สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สูงวัยผู้น่ารัก

สูงวัยผู้น่ารัก

เทศกาล “วันแห่งความรัก”  กับโอกาสพิเศษๆ อย่างนี้ กลุ่มสูงวัยใจอาสาถือโอกาสแวะเยี่ยมจิตอาสาคนดังของบ้านฟ้ารังสิต ตำบลบึ่งยี่โถ อำเภอธัญบุรี “ป้าอ้วน”  น.ศ. อาวุโสรุ่นแรก ของสถาบันเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงวัย จังหวัดปทุมธานี

ป้าอ้วน หรือ เรวดี แจ้งไพร เป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุต้นแบบด้านอาหาร และงานประดิษฐ์ ของศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

นอกจากนี้ ป้าอ้วน ยังเป็นประชาสัมพันธ์ของ ชมรมคลังบัญญาผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี ชมรมที่ส่งเสริมกิจกรรมและการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ สู่ลูกหลาน เพื่อความยั่งยืนของภูมิปัญญาท้องถิ่น และเชิดชูภูมิปัญญาต้นแบบของชาวปทุมธานี

ชมรมผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต ที่ป้าอ้วนเป็นกรรมการ ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากนายกรังสรรค์ นันทกาวงศ์ พ่อเมืองบึ่งยี่โถ และสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ สาขาปทุมธานี ที่ป้านา เป็นประธาน ป้าอ้วนจึงมีโครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และอาชีพต่างๆ ตลอดทั้งปี

 

ในบรรดาของดีที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ของบ้านฟ้ารังสิตที่ขึ้นชื่อมาก ได้แก่กระเป๋าถือแฟชั่น สไตล์ญี่ปุ่น งานถักทอมือที่ประณีตสวยงาม มีเอกลักษณ์ของตัวเอง และราคาไม่แพง

 

ป้าอ้วนฝากความรัก และความคิดถึงมายังพวกเรา กลุ่มสูงวัยใจอาสา และศิษย์เก่า หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงวัย ทุกรุ่น ขอให้พวกเรารักกัน  และเกาะกลุ่มกันเป็นเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เป็นผู้สูงวัย สูงค่า และมีศักดิ์ศรี

ต้องการความรู้ รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา และฝึกอาชีพ เชิญติดต่อป้าอ้วน เรวดี แจ้งไพร โทร. 089 240 2405 ต้องการสั่งทำกระเป๋าแฟชั่นสไตล์ญี่ปุ่น และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เชิญได้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต นะคะ

วันดี สีดำ
กลุ่มสูงวัยใจอาสา
14 กุมภาพันธ์ 2559

Tags : บ้านฟ้ารังสิต  ป้าเรวดี  กระเป๋าแฟชั่น

view