สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รำวงย้อนยุค

รำวงย้อนยุค

รำวงย้อนยุค เป็นหนึ่งในกิจกรรมออกกำลังกาย ที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านกระแชง นำมาให้สมาชิกที่มาร่วมประชุมประจำเดือนที่บ้านธรรมชาติบำบัด ได้สนุกร่วมกัน แล้วพัฒนาต่อยอดเป็นการรำต้อนรับแขกที่มาเยือน และรำวงร่วมกันเพื่อประสานสัมพันธ์แห่งมิตรภาพ


กิจกรรมรำวงย้อนยุค มี คุณเกศริญภรณ์ กิตติณัธฐพงศ์  เป็นหัวหน้านางรำ มีสมาชิกนางรำอีก 13 คน ประกอบด้วย

  1. คุณ อัฉรารัตน์ พานทอง
  2. คุณ เพ็ญรุ่ง เหมือนแสง
  3. คุณ ศรีรัตน์ จินดาเสถียร
  4. คุณ สุนารี คะวิสูญ
  5. คุณ สุดใจ ขาวขำ
  6. คุณ สังเวียน เพชรพลอย
  7. คุณ ศรีวรรณ นวลขำ
  8. คุณ เตือนใจ นพ
  9. คุณ บังอร แป้นมุข
10. คุณ สมใจ เกตุไสว
11. คุณ รุ่งทิวา นพ
12. คุณ บุญเยี่ยม นวลขำ
13. คุณพวงพยอม เนตรพระฤทธิ์

“การรำวง” ไม่ใช่แค่อยากรำเพื่อความสนุกสนานเฮฮาเพียงอย่าง แต่การรำวงเป็นการออกกำลังกายไปในตัว ได้ทั้งสุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี เลือดไหลเวียนปกติ สมองมีการหลั่งสารเอนโดฟีน เพื่อมาหล่อเลี้ยงหัวใจ ทำให้หัวใจชุ่มชื่น หัวใจดี จิตใจดี สุขภาพดี ประชาชนดี ทำให้หมู่บ้านดีอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข

"การรำวง" ยังเป็นการรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้ และได้ถ่ายทอดมาหลายยุคหลายสมัย และ ยังเป็นวัฒนธรรมประจำชาติไทยของเราอีกด้วย พวกเรารุ่นลูกรุ่นหลานควรสืบสาน และส่งต่อวัฒนธรรมอันดีงามนี้ ให้จรรโลงอยู่คู่ประเทศไทยของเราตราบนานเท่านาน ให้สมกับคำว่า ผู้หญิงไทยสง่างามเป็น กุลสตรีไทย และสยามเมืองยิ้ม

เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมของดีบ้านกระแชง ชุมชนดั่งเดิมที่มีมาแต่บรรณกาล จึงนำการแต่งกายแบบพื้นบ้าน ไทย-รามัญ มาเป็นชุดประจำของนางรำ ซึ่งเป็นชุดที่ใส่ไปทำบุญ และรับรองแขกผู้มาเยือน

เพลงประกอบ และ ท่าร่ายรำ จะเป็นเพลงที่ให้ความสนุกสนาน เหมาะแก่วัย ท่ารำหลักๆ จะเป็นท่ารำมาตรฐาน เช่น ท่ารำสอดสร้อยมาลา  ท่ารำชักแป้งผัดหน้า ซึ่งจะมีนำเพลงและท่ารำใหม่เพิ่มขึ้นมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน โดยเฉพาะการพัฒนาท่ารำที่เป็นเอกเอกลักษณ์ของจังหวัด ประกอบเพลงนิราศเมืองปทุมสำหรับรำถวายพระพร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นี้ด้วย ซึ่งเป็นความภาคภูมิ ใจอย่างยิ่ง ของพวกเรา และของชุมชนตำบลบ้านกระแชง

ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อสุขภาพที่ดี ด้วยวิถีธรรมชาติบำบัด ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ และสมาชิกในเครือข่ายกลุ่มสูงวัยใจอาสา และประชาชนทั่วไป  เชิญทุกท่านมาเยี่ยมเยือนเรา บ้านธรรมชาติบำบัด บ้านแห่งมิตรภาพ นะคะ

สวัสดีค่ะ
เกศริญภรณ์ กิติตณัธฐพงศ์
รายงานจากบ้านธรรมชาติบำบัด

Tags : ชมรมสูงวัยใจอาสา  บ้านกระแชง  ปทุมธานี

view