สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ชุมชนกับคนสูงวัย 1

ชุมชนกับคนสูงวัย 1

 ถ้าความเจริญของบ้านเมืองเป็นเป้าหมายใหญ่ของประเทศ ชุมชนก็คือเป้าหมายหลักของความเจริญที่กระจายไปในทุกภูมิภาค แต่ด้วยศักยภาพของแต่ละภาคส่วนมีความพร้อมที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถพัฒนาให้ทุกชุมชนก้าวไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมกัน

ผลลัพธ์ของการพัฒนาชุมชนจึงต้องอาศัยความพร้อมของหลายๆ ภาคส่วนประกอบกัน ในหลายๆ ชุมชนที่ประสบความสำเร็จ ที่ถูกหยิบยกขึ้นเป็นตัวอย่าง ให้ชุมชนอื่นๆ นำมาเป็นแนวทางเพื่อปรับใช้ให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะของตัวเอง

การพัฒนาชุมชนเล็กๆ ต้องอาศัยความร่วมมือของชาวบ้าน และผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะยกขึ้นมาเป็นตัวอย่าง คือ ชุมชนบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ชุมชนบ้านกระแชง เหมือนกับชุมชนอื่นๆ ของจังหวัดปทุมธานี มีความเป็นอยู่แบบไทยๆ ที่พัฒนาตามความเจริญของบ้านเมือง จากพื้นที่เกษตรกรรม ค่อยๆ เปลี่ยนมาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม อาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชนจึงต้องเปลี่ยนตาม

ชีวิตที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองอยู่กับสายน้ำ เปลี่ยนเป็นถนน คลองที่ไหลผ่านหน้าบ้านจึงกลายเป็นเพียงที่ระบายน้ำเสียจากครัวเรือน และเริ่มตื้นเขิน บางแห่งมีผักตบชวา ขึ้นปกคลุมจนไม่เห็นน้ำ

ภาพการดำเนินชีวิตแบบเดิมๆ ที่ชาวบ้านลุกขึ้นมาหุงหาอาหาร เตรียมใส่บาตรพระที่หัวกระไดหน้าบ้าน แม่ค้าขายขนมที่นำพืชผลในสวน ขนมตาล และน้ำตาลสด พายเรือมาขาย เลือนหายไปนานแล้ว กลายเป็นร้านค้าริมถนน

ภาพชาวบ้านพายเรือนำอาหารใส่สำรับไปวัด ในวันพระใหญ่ก็หายไป เปลี่ยนมาเป็นหิ้วปิ่นโต ซ้อนมอเตอร์ไซต์ หรืออาศัยติดรถลูกๆ แวะส่งที่วัด ก่อนไปทำงาน ชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไป ความเป็นครอบครัวและชุมชนที่สมัครสมานสามัคคีก็ห่างๆ กันไป

ปัจจุบันชีวิตติดขอบเมืองเปลี่ยนไปมาก การร่วมกลุ่มทำกิจกรรมของชุมชนไม่เหมือนเดิม ต่างคนต่างมีภาระ ต่างคนต่างอยู่ หนุ่มสาวต้องออกไปขายแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งให้พ่อแม่อยู่เลี้ยงหลาน ดูแลบ้านแต่เพียงลำพัง เป็นปัญหาใหม่ ของสังคมผู้สูงวัยที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

สังคมผู้สูงวัยในชุมชนบ้านกระแชง คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา ที่จะนำมาเล่าในครั้งต่อไปค่ะ

คุณลูกจันทร์
ประชาสัมพันธ์กลุ่มสูงวัยใจอาสา
8 กันยายน 2559

Tags : บ้านธรรมชาติบำบัด ป้านา พิสุทธิ์

view