สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผู้สูงวัยใจไม่ท้อ

ผู้สูงวัยใจไม่ท้อ

 

จากครูชั้นผู้น้อย ที่สวมวิญญาณผู้ให้ความรู้พื้นฐานแก่เด็กๆ รุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่า 30 ปี ที่โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ เมื่อเกษียณออกมา แทนที่จะพักผ่อนเหมือนเพื่อนๆ แต่ครูบรรจง ทองย่น กลับมีความคิดต่าง ใช้เวลาว่างปลูกต้นไม้ ศึกษาหาความรู้ด้านธรรมชาติบำบัด แล้วนำไปเผยแพร่ พยากรณ์สุขภาพด้วยลูกดิ่งเพ็นดูลั่ม กับผู้สูงวัยในชุมชน พร้อมออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ทำประวัติสมาชิกผู้สูงอายุ ร่วมกันหมอประทิน ใจเกื้อ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ตำบลบ้านกระแชง ก่อนที่จะจัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุ ในปัจจุบัน

หลังจบหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ที่โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ครูบรรจง ทองย่น ได้เสียสละสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อจัดตั้งเป็นมหาวิชชาลัยชุมชนเล็กๆ ด้วยหวังถ่ายทอดความรู้และอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปในชุมชนบ้านกระแชง ได้มีโอกาสเหมือนอย่างแกนนำชุมชนอื่นๆ

มหาวิชชาลัยบ้านกระแชงสานสุข มีเป้าหมายที่จะรวบรวมภูมิปัญญาดั่งเดิมของท้องถิ่น และผู้สูงอายุที่กำลังจะถดถอย ให้ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อมายังลูกหลาน โดยมีมหาวิชชาลัยแห่งนี้เป็นศูนย์กลางสมาชิกเครือข่ายใน 7 อำเภอ ของจังหวัดปทุมธานี

อาจเป็นความฝันของผู้มีจิตวิญญาณครู ผู้ให้ ที่มีจิตอาสา ทำให้ครูบรรจง และเพื่อนๆ ร่วมก่อตั้ง คือ ครูพิสุทธิ์ สมประสงค์ ครูบุญรุ้ง พันสาย และภูมิปัญญาต้นแบบอีกหลายๆ ท่านในกลุ่มของป้านา นางจันทรารัตน์ หล้าปิงเมือง ประธานที่ปรึกษาของกลุ่มสูงวัยใจอาสา และประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี จึงทำให้วันนี้มหาวิชชาลับบ้านกระแชงสานสุข ได้รับการสนับสนุนจากสื่อ และอดีตครูเกษียณวัยร่วมรุ่นจำนวนมาก

พวกเราหวังอะไรในมหาวิชชาลัยบ้านกระแชงสานสุข เป็นคำถามที่หลายคนต้องการรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ และวางแผนการดำเนินงานให้ก้าวไปข้างหน้า

  1. ต้องการสานต่อความตั้งใจ และขยายผลให้เกิดเครือข่ายที่เกื้อกูลกัน
  2. ต้องการให้บ้านธรรมชาติบำบัด เป็นต้นแบบของกลุ่มสูงวัยใจอาสา
  3. ต้องการให้มหาวิชชาลัยบ้านกระแชงสานสุข เป็นศูนย์อนุรักษ์ และถ่ายทอดภูมิปัญญา ที่สร้างประโยชน์แก่สังคม
  4. ต้องการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ครบวงจร ที่ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในเครือข่าย
  5. ต้องการให้เป็นศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อเกื้อกูลสมาชิกเครือข่าย
  6. ต้องการให้เป็นที่จัดแสดงผลงาน และผลิตภัณฑ์หมุนเวียน ของสมาชิกเครือข่าย
  7. หวังให้เป็นศูนย์รวมคลังปัญญาผู้สูงอายุต้นแบบของทุกชุมชน

ตราบใดที่ยังมีความหวัง ผู้สูงวัยใจไม่ท้อทุกคน ก็จะก้าวต่อไป ก้าวไปด้วยกัน เพื่อให้ไปได้ไกลที่สุด จนกว่าจะหมดแรง เมื่อถึงวันนั้นจะมีรุ่นต่อๆ ไป มาสานต่อ เพราะมหาวิชชาลัยชุมชนแห่งนี้ ไม่ใช่ของตำบลบ้านกระแชงเท่านั้น แต่เป็นมหาวิชชาลัยของทุกๆ คน

กลุ่มสูงวัยใจอาสา
พิสุทธิ์ สมประสงค์
25 เมษายน 2559

Tags : ผู้สูงวัย  ใจไม่ท้อ  มหาวิชชาลัยชุมชน

view