สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ความสำเร็จของชุมชน

ความสำเร็จของชุมชน

 

การนำความเจริญเข้าสู่ชุมชน ต้องเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ซึ่งต้องมีผู้นำที่มีจิตอาสาและเสียสละ จึงจะชักนำให้ชาวบ้านในชุมชนยอมรับ ศรัทธา และยินดีเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสมัครใจ

เช่นเดียวกัน ผู้นำท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ย่อมสัมผัสได้ และเข้าร่วมสนับสนุน ส่งเสริม ด้วยหน้าที่เอง และภาวะผู้นำที่ชาวบ้านเชื่อใจคัดเลือกเข้ามาบริหารชุมชน

ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง ชมรมผู้สูงอายุธรรมดาๆ ที่หลายคนเคยบอกว่า ไม่น่าจะจัดตั้งได้ เพราะตำบลบ้านกระแชงเป็นเพียงตำบลที่มีพื้นที่เล็กที่สุดของอำเภอเมือง และชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างในโรงงาน

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะถูกทิ้งไว้ให้เฝ้าบ้าน ดูแลลูกหลาน ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือตัวเอง ในช่วงเวลาที่ลูกหลานต้องออกไปทำงานรับจ้าง ถ้าบ้านไหนมีผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จะเป็นภาระ ส่งผลกระทบต่อรายได้ของครอบครัว

รพ.สต. บ้านกระแชง เล็งเห็นความสำคัญและจำเป็น จึงจัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุรุ่นแรกจำนวน 40 คน เมื่อปี 2556 ในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นผลให้มีการสำรวจจัดทำทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้ป่วยควบคู่กันทั่วถึงทั้ง 4 หมู่บ้าน

อาสาสมัครสาธารสุขเหล่านี้ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ชมรมผู้สูงอายุบ้านกระแชงรวมตัวกันเพิ่มขึ้น จนปัจจุบันมีสมาชิกมากถึง 478 คน  

สมาชิกยิ่งมาก ความสามัคคีในชุมชนก็ตามมา ความเป็นญาติก็มีเพิ่มขึ้น การดูแลเอาใจใส่จากหน้าที่กลายเป็นความห่วงใย เหมือนญาติผู้ใหญ่ แม้วันสงกรานต์มาร่วมงานให้ลูกหลานรดน้ำไม่ได้ ก็ตามไปรดน้ำขอพรพวกท่านถึงบ้านถึงเตียง 

การดูแลเอาใจใส่ดุจญาติ ทำให้บุคคลต้นแบบ อัฉรารัตน์ พานทอง ได้รับโล่ห์ผู้ดูแลผู้สูงอายุดีเด่น ประจำเขตในปี 2556 และชมรมผู้สูงอายุบ้านตำบลบ้านกระแชงได้รับคัดเลือกให้ชนะการประกวดเป็นชมรมผู้สูงอายุดีเด่นของจังหวัดปทุมธานีในปี 2559

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเรา ชาวชุมชนตำบลบ้านกระแชง ดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนชมรมผู้สูงอายุของจังหวัดปทุมธานี เข้าคัดเลือกระดับภาค นำเสนอผลงานของชุมชน ให้คณะกรรมการสาธารณสุขจากกรุงเทพมหานคร ได้รับทราบความคืบหน้า และกิจกรรมในโครงการของพวกเรา

ในครั้งนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบนำเสนอ ให้สมาชิกเจ้าของผลงานได้นำเสนอรายงานของกลุ่มของตนเอง และปิดท้ายด้วยการแสดงรำวงสาวบ้านแต้ ขอบคุณคณะกรรมการ ทั้งเชิญออกรอบรำวงร่วมกันอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง

ผลการตัดสินคัดเลือกคงไม่ใช่เป้าหมายของการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ แต่การได้รับเกียรติ์ และความไว้วางใจจากคณะกรรมการ รวมทั้งความเชื่อมั่นจากผู้บริหารท้องถิ่นที่มารับฟังการดำเนินงานของพวกเรา คือความสำเร็จของชุมชนเกินกว่าที่พวกเราคาดหวัง

กำลังใจที่ได้ในครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเราขับเคลื่อนโครงการที่ได้ดำเนินการไว้ คือการจัดทำห้องเรียนผู้สูงวัย ก้าวแรกของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุของอำเภอเมือง และสานต่อโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ และสุขภาพดี วิธีธรรมชาติในปีหน้า

ขอขอบคุณคณะกรรมการ นายก อบต. นายวินัย เนตรพระฤทธิ์ ประธานผู้สูงอายุทั้ง 4 หมู่ คุณหมอประทิน และน้องๆ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. บ้านกระแชง รวมทั้งชาวชุมชนบ้านกระแชงทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้พวกเรามาโดยตลอด

ครูบรรจง ทองย่น
ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง
26 มิถุนายน 2559

Tags : ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง  นำเสนอผลงานระดับภาค

view