สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ชมรมสูงวัยใจอาสา

ชมรมสูงวัยใจอาสา

 

เรื่องราวของสูงวัยใจอาสา ที่นำเสนอผ่านสื่อในลักษณะ รูปแบบ ที่แตกต่างกันไป จุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่าง สร้างกำลังใจ และสื่อถึงคนไทย ให้รู้ว่า …

ผู้สูงวัยไม่ใช่ภาระของสังคม สามารถดูแลตัวเอง และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ที่แก่อย่างคุณค่า และชราอย่างมีศักดิ์ศรี


 

 “คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะดีได้ ชีวิตอาจไม่สมหวังในหน้าที่การงาน และมาตรฐานสังคม (ทุนนิยม) แต่เราก็เป็นคนดีของสังคมได้ ขอเพียง รักดี รู้แก้ไข ใส่ใจหาความรู้ และ เชิด – ชู – คุณ – นะ – ทำ “

ลุงแดง ใจอาสา

คุยกับ ลุงพิสุทธิ์ สมประสงค์

 • เป็นทาญาติครอบครัวยากจนครับ เรียนไม่จบปริญญา แต่เป็นคนเรียนรู้ชีวิตในหลายๆ รูปแบบ ผกผันไปตามสภาวะ แต่มาลงเอยที่อาชีพวิศวกร ในโรงงานอีเล็กทรอนิคส์ ต่างชาติ เลยได้ความรู้คอมพิวเตอร์ติดตัวมา
 • ใช้เวลาก่อนเกษียณหัดทำเว็บไซต์ นำความรู้ที่ตัวเองชอบ คือศิลปะ + คอมพิวเตอร์ มาทำเป็นงานอดิเรก แล้วเอามาลงให้เด็กๆ และคนที่สนใจเข้ามาอ่าน แรกๆ ไม่ได้หวังอะไร ทำเพื่อคลายเหงา และติดตามข่าวสารเพื่อให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว

 

 

 • อุทกภัยใหญ่ ปี2554 ติดเกาะอยู่ชั้นบนของบ้านนาน 3 เดือน ได้ใช้เว็บไซต์ สื่อสารและเป็นสื่อกลางทำประโยชน์ให้ชุมชนได้พอควร หลังจากนั้นจึงออกมาตั้งกลุ่ม สูงวัยใจอาสา ชักชวนผู้สูงอายุให้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน ทำสวนครัวชุมชนเล็กๆ แต่ไปเข้าตาสื่อ จึงได้ออกรายการ ลุยไม่รู้โรย สมัยชายน้อยเป็นคนเดินเรื่อง
 • จากนั้นก็ได้รับเชิญไปร่วมงานต่างๆ และออกทีวีหลายรายการ ในฐานะประธานกลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สูงวัย ของอำเภอลำลูกกา และเจ้าของผลงาน ศิลปะไม้ไอติม สิ่งประดิษฐ์ของใช้จากจินตนาการ ที่ไม่เหมือนใคร

 

 • ปัจจุบันเป็นประธาน “ชมรมสูงวัยใจอาสา” เครือข่าย นศ. อาวุโส โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ใน 7 อำเภอ มีศูนย์หลักอยู่ที่บ้านธรรมชาติบำบัด ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมืองปทุมธานี
 • วัตถุประสงค์ของการตั้ง “ชมรมสูงวัยใจอาสา” รึครับ … เพื่อรวมรวมภูมิปัญญา และส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ ที่ออกมาทำงานร่วมกับชุมชน โดยมีเว็บไซต์ใจอาสา เป็นศูนย์ประสานงาน และประชาสัมพันธ์ของเครือข่าย
   
 • การดำเนินงานหลักๆ ของชมรมสูงวัยใจอาสา และเครือข่าย …
  เรามีความคิดเห็นร่วมกันที่จะทำชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ เพื่อรวบรวมอุปสรรค์ ปัญหา และความรู้ต่างๆ ที่จำเป็น ไว้เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีชีวิต ให้เพื่อนๆ และผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษา ดูงาน และนำไปเป็นแนวทางปรับใช้ เพื่อสร้างสังคมผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพากันได้
 • บ้านธรรมชาติบำบัด และชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง เป็นคำตอบของชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ และมีโครงการจะเปิดเป็นห้องเรียนผู้สูงวัย ของชุมชนในปลายปี 2559 นี้

 

 

 • มหาวิชชาลัยชุมชน แหล่งเรียนรู้ของคนสูงวัย คืออะไร ….
  เป็นความฝันของครูบรรจง ครับ แกอยากให้ผู้สูงอายุ ได้มีสถานที่ๆ เข้ามาหาความรู้ มาฝึกอบรมด้านสุขภาพ เพื่อดูแลตัวเอง และฝึกอาชีพ หารายได้เสริมช่วยครอบครัว
 • หลักสูตร และความรู้ต่างๆ ใครเป็นคนสอน….  
  เป็นการน้อมนำพระราชดำริของในหลวงท่านมาเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยเชิญภูมิปัญญาผู้สูงอายุตันแบบ มาถ่ายทอดให้ลูกหลานในชุมชน แล้วนำมาจัดทำเป็นคู่มือ จัดทำเป็นหลักสูตร และเผยแพร่เป็นวิทยาทานผ่านเว็บไซต์ใจอาสา
 • จะเป็นสมาชิกเครือข่ายของ ชมรมสูงวัยใจอาสา ได้อย่างไร …  
  ชมรมสูงวัยใจอาสา ขึ้นตรงกับสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ สาขาจังหวัดปทุมธานี มีป้านา นางจันทรารัตน์ หล้าปิงเมือง เป็นประธานที่ปรึกษา ติดต่อสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุ วัดชัยสิทธาวาส และบ้านธรรมชาติบำบัด ครับ

ชมรมสูงวัยใจอาสา และบ้านธรรมชาติบำบัด ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุ สาขาจังหวัดปทุมธานี และกองบริหารกองทุน กรมกิจการผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี มีแผนการทำงานร่วมกันที่จะผลักดัน ให้มหาวิชชาลัยบ้านกระแชงสานสุข เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุของอำเภอเมือง ในปี 2560

รายละเอียด และกิจกรรมต่างๆ ของชมรมสูงวัยใจอาสา สามารถเข้าไปติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.jairsa.comหรือ add เข้าร่วมกลุ่มทาง Line id : สูงวัยใจอาสา (089 4482 809) และ ธรรมชาติบำบัด (087 4514 214) และทาง facebook/pisut somprasong  


กลุ่มสูงวัยใจอาสา
15 กรกฎาคม 2559

Tags : ชมรมผู้สูงอายุ  สูงวัยใจอาสา พิสุทธิ์ สมประสงค์

view