สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สืบสานภูมิปัญญา 2559

สืบสานภูมิปัญญา 2559

เครือข่ายสูงวัยใจอาสา จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่เยาวชน ครั้งที่ 1/2559  เพื่อสืบสานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสู่ชุมชน ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านธรรมชาติบำบัด ตำบลบ้านกระแชง และศูนย์เรียนรู้ชุมชนลาดหลุมแก้ว

การถ่ายทอดภูมิปัญญาครั้งนี้ มีการเพาะเลี้ยงบัวสวยงามของลุงแทน ชมรมผู้สูงอายุตำบลระแหง และการทำพวงมะโหตรของกลุ่มป้าเหรียญ ให้น้องๆ จากโรงเรียนบัวแก้วเกษร และผู้สนใจในชุมชน เมื่อวันที่ 5 และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านธรรมชาติบำบัด ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 มีการถ่ายทอดการทำพวงมะโหตร การทำขนมกงของป้าต้อย บ้านกระแชง และการทำยาสีฟันสมุนไพรไทย ของป้าอาบ ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก ปทุมธานี

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อ “รายการลุยไม่รู้โรย” ขอเข้าร่วมบันทึกรายการและสัมภาษณ์วิทยากรผู้สูงวัย ที่นำความรู้มาส่งต่อให้ลูกหลาน นักเรียนจากโรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน และโรงเรียนวัดชัยสิทธาวาส รวมทั้งชาวบ้านที่สนใจ

 

กิจกรรมสานต่อภูมิปัญญาสู่ชุมชน เป็นหนึ่งในโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของชุมชน ส่งต่อให้ลูกหลาน อันเป็นจุดเริ่มต้นของศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย “มหาวิชชาลัยบ้านกระแชงสานสุข”

ติดตามเรื่องราวของกลุ่มสูงวัยใจอาสา และโครงการมหาวิชชาลัยเพื่อชุมชนบ้านกระแชงสานสุข ได้ ใน “รายการลุยไม่รู้โรย” สูงวัยดี๊ดี ออกอากาศ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 5.30 – 6.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

มหาวิชชาลัยชุมชนบ้านกระแชงสานสุข เพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงวัย จังหวัดปทุมธานี ติดต่อ ครูบรรจง ทองย่น โทร. 087 4514 214

ศูนย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ติดต่อ ครูแทน ดีจิตต์ โทร. 085 6794 119

ศูนย์ภูมิปัญญาผู้สูงวัยต้นแบบทางอินเตอร์เน็ต เทศบาลเมืองลำสามแก้ว อำเภอลำลูกกา ติดต่อ ครูพิสุทธิ์ สมประสงค์ โทร. 089 4482 809


พิสุทธิ์ สมประสงค์
กลุ่มสูงวัยใจอาสา

22 กุมภาพันธ์ 2559

ลุยไม่รู้โรย : สามผู้เฒ่าแห่งมหาวิชชาลัยบ้านกระแชงสานสุข
https://www.youtube.com/watch?v=ZWVp8rIrIlg

 

Tags : ถ่ายทอดภูมิปัญญา  บ้านกระแชงสานสุข

view