สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ไทยช่วยไทย ก้าวไปให้ทันอาเชียน

ไทยช่วยไทย ก้าวไปให้ทันอาเชียน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน หลายอย่าง เราสามารถทำใช้เองได้ และจะดีมากๆ ถ้าช่วยกันอุดหนุนสินค้าของกลุ่มชุมชน เพราะทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความยั่งยืน อย่างเช่น หน้าฝนยุงชุม สมุนไพรไล่ยุง จากวัสดุธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย ของกลุ่มสมาชิก อำเภอธัญบุรี ครูฉลวย ยอดมนุษย์ป้า รับประกันคุณภาพ … 555+

สำหรับผู้มีฝีมือในด้านต่างๆ อย่าเก็บไว้ในตู้ ดูกันเองในบ้าน เอาออกมาแบ่งให้เพื่อนๆ ได้เห็น ได้รู้ จะได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญา ในกลุ่มสมาชิกด้วยกัน และแนะนำต่อ ให้เป็นวิทยากรเผยแพร่ความสามารถ สร้างตลาดนัดภูมิปัญญา จะดีกว่ามั๊ย

 

ตัวอย่างท่านแรก เป็นผลงานเก่าๆ ของคุณเปี๊ยก สายพิณ วสุวัต สมาชิกกลุ่มบางคูวัด อำเภอเมือง ปทุมธานีครับ

เว็ปไซต์ ใจอาสา ดอท คอม ขอเสนอตัวเป็นสื่อกลาง สร้างเครือข่ายสมาชิกหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัยใส่ใจสังคม (ศิษย์เก่ารุ่น 1-5 โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี) มาเป็นจิตอาสารวมตัวกันจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา ผ่านทางเว็บไซต์ใจอาสา และสมาชิกใน Line กลุ่มสูงวัยใจอาสา2558 เพื่อปูทางสู่การเป็นวิทยากรรับเชิญ

ส่งรายละเอียด ภาพถ่ายผลงาน และขั้นตอนการทำ จากนั้นทางกลุ่มจะนำมาเรียบเรียง นำออกเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และลงทะเบียนในทำเนียบวิทยากรของกลุ่มฯ แล้วเข้าเป็นสมาชิกชมรมคลังปัญญาของจังหวัดปทุมธานี

เอกสารภูมิปัญญา ที่จัดทำทั้งหมดจะเก็บรวบรวมไว้ที่ “มหาวิชชาลัยชุมชนบ้านกระแชง” และสำเนาส่งให้ประธานชมรมคลังปัญญา (ป้านา) ที่สำนักงานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  วัดชัยสิทธาวาส ตำบลกระแชง

พิสุทธิ์ สมประสงค์
กลุ่มสูงวัยใจอาสา2558
5 สิงหาคม 2558

สามารถเข้าไปดูกิจกรรมของป้านาได้ใน

http://www.jairsa.com/articles/42245535/สืบสานภูมิปัญญา2558.html

ขอขอบคุณ : youtube.com

 

 

Tags : สูงวัยใจอาสา  วิชชาลัยชุมชน  บ้านกระแชง

view