สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ลุงแทนรักษ์บัว

ลุงแทนรักษ์บัว

ใจอาสา ก้าวหน้า ตรงประเด็น

ปัจจุบันผู้สูงอายุ ที่เกษียนแล้วจำนวนมาก ใช้เวลาช่วงปลายของชีวิต อุทิศตนออกมาทำกิจกรรมเพื่อสังคม หลายคนประสบความสำเร็จ หลายคนล้มลุกคลุกคลาน ท้อแท้และเลิกล้มความตั้งใจ

แม้จะตั้งใจเป็นจิตอาสา ทำประโยชน์เพื่อชุมชน และสังคมโดยไม่ได้หวังผลชื่อเสียง หรือสิ่งตอบแทน แต่เมื่อลงมือทำอะไรแล้ว ก็ต้องมีความหวัง ที่ชัดๆ คือความสุขใจ ได้การยอมรับจากคนรอบข้าง และได้รับการสนับสนุนจากสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จิตอาสาที่ทำอะไรตามความคิดที่ดีงาม ตามกำลังที่มี โดยไม่หวังอะไร ทำเพื่อความสุขใจ ไม่รบกวน ไม่วุ่นวายกับใคร เป็นสิ่งน่าชื่นชม ครับ

แต่ถ้าเจตนาดีต้องการต่อยอดสิ่งที่ทำ ไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กๆ สำหรับเด็กๆ หรือโครงการใหญ่ขึ้นเพื่อประโยชน์ของชุมชน ที่ต้องควักกระเป๋าตนเองมากขึ้น ไปกระทบกับคนรอบข้าง จนคนในครอบครัวขอร้อง “ให้หยุดเถอะ” ก็ต้องกลับมาทบทวนใหม่

เช่นเดียวกับหมวดแทน หรือลุงแทน จิตอาสาในตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ที่อุทิศพื้นที่บ้านตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงบัวสวยงาม หนึ่งในแกนนำกลุ่มสูงวัยใจอาสา

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลระแหง เคยเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมเป็นที่รู้จักกว้างขวางในอำเภอลาดหลุมแก้ว แต่ด้วยอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศ ทำให้ทุกอย่างสูญหายไปกับน้ำ

ด้วยความรักและมุ่งมั่นที่ต้องการให้แหล่งเรียนรู้แห่งนี้เป็นที่พึ่งได้ของชุมชน ลุงแทนจึงค่อยๆ รื้อฟื้น ปรับปรุงด้วยทุนทรัพย์ของตนเองเรื่อยมา หลายครั้งที่พยายามขอความช่วยเหลือจากท้องที่ แต่ก็เงียบ อาจเป็นเพราะทุกภาคส่วนประสบปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขเหมือนๆ กัน

ลุงแทนพยายามกู้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในทุกๆ ด้าน เท่าที่โอกาสจะอำนวย ทั้งกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุที่ตนเองเป็นประธาน กลุ่มอาชีพแม่บ้าน แต่ก็ไม่ได้อย่างที่หวัง จึงเข้าร่วมโครงการ จัดตั้งเครือข่าย “สูงวัยใจอาสา” ร่วมกับเพื่อนๆ นศ. อาวุโส รุ่น 5/2558 เพื่อให้สนับสนุน และช่วยกันผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย

วันนี้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลลาดหลุมแก้ว พร้อมแล้วที่จะกลับมาเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน และกลุ่มผู้สูงวัยในตำบลระแหง คูขวาง และชุมชนใกล้เคียง อีกครั้ง

พวกเราจะสานต่อโครงการจาก “บ้านธรรมชาติบำบัด” ที่เราร่วมใจกันทำไว้ มาเป็นแนวทาง สร้างศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ให้เป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กลุ่มจิตอาสาอื่นๆ

สรุปแนวทางที่ผ่านการพิสูจน์ของ ใจอาสา ก้าวหน้า ตรงประเด็น

  • มีความมุ่งมั่นชัดเจน : เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของตัวเราสังคม
  • มีแนวทางที่เป็นตัวของตัวเอง : มุ่งให้เป็นวิทยาทาน
  • มีเอกลักษณ์ของตัวเอง : เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ไม่ลอกแบบใคร
  • มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
  • มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : ขยะรีไซเคิล พลังงานทดแทน
  • มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน : ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน เศรษฐกิจพอเพียง และการประกอบสัมมาชีพ
  • มีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้สูงอายุ : ส่งเสริมให้สามารถช่วยตัวเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัว
  • ประกอบคุณความดี ทำประโยชน์กับสังคม : เป็นตัวอย่างของชุมชน เป็นบุคคลที่สังคมยกมือไหว้ได้

กลุ่มสูงวัยใจอาสา
3 กุมพาพันธ์ 2559

 

 

Tags : ลุงแทน  บัวสวยงาม  ตำบลระแหง

view