สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ครูของแผ่นดิน

ครูของแผ่นดิน

 

เจ้าของรางวัล  “ผู้นำเกษตรกรยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน”  EXCELLENCE IN AGRICULTURAL LEADERSHIP ปี 2557

ครูยงค์ หรือ พยง แสนกมล หนึ่งในทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัทโซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้เงินสมทบทุนเพื่อการวิจัยเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง

เป็นความภูมิใจอย่างมาก ที่คนไทยธรรมดาๆ ได้เป็นตัวแทนเกษตรกรไทย สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ แสดงถึงการยอมรับในระดับสากล

ครูพยง แสนกมล เป็น “ปราชญ์เห็ด” ที่เปิดโลกทัศน์ใหม่ ให้กับวงการเห็ดเมืองไทย ด้วยการเป็นผู้ให้ ที่ไม่หวงวิชา ด้วยต้องการเห็นเกษตรกรไทยหลุดพ้นจากความยากจน ได้ลืมตาอ้าปาก และสามารถยืนอยู่บนขาของตัวเอง

ด้วยความเป็นครูที่มีความจริงใจ และให้ด้วยเมตตา จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการกล่าวขานว่า เป็นครูของแผ่นดิน ครูที่มากด้วยคุณธรรม

https://youtu.be/3g3iDMlY2dQ

ยิ่งให้ยิ่งได้ คือที่มาของการต่อยอดความรู้ใหม่ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเกิดการเผยแพร่ส่งต่อความรู้ให้รุ่นต่อรุ่น เป็นการสร้างรากฐาน และสร้างอนาคตให้แก่วงการเกษตรกรรมไทย ให้ก้าวไกลทัดเทียมกับสากล

ปี 2558  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จึงมีมติจากสภามหาวิทยาลัย ให้ครูยงได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งเป็นเกียรติ์สูงสุด สมกับที่ครูได้ทุ่มเท และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นคุณูประโยชน์แก่เกษตรกรไทย อย่างต่อเนื่องเสมอมา

รศ. ดร. เสรี พงษ์พิศ อธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้ให้ที่มาของการมอบดุษฎีบัณฑิตแก่ครูยงค์ ว่า “ความสามารถของครูพยงค์ เป็นอะไรที่ควรจะยกย่องให้เป็นถึงดุษฎีบัณฑิต คือ มหาบัณฑิตนั่นเป็นครูนะ แต่ดุษฎีบัณฑิตหมายถึงเป็นเจ้าสำนัก … ฉะนั้นดุษฎีกิตติมศักดิ์จึงเป็นเจ้าสำนักจริง เป็นคนที่พัฒนาพันธ์ใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับสังคม โดยเฉพาะคิดถึงคนยากคนจน ให้ได้อดิสงค์ จากความรู้ใหม่ นวัตกรรมนนั้น เพื่อเอาไปใช้เพื่อบริโภคเอง หรือขายในท้องถิ่น ให้เป็นประโยชน์กับตัวเขาเองและชุมชน ไม่ต้องไปซื้อแพงๆ  หรือขายให้คนรวยอย่างเดียว สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนจึงเห็นคุณูประการความรู้ ไม่ใช่เฉพาะตัวเขาเอง เป็นสิ่งที่เขาทำเพื่อคนอื่นๆ …  สถาบันจึงมอบให้ในครั้งนี้”

https://www.youtube.com/watch?v=XZ9XD8oa9g0&feature=youtu.be

กลุ่มสูงวัยใจอาสา
18 ธันวาคม 2558 

Tags : ดร.พยงค์  ครูยงค์  ครูของแผ่นดิน

view