สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ภูมิปัญญาสูงวัยใจอาสา2558

ภูมิปัญญาสูงวัยใจอาสา2558

 

ปี 2558 กำลังจะผ่านไป ศักราชใหม่กำลังจะย่างเข้ามา พร้อมๆ กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น มีการเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วนเพื่อรองรับ พร้อมประกาศให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ

ปัจจุบันมีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก ที่ ”แก่อย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ” และเป็นต้นแบบในการปฏิบัติ และถ่ายทอดให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ เป็นผู้นำสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ผู้สูงอายุจำนวนมาก อุทิศตนเป็นครูอาสา นำวิชาความรู้ ประสบการณ์ และวิชาชีพ ออกเผยแพร่ ถ่ายทอดภูมิปัญญาของตน ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

มีโครงการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่สังคม เป็นระยะๆ เพื่อเปิดโอกาสใช้ผู้สูงอายุ ได้ส่งต่อความรู้ให้เยาวชน และผู้สนใจ ได้เรียนรู้ ได้ฝึกหัด เพื่อเป็นพื้นฐาน นำไปต่อยอดสร้างรายได้เสริม หรือประกอบอาชีพช่วยเหลือครอบครัว

ด้วยความประทับใจในหลักคิด และความเป็นจิตอาสาของท่านเหล่านั้น เว็บไซต์ใจอาสาจึงนำมาเผยแพร่ต่อ ด้วยหวังให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง กับผู้สนใจที่เข้าเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ในช่วงที่ผ่านมามีโครงการ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ที่น่าสนใจ สมควรนำมาสรุปรวมส่งท้ายปี2558 เพื่อเป็นช่องทางสำหรับผู้สนใจได้ติดต่อขอรับการถ่ายทอดจากท่านเหล่านั้นโดยตรง

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงวัย จังหวัดปทุมธานี “ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อสังคมไทย เป็นผู้ที่ได้อุทิศแรงกาย แรงใจสร้างผลงานที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยมาตลอด สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะที่เป็นผู้มีพระคุณหรือเป็นภูมิปัญญาแห่งสังคมไทย“  ติดต่อ โทร. 02 577 1958
http://www.jairsa.com/articles/42221273/มหกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา-2558.html

โครงการคลังปัญญาผู้สูงวัยใส่ใจสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ที่ทำประโยชน์ต่อสังคม โดยป้านา นางจันทรารัตน์ หล้าปิงเมือง ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในสมเด็จพระศรีนครินราบรมราชชนนี สาขาจังหวัดปทุมธานี ติดต่อ โทร. 094 236 8124
http://www.jairsa.com/articles/42245535/สืบสานภูมิปัญญา-2558.html

น.ต. จิรภัทร ทินกร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านขนมไทยนานาชนิด โดยเฉพาะขนมครกชาววัง ได้รับเลือกจากชมรมคลังปัญญาจังหวัดปทุมธานี ให้เป็นภูมิปัญญาดีเด่นขนมไทย ในงาน 200 ปีปทุมธานี ติดต่อ ศูนย์การเรียนรู้บ้านทินกร  โทร. 081 847 1620
http://www.jairsa.com/articles/42226103/ภูมิปัญญาดีเด่นขนมไทย.html

บ้านอุ่นรัก โครงการอาสาสมัคร ทำดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมนำออกกำลังกายบำบัดโรค และฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ มีดาบตำรวจอุทัย นามเสนาะ เลขานุการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จังหวัดปทุมธานี  เป็นประธาน ติดต่อ โทร. 086 507 7020
http://www.jairsa.com/articles/42175541/บ้านอุ่นรัก.html

บ้านธรรมชาติบำบัด โดยอาจารย์บรรจง ทองย่น ผู้ได้รับคัดเลือกจากการถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์  ภายใต้แนวคิด "ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน" ติดต่อ โทร. 087-451-4214
http://www.jairsa.com/articles/42245745/บ้านธรรมชาติบำบัด.html

ลุงชลอ และ ป้าพยุง ทองสุข สองสามี ภรรยา เจ้าของผลงานตุ๊กตาลดโลกร้อน และผลงานประดิษฐ์มากมาย เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปทั้งทางสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ติดต่อโทร. 083 037 5189 และ 086 4070 377
http://www.jairsa.com/articles/42083412/โอ่งผ้าลายไทย.html

ลุงกำนันละมูล ป่าตุ้ม หนึ่งในสมาชิกกลุ่มสูงวัยใจอาสา ผู้บุกเบิกเก้าอี้มหัศจรรย์มากับลุงแสวง เจ้าของภูมิปัญญางานประดิษฐ์ กังหันลม, โมบายจากกระป๋องเครื่องดื่ม และงานไม้ต่างๆ ติดต่อ โทร. 086 544 1933

http://www.jairsa.com/articles/42195559/DIY-กังหันลมกระป๋องรีไซเคิล.html

ป้าสุณี  สร้อยสม หนึ่งในสมาชิกกลุ่มสูงวัยใจอาสา “ป้าต้อยใจดี ของเด็กๆ ในชุมชน” หัวหน้ากลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สูงวัย ผู้ถ่ายทอดความทรงจำเรือนไทยโบราณ ด้วยไม้ไอติม และงานฝีมืออื่นๆ โดยเฉพาะการตัดเย็บเสื้อสตรี ติดต่อ โทร. 087 406 9964

http://www.jairsa.com/articles/42167071/เรือนไทยในความทรงจำ.html

ลุงพิสุทธิ์ สมประสงค์  ต้นแบบศิลปะไม้ไอติม ที่ถ่ายทอดผลงานผ่านเว็บไซต์ใจอาสา ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 ด้วยความมุ่งมั่นทำความดีเพื่อพ่อ ปัจจุบันเป็นประธานเครือข่ายชมรมสูงวัยใจอาสาของจังหวัดปทุมธานี ติดต่อ โทร. 089 448 2809

http://www.jairsa.com/articles/42268479/เพราะเรารักพ่อ.html

ป้ายินดี สิงห์แสง เจ้าของสูตรเมื่ยงคำสมุนไพร ที่ใช้กลีบบัวหลวงอันเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดปทุมธานีมาสร้างความแตกต่าง ให้อาหารว่างของไทย จนได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปว่าอร่อยถูกปาก และไม่เหมือนใคร  ยินดีถ่ายทอดต่อให้อนุชนรุ่นหลัง ได้สืบต่อ สนใจติดต่อ โทร. 082 795 3843
http://www.jairsa.com/articles/42188153/ภูมิปัญญาป้ายินดี.html

กลุ่มจิตอาสา “บ้านสะสมวงค์” กับโครงการธนาคารขยะชุมชนลาดสวาย หมู่ 8 อำเภอลำลูกกา ของ ร.ต.ต. เฉียบ และคุณพัณณิตา สะสมวงค์ โดยมีป้านึก ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ให้การสนับสนุน ติดต่อ โทร. 089 986 4808
http://www.jairsa.com/articles/42228394/เยี่ยมกลุ่ม-ทสม.-คนขยัน.html

โครงการอ้อมกอดแม่ ของคุณนิตยา จินตกานนท์ อสม. ดีเด่นปี 2557 และ ปี 2558 ของจังหวัดปทุมธานี โครงการที่ให้กำลังใจผู้ปกครองเด็กพิเศษ พลิกโอกาสทำความดีรับใช้สังคม ติดต่อ โทร. 090 615 1651
http://www.jairsa.com/articles/42228504/โครงการอ้อมกอดแม่.html

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงของตำบลลาดหลุมแก้ว มีลุงแทน ดีจิตต์ หนึ่งในแกนนำชมรมสูงวัยใจอาสา เป็นประธานศูนย์  เป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการอนุรักษ์พลังงานและบัวสวยงาม สำหรับเยาวชน และผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และใกล้เคียง ติดต่อ โทร. 085 679 4119
http://www.jairsa.com/articles/42257809/ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน.html

เครือข่ายสูงวัยใจอาสา มุ่งมั่นสร้างสัมพันธ์ และพร้อมนำเสนอภูมิปัญญาต้นแบบ ที่ ”แก่อย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ” เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม บนทำเนียบแห่งนี้

ส่งเรื่องราวคุณความดี ของผู้มีจิตอาสา เพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์นำประโยชน์สู่สังคม และเป็นเกียรติ์แก่ชุมชนของท่าน ได้ที่ เว็บไซต์ใจอาสา email : pisuts@yahoo.com หรือ facebook : pisut somprasong และกลุ่ม Line : 

 

pisuts@yahoo.com
25 ธันวาคม 2558

 

Tags : ภูมิปัญญาผู้สูงวัย2558  ต้นแบบจิตอาสา  ผู้พัฒนาสังคมไทย

view