สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เครือข่ายภาคประชาสังคม

เครือข่ายภาคประชาสังคม

 

การประชุมคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2559
ณ. ศูนย์ประสานงานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

หัวข้อหารประชุมประกอบด้วย

 • การขับเคลื่อนงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดปทุมธานี
 • การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.)
 • การเข้าร่วมประชุมวันงานสถาปนาและงานสมัชชาสภาพพลเมือง
 • การเข้าร่วมประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัดปทุมธานี
 • การวางแผนการขับเคลื่อนโครงการฯ การทำความเข้าใจคณะทำงานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนการดำเนินงานและแบ่งบทบาทหน้าที่คณะทำงานเพื่อรับผิดชอบในการดำเนินงาน

 

การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จังหวัดปทุมธานี

จัดตั้งแล้ว 7 แห่ง ประกอบด้วย

 1. บางขะแยง           อำเภอเมืองปทุมธานี
 2. คลองหกวา          อำเภอคลองหลวง
 3. ประชาธิปัตย์        อำเภอธัญบุรี
 4. หนองสามวา        อำเภอหนองเสือ
 5. หน้าไม้               อำเภอลาดหลุมแก้ว
 6. บึงทองหลาง        อำเภอลำลูกกา
 7. กระแชง               อำเภอสามโคก

กำลังจะจัดตั้ง จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย

 • อำเภอเมืองปทุมธานี 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านฉาง บ้านกระแชง บางคุวัด บางพูด และบางพูน
 • อำเภอธัญบุรี จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลบึงสนั่น ตำบลบึงน้ำรักษ์
 • อำเภอลาดหลุมแก้ว จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลระแหง ตำบลคูขวาง

ที่เหลือยังไม่ได้จัดตั้ง จำนวน 44 แห่ง จะตั้งให้ครบทั้งหมด ในปี 2559 นี้

 คณะทำงานกลุ่มสูงวัยใจอาสา ยินดีต้อนรับผู้ใหญ่ พินิจ ผุดผ่อง เข้าร่วมเป็นเครือข่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อำเภอสามโคก ซึ่งมี ครูบุญรุ้ง พันสาย ประธานศูนย์การเรียนรู้ธนาคารขยะชุมชน ตำบลบางโพธิ์เหนือ แกนนำกลุ่มสามโคก ให้การประสานงาน


กลุ่มสูงวัยใจอาสา :
ประสานงาน ศส.ปชต. ปทุมธานี
22 มกราคม 2559

Tags : ศูนย์ประสานงาน  ศศ.ปชต.  ปทุมธานี 

view