สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สงกรานต์ถนนข้าวแช่

สงกรานต์ถนนข้าวแช่


 

ปทุมธานีเปิดตำนานถนนข้าวแช่รับสงกรานต์

พ่อเมืองปทุมธานี เปิดตำนานถนนข้าวแช่ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 
นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

 

พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์เปิดตำนานถนนข้าวแช่ปทุมธานี ขบวนแห่วัฒนธรรมจาก 7 อำเภอ ในวันนี้ถึงวันที่ 13 เมษายน 2559 ที่เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่า และหอนิทรรศน์ปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยขบวนแห่วัฒนธรรมจำนวน 1,000 คน จากทั้ง 7 อำเภอ ซึ่งแต่ละอำเภอได้มีการแสดงเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอออกมาอย่างสวยงามน่าชื่นชม เช่น ขบวนแห่หงส์ธงตะขาบ ขบวนประเพณีลูกหนู ขบวนแตรวง การแสดงวัฒนธรรมไทย-รามัญ

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระพุทธอภัยสมังคี การแสดงกระตั้วแทงเสือ และมีการสาธิตรากวัฒนธรรม อาหารไทยขนมไทย การกวนข้าวเหนียวแดง การกวนกาละแม ประกวดก่อเจดีย์ทราย ประกวดหนูน้อยสงกรานต์ และการละเล่นพื้นบ้านของไทยวันนี้เป็นต้นไป 

ด้าน นายสุรชัย กล่าวว่า งานสืบสานประเพณีสงกรานต์เปิดตำนานถนนข้าวแช่ จังหวัดปทุมธานี เป็นประเพณีอันดีงามของคนไทย อีกทั้งจังหวัดปทุมธานียังมีวิถีชีวิตของชาวรามัญที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สร้างคุณค่าให้เกิดกับสังคมหลากหลายวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นชาวไทย มอญ จีน อิสลาม และเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชน

สำหรับการเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต้องขอความร่วมมือประชาชนเล่นน้ำอย่างปลอดภัยและให้มีส่วนร่วมในการประหยัดการใช้น้ำ ด้วยวิธีประพรมแทนการสาดน้ำใส่กัน ถือปฏิบัติตามประเพณีอันดีงามที่ควรอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ถนนข้าวแช่ จังหวัดปทุมธานี หรือ ถนนเทศปทุม ซึ่งอยู่บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) ข้าวแช่ จัดได้ว่าเป็นของดีของชาวมอญ จึงนำมาตั้งเป็นที่ชื่อ ถนนข้าวแช่ และมีกิจกรรมทั้งการสรงน้ำพระ การเล่นน้ำสงกรานต์กันตามประเพณี

สูงวัยใจอาสา
พิสุทธิ์ สมประสงค์ รายงาน
12 เมษายน 2559

ขอขอบคุณ
http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=691661

Tags : สงกรานต์ ถนนข้าวแช่ ปทุมธานี

view