สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อบรมสมาร์ทโฟน

อบรมสมาร์ทโฟน

เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนับว่าก้าวไกลไปจากเดิมมาก โทรศัพท์มือถือสามารถทำหน้าที่แทนคอมพิวเตอร์ได้และดีกว่าในหลายๆ เรื่อง ทำให้มือถือที่ใช้นั้นไม่ได้มีประโยชน์แค่การโทรเข้า - ออกอีกต่อไป จึงเรียกโทรศัพท์มือถือเหล่านี้ว่า “สมาร์ทโฟน”นวัตกรรมในสมาร์ทโฟน ที่ช่วยให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นนั้น จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยแอพพลิเคชั่น

แอพพลิเคชั่นคือสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมสมรรถภาพให้สมาร์ทโฟนเกิดประโยชน์ในวงกว้างแบบไร้ขีดจำกัด ทำให้สมาร์ทโฟนกลายเป็นแผนที่นำทางได้ เพียงแค่ใช้แอพพลิเคชั่นแผนที่ กลายเป็นหนังสือพิมพ์โดยติดตั้งแอพพลิเคชั่น ข่าวสารลงไป แอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน นับล้านรอบด้านเหล่านี้ รอคอยที่จะเปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์ได้ในแบบที่ต้องการ

นโยบายรัฐยุคปัจจุบัน จึงสนับสนุนให้ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้งานสมาร์ทโฟนได้อย่างทั่วถึง ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กศน. และ อพวช เปิดการอบรมให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ และชาวบ้านทั่วไป ได้รับความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการใช้งานสมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวัน และการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคใหม่ที่มีความทันสมัย

การอบรม “การใช้โทรศัพย์สมาร์ทโฟนเบื้องต้น” ที่ศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี โดยมีป้านา นางจันทรารัตน์ หล้าปิงเมือง ให้การต้อนรับ มีสมาชิกสูงวัยใจอาสา น้องๆ โรงเรียนวัดชัยสิทธาวาส และชาวบ้านให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเต็มห้อง

ขอขอบคุณ น้องๆ ที่น่ารักทุกคน ที่มาแนะนำการใช้สมาร์ทโฟนอย่างเป็นกันเอง สร้างความประทับใจ ทำให้บรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ทำให้เรื่องที่ดูเหมือนยาก กลายเป็นเรื่องง่ายๆ ถูกใจผู้สูงวัยกันทั่วหน้า


ภาพกิจกรรม อบรมโครงการถ่ายทอดความรุ้สู่ชุมชน "การใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเบื้องต้น "ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชน ต.บึงชำอ้อ ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานีค่ะ

โครงการถ่ายถอดความรู้สู่ชุมชน เรื่อง “การใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน”

นำทีมโดย นางอภิญาณ์  หทัยธรรม  รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ผู้อนุมัติโครงการ)

น้องๆ ทีมวิทยากร ที่มาให้ความรู้ และแนะนำการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน  มีดังนี้

  1. นางสาวนัฐพร  ศรีสุข                   ตำแหน่ง นักวิชาการ 6
  2. นางสาววรรณวจี  สุจริตธรรม         ตำแหน่ง นักวิชาการ 4
  3. นางสาวชัญญาภัค  ทองจันทร์เทพ  ตำแหน่ง นักวิชาการ 5
  4. นายวชิรพันธ์  เจริญเวช                ตำแหน่ง นักวิชาการ 5
  5. นายธานี  หลินลาโพธิ์                  ตำแหน่ง วิทยากร
  6. นางสาวพิมพ์ผกา ทรายข้าว          ตำแหน่ง วิทยากร
  7. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำแก้ว          ตำแหน่ง นักวิชาการ

สนใจการอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ติดต่อ โทร. 088 861 5194 ค่ะ

กลุ่มสูงวัยใจอาสา
20 กันยายน 2559

Tags : อพวช  การใช้สมาร์ทโฟน  วัดชัยสิทธาวาส

view