สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เจดีย์ไม้ไอติม

เจดีย์ไม้ไอติม

ศิลปะไม้ไอติม ที่ผ่านๆ มาจะเน้นรูปแบบเพื่อใช้ในการเรียนรู้ของน้องๆ นักเรียน หรือผู้สนใจทั่วไป ส่วนใหญ่ต้องการกระตุ้นให้เกิดจินตนาการ นำไปต่อยอด มากกว่าออกแบบเพื่อการค้า เน้นให้เห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ในรูปแบบงานประดิษฐ์ งานศิลปหัตถกรรม ที่สามารถใช้งานได้จริง 

ปี 2559 ผลงานส่วนใหญ่จะเป็นโครงงานต้นแบบสำหรับ "Workshop งานศิลปะไม้ไอติม" เพื่อเพิ่มแรงบันดาลใจ จึงมีลักษณะที่แตกต่างจากชิ้นงานต้นแบบเดิมๆ ลักษณะงานจะมีขนาดใหญ่ขึ้น มีความยากเพิ่มขึ้น มีลักษณะเฉพาะมากขึ้น แต่คงลักษณะที่เรียบง่าย ใช้งานได้จริง เพราะต้องการให้เป็นงานสะสม จึงเรียกชุดนี้ว่า Collection 59

ผลงานชิ้นที่ 4 เป็นโมเดลร่วมสมัย มีลักษณะผสมผสานรูปทรงเจดีย์ หรือพระปรางค์ของไทย มีลักษณะเฉพาะของงานไม้ไอติม ใช้การเรียงขึ้นรูปแบบเดียวกับโคมไฟ 59-3

 

ฐาน 6 เหลี่ยมเรียงเป็นชั้นสูง แล้วย่อมุมคล้ายฐานของเจดีย์

ลักษณะเฉพาะของ ศิลปะไม้ไอติม คือจะทำเป็นส่วนๆ ให้ง่ายในการถอดประกอบ ชุดนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือฐานล่าง ส่วนกลางย่อมุมให้เล็ก เพื่อรับกับส่วนบน ซึ่งมีลักษณะคล้ายพระปรางค์ รูปฝักข้าวโพด ใช้ไม้ไอติมแบ่งครึ่งเรียงซ้อนเป็นชั้นๆ สูงขึ้น บนสุดใช้ไม้ไอติมแบ่งสี่ ทำเป็นแป้นรับเสากลม ทำเป็นยอดเจดีย์

 ถอดประกอบได้เป็น 3 ส่วน คือ องค๋เจดีย์ ย่อมุมส่วนกลาง และฐานล่าง

 ด้านในองค์เจดีย์ ติดตั้งหลอดไฟ ที่แป้นฐานล่างสุด ใช้หลอดตะเกียบสูง ให้แสงสว่างจากส่วนกลางของเจดีย์ ทำให้มองดูเด่นชัดในความมืด จะสังเกตุได้ว่า แป้นฐานล่างสุด สามารถใช้เป็นแป้นของโคมไฟของ collection 59-3 ได้

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สนใจสั่งทำ ติดต่อมาได้ครับ กลุ่มสูงวัยใจอาสา โทร. 809 4482 809 แวะเยี่ยมผลงานศิลปะไม้ไอติมได้ที่บ้านธรรมชาติบำบัด ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ

pisuts@yahoo.com
12 มีนาคม 2559

Tags : โมเดล  เจดีย์ไม้ไอติม  C59-4

view