สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เบื้องหลังความสำเร็จ

เบื้องหลังความสำเร็จ

 

ในปัจจุบัน การทำ PR หรือการทำประชาสัมพันธ์ นับเป็นหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจ ด้านการค้า การบริหาร โครงการตั้งแต่กิจกรรมขนาดเล็กๆ ไปจนระดับประเทศ แต่นำมาใช้ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมชุมชน และชมรมผู้สูงอายุ อย่างเป็นระบบยังมีน้อยมาก

กลุ่มสูงวัยใจอาสา ได้เสนอตัวเข้ามาประสานงาน ให้บ้านธรรมชาติบำบัด และชมรมผู้สูงอายุบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตามคำเชิญของครูบรรจง ทองย่น เพื่อนร่วมรุ่นหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5/2558 ของโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2558

http://www.jairsa.com/articles/42245745/บ้านธรรมชาติบำบัด.html

หลังการรวมกลุ่มของเครือข่ายสูงวัยใจอาสา ครูบรรจง ได้ขึ้นป้ายเปิดบ้านธรรมชาติบำบัด อย่างเป็นทางการ และเปิดให้ผู้สนใจ เข้ามาเยี่ยมชมบ้านธรรมชาติบำบัด ห้องเรียนต้นแบบ ของกระทรวงพลังงาน และให้พยากรณ์สุขภาพด้วยลูกดิ่งเพ็นดูลั่ม กับผู้ที่มาเยี่ยม

พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ ที่ตั้งใจให้เป็นมหาวิชชาลัยชุมชน และใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์ จัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ และถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ให้เยาวชนและสมาชิก ได้สานต่อไว้เป็นมรดกของชุมชน

เดือนสิงหาคม 2558 ชมรมผู้สูงอายุบ้านกระแชง ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก สป.สช. ได้จัดกิจกรรมประจำเดือน และเปิดบ้านต้อนรับการมาเยี่ยมของชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าโขลง ของเพื่อนเก่า อดีตรองนายก อบต. นายสละ จิ๋วกร่าง หลังเปิดเป็นแหล่งศึกษาดูงานเป็นคณะแรก

http://www.jairsa.com/articles/42258703/เครือข่ายผู้สุงอายุ.html

การจัดประชุมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง จะทำควบคู่กับการร่วมกิจกรรมของกลุ่มสูงวัยใจอาสา เพื่อประชาสัมพันธ์ลงบนเว็บไซต์ เพื่อให้มีความต่อเนื่อง และเรียกผู้สนใจให้เข้ามาเยี่ยมชมบ้านธรรมชาติบำบัด

พร้อมทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอื่นๆ ของชุมชนควบคู่กันไป

http://www.jairsa.com/articles/42261910/ตักบาตรพระร้อย.html

กลุ่มสูงวัยใจอาสาได้จัดเปิดตัว ชมรมสูงวัยใจอาสา ที่บ้านธรรมชาติบำบัด โดยมีเพื่อนๆ ศิษย์เก่า นศ.อาวุโส และรุ่นพี่ มารวมงานจำนวนมาก พร้อมทำการกระจายข่าวให้เครือข่ายทั้ง 7 อำเภอรับรู้ผ่านกลุ่มไลน์ เพิ่มขึ้นอีกทาง

และนำกิจกรรมที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน มาเขียนประชาสัมพันธ์ ให้มีเนื้อหาเกี่ยวโยง และสร้างแนวร่วม ทำให้ไม่ขาดช่วง

http://www.jairsa.com/articles/42248451/ค้นหาภูมิปัญญาในตัวเอง.html

การรวบรวมภูมิปัญญาผู้สูงวัยต้นแบบ ของเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานี และขึ้นทำเนียบประจำปี เป็นการยกย่อง และส่งเสริมผู้มีจิตอาสาที่เสียสละ ทำประโยชน์แก่สังคม ซึ่งมีสมาชิกแกนนำของกลุ่มรวมอยู่ด้วย

http://www.jairsa.com/articles/42271325/ภูมิปัญญาสูงวัยใจอาสา2558.html

การเดินสายเปิดตัวสร้างแนวร่วม และยกระดับกิจกรรมให้ขยายวงกว้างขึ้น ทำให้ได้รับความชื่นชม หลังเปิดศูนย์เครือข่ายที่ลาดหลุมแก้ว ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีสมาชิกเพิ่มขึ้น

http://www.jairsa.com/articles/42257809/ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน.html

 

โครงการดำเนินไปด้วยดีมากๆ มาถึงครึ่งทางที่ตั้งใจไว้ เมื่อได้รับการติดต่อจากรายการ ลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๋ดี ขอเข้ามาถ่ายทอดเรื่องราวของเครือข่ายไปออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

http://www.jairsa.com/articles/42274257/เราและนายใจอาสา.html

เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้แนะนำศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายที่อำเภอลาดหลุมแก้ว ของลุงแทน ดีจิตต์ เจ้าของสวนบัวสวยงาม และประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลระแหง ในเดือนเดียวกัน

https://www.youtube.com/watch?v=KpIMksTdjMI

ทั้งขอเข้ามาถ่ายทำกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงวัย สู่ลูกหลาน ที่มหาวิชชาลัยชุมชน บ้านกระแชงสานสุข วันนั้นมีผู้สูงอายุมาถ่ายทอดความรู้ให้หลานๆ จำนวน 3 หลักสูตร คือการทำพวงมะโหตร การทำขนมกง และการทำยาสีฟันไทยโบราณ

http://www.jairsa.com/articles/42280344/สืบสานภูมิปัญญา-2559.html

และเป็นการเปิดตัวผ่านสื่อโทรทัศน์ ครั้งแรกของที่มาและผู้อยู่เบื้องหลังมหาวิชชาลัยบ้านกระแชงสานสุข ด้วยความหวังและความมุ่งมั่นที่จะให้มีศูนย์การเรียนรู้แบบองค์รวมไว้ในที่เดียว

https://www.youtube.com/watch?v=ZWVp8rIrIlg

โครงการสร้างเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ และศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสูงวัยใจอาสา ยังคงเดินหน้าเพื่อสานฝันให้เป็นจริง … อยากให้พวกเราผู้สูงวัยได้ออกมาร่วมกัน นำประสบการณ์ชีวิต ภูมิปัญญามาสร้างชุมชนให้น่าอยู่ “เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของตัวเราและสังคม”

http://www.jairsa.com/articles/42281240/สามผู้เฒ่า-แก่-เหงาทำไรดี.html

รายการคนไทยหัวใจไม่ท้อ ของคุณผึ้ง มล.สราลี กิติยากร  มาถ่ายทำความเป็นมาของมหาวิชชาลัยบ้านกระแชงสานสุข และร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง รวมทั้งออกรอบรำวง และร้องเพลงอย่างเป็นกันเอง

 

http://www.jairsa.com/articles/42294382/คนไทยหัวใจไม่ท้อ.html

กลุ่มสูงวัยใจอาสาได้ร่วมนำเสนอผลงานของชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง เพื่อให้คณะกรรมการสาธารณสุขจากกรุงเทพฯ พิจารณาตัดสินชมรมผู้สูงอายุ ดีเด่นระดับภาค ในนามตัวแทนจังหวัดปทุมธานี

http://www.jairsa.com/articles/42295500/ความสำเร็จของชุมชน.html

เป็นความสำเร็จร่วมกันของการทำงานเพื่อชุมชนอย่างมีระบบแบบแผน ที่ชัดเจน ของทั้งสามฝ่าย คือ ภาคประชาชาชน หน่วยงานในพื้นที่ และแกนนำสนับสนุน ที่ประสานการทำงานกันเป็นเครือข่าย ไม่ยึดติดอยู่กับผลประโยชน์ ตัวบุคคล และฝักฝ่ายทางการเมือง

เราหวังให้บ้านธรรมชาติบำบัดและชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง เป็นโมเดลต้นแบบของจิตอาสาที่ทำงานเพื่อส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัย และเป็นเพื่อนที่ช่วยชี้แนะให้ชมรมผู้สูงอายุอื่นๆ

เราหวังให้มหาวิชชาลัยชุมชนบ้านกระแชงสานสุข เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้สูงอายุ เป็นศูนย์รวมของภูมิปัญญาต้นแบบในท้องถิ่น และเป็นที่ๆ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงวัย ให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง และสังคม เพราะผู้สูงวัยคือทรัพยากรที่ทรงภูมิปัญญา ของชุมชน ของประเทศ

แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี


พิสุทธิ์ สมประสงค์
ประธานชมรมสูงวัยใจอาสา
เว็บมาสเตอร์ www.jairsa.com

อีเมล : pisuts@yahoo.com

กลุ่มไลน์ : สูงวัยใจอาสา

มือถือ : 089-4482-809

Tags : ชมรมผู้สูงอายุ  ตำบลบ้านกระแชง  ใจอาสา

view