สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รางวัลของชีวิต

รางวัลของชีวิต

สังคมในยุคสมัยที่ค่านิยมยกย่องผู้ที่มีฐานะดี  มีเกียรติ  มีตำแหน่งหน้าที่การงานดี  และยกย่องว่าสิ่งเหล่านั่นเป็น “รางวัลความสำเร็จของชีวิต”

คนจำนวนมากพยายามไขว่คว้าต่อสู้มาเกือบตลอดชีวิต ด้วยความยากลำบาก เพื่อให้ได้ มาในสิ่งที่พึงปรารถนา  มนุษย์มีความปรารถนาที่ไม่สิ้นสุด รางวัลชีวิต ของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน

สำหรับผู้ที่ผ่านประสบการณ์มายาวนานที่เรียกว่า “ผู้เชี่ยวชาญชีวิต”กลับคิดต่าง อาจเป็นเพราะผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาแล้ว และมีมุมมองที่เปลี่ยนไป มองโลกกว้างขึ้น มีจิตอาสามากขึ้น และมองหารางวัลชีวิตที่ไม่ใช่วัตถุ ลาภยศ แต่เป็นความสุขใจจากการให้ จากการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และความสำเร็จของส่วนรวมด้วยจิตอาสา

จิตอาสามีความสำคัญยิ่งในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม การนำเอาประสบการณ์ ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน มาอาสารับใช้ชุมชนด้วยมุ่งหวังให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และ อุทิศตนเป็นแกนนำ ชักชวนให้ผู้สูงอายุคนอื่นๆ ได้ออกมาช่วยกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัย อย่างเช่น ชุมชนบ้านกระแชง ที่ได้นำเสนอมาอย่างต่อเนื่อง

ตลอดปีที่ผ่านมา หลายฝ่ายจับตามองการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเล็กๆ แห่งนี้ด้วยความสนใจ มีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นความเข้มแข็งของภาคประชาชนที่หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน เพื่อคัดเลือกให้เป็นชุมชนตัวอย่างของจังหวัด

เป็นความภาคภูมิใจของทุกคนในชุมชนที่ ปีนี้ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นชมรมผู้สูงอายุดีเด่นของจังหวัด และได้รับรางวัล ชุมชนเข็มแข็งด้วยจิตอาสา จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี

รางวัลทั้งสอง คือรางวัลชีวิตของทุกคน เป็นความภูมิใจทั้งผู้ให้และผู้รับ เป็นความสำเร็จของทุกคน ความสำเร็จที่เกิดจากความสามัคคี ความพร้อมใจกันของจิตอาสาทุกภาคส่วน และจะลืมเสียไม่ได้คือกลุ่มสูงวัยใจอาสา จากเครือข่ายทั้ง 7 อำเภอ ที่มาร่วมด้วยช่วยกันตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

ขอขอบคุณ อบต.ตำบลบ้านกระแชง ชมรมสูงวัยใจอาสา สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี กรมกิจการผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. บ้านกระแชงที่เป็นกำลังใจ ให้การสนับสนุน จนทำให้เรามาถึงจุดนี้

ครูบรรจง ทองย่น
30 กรกฎาคม 2559   

Tags : ชุมชนดีเด่น  บ้านกระแชง  ใจอาสา

view