สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โคมไฟ SCG

โคมไฟ SCG

โคมไฟ SCG คัดลอกไฟลืมาจาก Bloggang.com ในพันทิป คุณพ่อเขียนไว้เมื่อปี 2554 ครับ

ความรู้เบื้องต้นของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายๆ คือวงจรแสงสว่าง (การติดตั้งหลอดไฟ) สัญลักษณ์ในรูปประกอบด้วย สายไฟ (มีสองสายอยู่ในเส้นเดียวกัน) ปลั๊กไฟ (ตัวผู้) สวิทช์แบบต่อพ่วงติดกับสายไฟ และขั้วหลอดเกลียวแบบแป้นยึด


การทำงานของวงจร : สายไฟที่ต่อเข้าปลั๊กจะมี 2 เส้น ตัว L เป็นเส้นไฟ (Line) ตัว N เป็นเส้นกราวนด์ เมื่อเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบที่ผนัง ไฟจะไหลมาที่สวิทช์ ถ้าเรากดสวิทช์ให้ทำงาน ขั้วทั้งสองจะต่อกัน ไฟก็จะวิ่งผ่านสวิทช์มาเข้าที่ขั้วหลอดซึ่งใส่หลอดไฟไว้ แล้วผ่านไปครบวงจรที่สายกราวนด์ ทำให้หลอดไฟสว่าง เมื่อเราปิดสวิทช์ ขั้วสวิทช์จะจากออก ไฟไม่มีไปที่หลอด หลอดก็จะดับ
• ถ้าไม่มีสวิทช์ พอเราเสียบปลั๊ก ไฟก็จะติดทันที
• ถ้าเราใส่หลอดไม่ดี หมุนหลอดไม่แน่น ไฟก็จะไม่ติด
• ทำอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กออกก่อนเสมอ


สายไฟจะเป็นแบบสำเร็จรูปคือจะมีปลั๊กหล่อติดกับสายเป็นชุดเดียวกัน ให้สอดปลายสายรอดจากด้านล่างของฝาปิดก้นกล่องขึ้นมา แล้วปอกพลาสติกหุ้มปลายสายไฟออกยาวประมาณ 1 นิ้ว ทั้งสองเส้น ต่อปลายสายที่ปอกไว้เข้ากับขั้วต่อของขั้วหลอดข้างละเส้น แล้วขันสกรูยึดสายให้แน่น

การต่อสวิทช์ วัดจากขั้วหลอดออกมา 1 ฟุต ใช้คัทเตอร์กรีดในร่องระหว่างสายไฟให้ยาวประมาณ 1- 2 นิ้ว ตัดตรงกลางของสายออกเส้นหนึ่ง (ดูรูปที่ 1) ปอกปลายสายออกข้างละ ½ นิ้ว แล้วต่อเข้ากับขั้วของสวิทช์ ขันสกรูยึดให้แน่น

จากนั้นจึงยึดขั้วหลอดกับฝาปิดก้นกล่อง วางให้อยู่ตรงกลาง โดยขยับให้รูยึดสกรูอยู่ตรงกึ่งกลางไม้ไอติมของแต่ละรู (เพื่อความแข็งแรงเราจะเสริมไม้ไอติมทากาวติดด้านล่าง อันที่จะยึดสกรูไว้ก่อน)

การเรียงสีไม้ไอติม : ทั้งด้านบนและด้านข้าง ออกแบบให้ใช้เสียบไม้ได้ตามใจชอบ โดยจะเรียงตามโทนสี หรือจะสลับสีอย่างไรก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน ตัวอย่างในรูปด้านบนจะเรียงแบบเว้นระยะห่างเท่าๆ กัน หรือจะชิดกันเป็นคู่ หรือจะซิกแซก บนชิด-ล่างห่าง คล้ายฟันปลาก็ได้ (ในรูปด้านขวามือ ซึ่งวัยรุ่นจะชอบมาก)

การเปลี่ยนลาย : เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนลายไปมา จึงใช้เทปกระดาษย่นติดแทนการทากาว ทั้งด้านล่างและด้านบน สำหรับด้านข้างอาจทากาวตายตัวไว้สองด้านตรงกันข้าม เว้นด้านหนึ่งไว้ให้แสงสว่าง ส่วนด้านตรงข้ามจะใช้เทปกระดาษย่น ติดไว้ให้แกะออกเปลี่ยนลายได้ง่าย

คงเพียงพอสำหรับรายละเอียดโดยรวมนะครับ ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยที่อยากจะถามเป็นการส่วนตัว ก็ฝากไว้หลังไมค์ได้ครับ ยินดีเสมอสำหรับสมาชิกทุกคน


30 มิถุนายน 2554

Tags : โคมไฟ  ไม้ไอติม  ใจอาสา

view