาน :

                   การออกแบบโคมไฟ

                   โคมไฟทรงสูง

                   โคมไฟดอกบัว

ค่าอบรม :  พร้อมอุปกรณ์ และ คู่มือ  3,500 บาท  ( 1-2 คน )

ค่าเดินทาง : 500 บาท / วัน  (เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

การชำระค่าอบรม : โอนเข้าบัญชี ก่อนวันอบรม 2 วัน

                             พิสุทธิ์ สมประสงค์   089-4482-809              
                             หมายเลขบัญชี 065-0-16806-2
                             ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่

 • ค่าอุปกรณ์เพิ่ม ชุดละ 150 บาท / คน
 • ผู้ช่วยวิทยากร  700 บาท / ครั้ง กรณีผู้อบรมเกิน 5 คน     

Advance #3

เริ่มต้นเรียนรู้ ตั้งแต่วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธี และความคิดสร้างสรรค์

19.รูปทรงและจินตนาการ

20.ออกแบบ ชิ้นงาน

21.การใช้ประโยชน์

เวลาการเรียนรู้ 2 วัน 6 - 8 ช.ม.

อุปกรณ์ :     ไม้ไอติมธรรมดา และไม้ไอติมสี

                   กาวลาเท็กซ์ / กระดาษกาวย่น

                   คัทเตอร์ / ไม้บรรทัด / คีมตัดลวด

                   คลิปหนีบ / หนังยาง

                   แผ่นรองตัด / ผ้าเช็ดมือ

แบบชิ้นงาน :

                   ชั้นใส่ของต่างระดับ

                   ชั้นปลูกต้นไม้แนวตั้ง

                   โคมไฟ และชั้นใส่ของ

ค่าอบรม :  พร้อมอุปกรณ์ และ คู่มือ  3,500 บาท  ( 1-2 คน )

ค่าเดินทาง : 500 บาท / วัน  (เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

การชำระค่าอบรม : โอนเข้าบัญชี ก่อนวันอบรม 2 วัน

                             พิสุทธิ์ สมประสงค์   089-4482-809              
                             หมายเลขบัญชี 065-0-16806-2
                             ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่

 • ค่าอุปกรณ์เพิ่ม ชุดละ 150 บาท / คน
 • ผู้ช่วยวิทยากร  700 บาท / ครั้ง กรณีผู้อบรมเกิน 5 คน     

Tags : หลักสูตร  ศิลปะไม้ไอติ  ใจอาสา

view