สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน

ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน

การส่งเสริมการนำทรัพยากร ที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิตเป็นพลังงาน แล้วนำมาใช้เพื่อความประหยัดและพอเพียง เป็นเป้าหมายของกลุ่มสูงวัยใจอาสา เราจึงได้เชิญเจ้าหน้าที่ของกรมพลังงานจังหวัดปทุม มาร่วมประชุมในการจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงของตำบลลาดหลุมแก้ว ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับเยาวชน และผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และใกล้เคียง

และเพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทางกลุ่มจึงดำริที่จะนำความรู้ด้านการเผ่าถ่านด้วยอุปกรณ์ที่ทางกรมพลังงานจัดหาให้ในแต่ละชุมชน มาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง จึงได้รวบรวมสมาชิกในกลุ่มดำเนินโครงการ “คนเอาถ่าน” เพื่อสร้างรายได้ตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนโครงการฯ ให้สามารยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง เมื่อเดือนที่ผ่านมา

สรุปผลการประชุมของกลุ่มสูงวัยใจอาสา มีมติร่วมกันว่าจะใช้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ เป็นฐานความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามโครงการประสานใจ “ก้าวไปด้วยกัน … ไปได้ไกล” ของกลุ่ม น.ศ. อาวุโส หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5/2558 ของโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี เพราะสถานที่นี้มีความพร้อมทั้งด้านการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น การนำฝักข้าวมาผลิตเครื่องดื่มสุขภาพ และเป็นแหล่งอนุรักษ์การเพาะเลี้ยงบัวสวยงามของจังหวัด ซึ่งสามารถนำมาเป็นจุดขายของกลุ่มได้อย่างดียิ่ง

พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชนแห่งนี้ จะได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่เยาวชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ และนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และชุมชน

พิสุทธิ์ สมประสงค์
กลุ่มสูงวัยใจอาสา
5 ตุลาคม 2558

Tags : ศูนย์เรียนรู้  พลังงานชุมชน  รตต.แทน ดีจิตต์

view