สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ฝีกอาชีพนักเรียน

ฝีกอาชีพนักเรียน

การถ่ายทอดภูมิปัญญา 28 สิงหาคม 2558

กลุ่มสูงวัยใจอาสา ในนามสมาชิกคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ได้รับเชิญจากโรงเรียนวัดคลองชัน อำเภอลำลูกกา ให้มาถ่ายทอดภูมิปัญญาเพื่อสร้างโอกาศให้นักเรียน นำไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กันตัวเองและครอบครัว ในโครงการโรงเรียนดีเด่นของตำบล

งานนี้ได้ป้ายินดี มาร่วมถ่ายทอดหลักสูตรเมี่ยงคำกลีบบัว อาหารว่างแบบไทยๆ ให้คุณครูและนักเรียน ได้สืบสานตามต้นฉบับที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นของดีเมืองปทุม งานนี้ป้ายินดีเปิดอก บอกเคล็ดลับให้เด็กๆ ได้ลงมือทำเองกับมือ

สำหรับต้นแบบภูมิปัญญาอีกอย่างที่นำมาถ่ายทอดให้นักเรียน เป็นงานศิลปะไม้ไอติม หลักสูตรการทำกรอบรูปแบบต่างๆ ของลุงแดง พิสุทธิ์ สมประสงค์ เจ้าของเว็บไซต์ ใจอาสา มาคู่กับศิลปะการทำดอกไม้ประดับกรอบรูปของป้าวาสนา จิตอาสาคนดัง ประจำ รพ.สต. ลาดสวาย

โดยมีสมาชิกกลุ่มใจอาสา ในชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุฯ ป้าแตน และป้าพร มาช่วยสอนเด็กๆ ให้ได้รับความรู้แบบใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในทุกขั้นตอน

โครงการสร้างความรู้ด้านทักษะอาชีพ ให้นักเรียนนำไปต่อยอดสร้างรายได้ ช่วยเหลือครอบครัว และเป็นทุนการศึกษาสำหรับตัวเอง เป็นโครงการต่อเนื่องจากการถ่ายทอดภูมิปัญญาในหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัย ของกลุ่ม น.ศ. อาวุโส รุ่น 5/2558 โรงเรียนผู้สูงอายุเมื่อครั้งที่ผ่านมา 

ทางกลุ่มสูงวัยใจอาสา  ดีใจที่คณะครูและ ผ.อ. โรงเรียนวัดคลองชัน ให้ความเชื่อถือในความเป็นภูมิปัญญาต้นแบบของสมาชิกคลังปัญญาฯ และเชิญมาเป็นครูภูมิปัญญาของโรงเรียน เพื่อร่วมกันเสริมทักษะความรู้ให้เป็นพื้นฐานอาชีพติดตัวนักเรียนเมื่อจบออกไป

โครงการนี้ทางโรงเรียนได้ให้คุณครูและนักเรียนร่วมกันถ่ายทอดทักษะวิชาชีพด้านอื่นๆ อีก 6 ฐาน เช่น กิ๊บเสียบผมสไตล์แฟนซี ขนมปังหน้าหมู ไอติมโบราณ และน้ำผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพ เป็นต้น การเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านพื้นฐานอาชีพควบคู่กับการเรียนในหลักสูตร เป็นสิ่งสำคัญยิ่งกับสภาวเศรษฐกิจในปัจุบัน ต้องขอขอบคุณแทนผู้ปกครองนักเรียนในวิสัยทัศน์ของ ผ.อ.

 

 

พิสุทธิ์ สมประสงค์
กลุ่มสูงวัยใจอาสา
30 สิงหาคม 2558

 

บันทึก

Tags : กลุ่มสูงวัยใจอาสา  วัดคลองชัน  ลำลูกกา

view