สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สร้างตัวตนบนอินเตอร์เน็ต

สร้างตัวตนบนอินเตอร์เน็ต

 

“สังคมปัจจุบัน เป็นสังคมข่าวสาร มือถือจึงเป็นปัจจัยที่ 5 หรือ ที่ 6 ของคนเมือง ใครไม่ทันข่าวสาร ถือว่าตกยุค หรือหลงประเด็นได้ง่ายๆ”

เพราะสื่อเดี๋ยวนี้เข้าใจง่าย และใกล้ตัว สามารถเข้าถึงผู้คนได้รวดเร็ว ธุรกิจสมัยใหม่จึงให้ความสำคัญกับสื่อเป็นอันดับต้นๆ

สมัยก่อน สื่อคือเครื่องมือการโฆษณา ประชาสัมพันธ์  สำหรับสินค้า แต่ปัจจุบันสื่อเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน องค์กร และ ตัวตนของบุคคลทั่วไป

การจะให้ใครรู้จักเรา จำเป็นต้องประชาสัมพันธ์ เพราะไม่เช่นนั้น จะกลายเป็นคนตกขอบ ทำอะไร ที่ไหน ทำไม อย่างไร … ทำไปแล้วเหมือนสูญเปล่า แม้จะบอกว่าทำไปไม่ได้หวังอะไรก็ตาม

สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางของการเรียนรู้และแบ่งปัน ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ผู้ที่ “เข้าถึงอินเตอร์เน็ต” จะสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ ได้ง่าย ทันต่อเหตุการณ์ ในทางกลับกัน “ผู้เข้าถึงอินเตอร์เน็ต” สมควรเป็นผู้ให้ ที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมด้วย

การสร้างตัวตนบนอินเตอร์เน็ต ให้ประโยชน์อะไรต่อตัวเราและสังคม อย่างไรบ้าง

  1. แนะนำชื่อ สกุล และที่อยู่ ให้เป็นที่รู้จักในวงการ
  2. แนะนำกิจกรรม ที่เราทำให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้
  3. แนะนำกลุ่ม ชุมชน และผลงาน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
  4. แนะนำความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติพิเศษ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามาศึกษา และรับรู้ข้อมูลที่ต้องการ
  5. ส่งต่อความรู้ ขบวนการ และความสำเร็จ (ถ่ายทอดภูมิปัญญา) ที่เป็นประโยชน์ ให้เกิดการส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาต่อๆ กันไป
  6. เป็นสื่อกลางประสานประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม คณะ และองค์กร ที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัด เช่น Line และ Facebook
  7. เป็นช่องทางการค้า ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ที่ได้รับความเชื่อถือ ตรวจสอบได้ เช่น เว็บไซต์ใจอาสา
  8. ข้อมูล ผลงาน และความสำเร็จ ที่ปรากฏบนอินเตอร์เน็ต ถือเป็นสาธารณะ ที่สามารถตรวจสอบได้
  9. ใช้เป็น “คุณสมบัติพิเศษ” ประกอบใบสมัคร หรือการเสนอโครงการฯ ที่ต้องการความน่าเชื่อถือ ได้เป็นอย่างดี

จะรู้ได้อย่างไร ว่าเรามีตัวตนบนอินเตอร์เน็ต ?

  • ง่ายๆ พิมพ์ ชื่อ นามสกุล หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับเรา ให้ google ค้นหา

ตัวอย่าง การค้นหา สูงวัยใจอาสา

ตัวอย่าง การค้นหา บ้านธรรมชาติบำบัด ปทุมธานี


ตัวอย่าง การค้นหาบุคคล  บรรจง ทองย่น

เครือข่ายสูงวัยใจอาสา อยากให้ผู้มีจิตอาสาทำงานเพื่อสังคม บุคคลต้นแบบ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และชุมชนอื่นๆ ที่มีของดี ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ตัวเอง ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เป็นที่ยอมรับในสังคม และประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับพวกเรา

สนใจรายละเอียดการสร้างตัวตนบนอินเตอร์เน็ต  เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่ม และผลิตภัณฑ์ชุมชน ติดต่อ กลุ่มสูงวัยใจอาสา โทร. 089 4482 809 เยี่ยมชมกิจกรรม และการแสดงผลงานของสมาชิกในเครือข่าย 7 อำเภอ ของจังหวัดปทุมธานี ที่บ้านธรรมชาติบำบัด โทร. 087 4514 214 ได้ทุกวันครับ

พิสุทธิ์ สมประสงค์
ประธานชมรมสูงวัยใจอาสา
เว็บมาสเตอร์ www.jairsa.com
3
กรกฎาคม 2559

Tags : บรรจง  สูงวัยใจอาสา บ้านธรรมชาติบำบัด

view