สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงงานกังหันชัยพัฒนา-3

โครงงานกังหันชัยพัฒนา-3

โครงงานเพื่อการศึกษา

สูงวัยใจอาสา-คลังปัญญาปทุมธานี ได้รับการติดต่อจากคุณพ่อของน้องๆ โรงเรียนสาฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ให้ช่วยถ่ายทอดภูมิปัญญา “ศิลปะไม้ไอติม” การทำโมเดลกังหันชัยพัฒนา ในโครงงานวิทยาศาสตร์ ของน้องๆ

น้องๆ กลุ่มนี้ อยู่ชั้น ม.1/545 ต้องการทำโมเดลกังหันชัยพัฒนา ในโครงงานวิทยาศาสตร์ ของอาจารย์ ศิริลักษณ์ คงมนต์  และทำรายงานตั้งแต่การออกแบบ การวางแผน ขั้นตอนการทำ เทคนิคการประกอบ และการนำไปต่อยอดใช้งาน

เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ จึงนำภาพบรรยากาศ การทำ work shop ของขั้นตอนการออกแบบ พื้นฐานการทำงานประดิษฐ์ ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม และเทคนิคการทำงานของกังหันชัยพัฒนา เอามาให้ดูกัน

เริ่มจากการออกแบบ

 1. วาดรูปแบ่งเส้นรัศมีของวงล้อ แบ่งเป็น 8 ส่วน
 2. ใช้ไม้ไอติมใหญ่ 2 ทากาวติดกัน วาดวงกลม ทำแป้นยึดแขนของกงล้อ 4 อัน
 3. ตัดไม้ไอติมใหญ่ เป็นวงกลมเล็ก ติดกับแป้นวงกลมใหญ่ เสริมความแข็งแรง 2 อัน
 4. ทากาวเล็กน้อยที่แป้นวงกลมใหญ่วางบนแบบ ทากาววงกลมเล็กไว้ตรงกลาง
 5. วางไม้ไอติมตามเส้นที่แบ่งไว้ ให้ระยะห่างเท่ากันทั้ง 8 ช่อง
 6. ตัดกระดาษกาว ติดไม้ไอติมไว้กับแบบ เพื่อไม่ให้เลื่อน
 7. ทากาวแป้นวงกลมใหญ่ปิดด้านบน ใช้ของหนักกดทับไม่ให้โก่งงอ
 8. วัดขนาดไม้ไอติม ทำกรอบนอกของวงล้อ
 9. ใช้กรรไกร หรือ คัทเตอร์ ตัดส่วนปลายที่ไม่ต้องการออก
 10. ทากาวเชื่อมต่อระหว่างปลายของเส้นวงล้อทั้งสอง เชื่อมติด
 11. วัดขนาดที่ละอัน ตัด ทากาว ติด จนครบวงล้อ ทำเหมือนกัน 2 ชุด
 12. นำทั้งสองชุดวางที่ซ้อนกัน เจาะรูตรงกลาง สำหรับเสียบแกนเพลา
 13. นำวงล้อของกังหันทั้งสอง มาปิดฝาด้านข้าง ช่องเว้นช่อง * (ดูวิธีทำที่ 1)
 14. นำวงล้อของกังหันที่ปิดฝาด้านข้างแล้วมาประกบกัน
 15. นำไม้ไอติมกลมมาเสียบ ปรับขนาดความกว้าง ประมาณ 9 ซ.ม.

การประกอบกังหัน

 1. วัดขนาดแผงบน ขนาด 8 X 9 ซ.ม. จำนวน 4 ชุด
 2. วัดขนาดแผงล่าง (ก้นถัง) ขนาด 34 X 9 ซ.ม. จำนวน 4 ชุด
 3. วัดขนาดฝาด้านใน ขนาด 4 ½  X 9 ซ.ม. จำนวน 4 ชุด
 4. แบ่งงานกันทำตามขนาดที่วัด * (ดูวิธีทำที่ 2)
 5. นำแผงด้านล่าง (ก้นถัง) มาเจาะรู 3 แถว
 6. นำแผงทั้งหมดมาประกอบเข้ากับวงล้อของกังหัน
 7. ใช้เทปกระดาษติดไว้ชั่วคราว จนครับ
 8. ปรับแต่งให้พอดีทั้งหมด แล้วจึงเอาออกทีละแผง
 9. ทากาวติดแผงบนกับวงล้อ ใช้เทปกระดาษติดไว้ รอกาวแห้ง
 10. ทากาวติดแผงในกับวงล้อ  ใช้เทปกระดาษติดไว้ รอกาวแห้ง
 11. ทากาวติดแผงล่าง (ก้นถัง) กับวงล้อ  ใช้เทปกระดาษติดไว้ รอกาวแห้ง
 12. ปรับแต่งให้เรียบร้อย ทากาวยัดแกนเพลากับตัวกังหัน

 

การประกอบขาตั้ง

 1. ใช้ไอติมใหญ่ทากาวปลายทั้งสองวางซ้อนกัน ให้ปลายอีกด้านหนึ่งกางออก ประมาณ 13 ซ.ม.
 2. นำไม้ไอติมใหญ่มาวางทาบในลักษณะอักษรเอ สูงจากส่วนขา 4 ซ.ม.
 3. ตัดส่วนที่เกินออก ทากาวติด รอกาวแห้ง
 4. เสริมไม้ไอติมเพื่อความแข็งแรงเป็นสองชั้น * (ดูวิธีทำรูปที่ 3)
 5. นำกังหันมาประกอบเข้ากับขาตั้งทั้งสอง ปรับระยะ ทดลองหมุน หลายๆ รอบ

เป็นอันเสร็จ ที่เหลือเป็นส่วนตกแต่ง ประกอบกังหันกับทุ่น คงไม่มีอะไรยาก ดูจากรูปครับ

น้องๆ ที่มีอะไรไม่เข้าใจ สอบถามเข้ามาได้ตามหมายเลขที่อยู่บนรูป ถ้าต้องการเรียนรู้เทคนิคขั้นตอนอย่างละเอียด ต้องการให้ทางชมรมฯ ไปถ่ายทอดภูมิปัญญาต่างๆ ที่ลงในบทความบนเว็บไซต์ใจอาสา ติดต่อเข้ามาได้ครับ  

ชมรมสูงวัยใจอาสา-คลังปัญญาปทุมธานี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะไปถ่ายทอดภูมิปัญญา ให้น้องๆ ถึงโรงเรียน โดยสมาชิกผู้สูงอายุต้นแบบ จากชมรมคลังปัญญาจังหวัดปทุมธานี

 

ขอบคุณคณะผู้ปกครองของน้องๆ จากโรงเรียนสาฑิตประทุมวัน เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของน้องๆ เป็นตัวอย่างที่ดียิ่ง ของการบ่มเพาะให้พวกเขาได้รับทักษะพื้นฐาน และการทำกิจกรรมกลุ่ม ด้วยความเข้าใจ

ชมรมสูงวัยใจอาสา
1 พฤศจิกายน 2558

หมายเหตุ : วิธีทำ * เป็นส่วนหนึ่งของรายงานโครงการวิทยาศาสตร์ ของน้องๆ สนใจรอน้องๆ ทำโครงการเสร็จแล้ว จะขอมาให้ดูอีกครั้ง

 

 

Tags : ถ่ายทอดภูมิปัญญา  สาฑิตปทุมวัน  กังหันชัยพัฒนา

view