สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ห้องเรียนชุมชน

ห้องเรียนชุมชน

 

การถ่ายทอดภูมิปัญญา กับอาชีพชุมชน :  ความคิดที่ไม่เคยเปลี่ยนของ “ใจอาสา” คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อสังคม แม้เพียงเศษเสี้ยวเล็กๆ ก็ภูมิใจ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา “ใจอาสา” ก้าวอย่างช้าๆ ในความเป็นตัวของตัวเอง มีบางช่วงที่ท้อบ้าง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ทุกอย่างก็ดีขึ้น

เพราะเชื่อว่าการคิดใหม่ ทำใหม่ ด้วยใจที่แน่วแน่ และมั่นคง ย่อมนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริง เมื่อการร่วมมือร่วมใจกันของชมรมสูงวัยใจอาสา และโครงการผู้สูงอายุต้นแบบ สัมฤทธิ์ผล

  • “ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง” ได้รับเลือกให้เป็นชมรมผู้สูงอายุดีเด่นของจังหวัด
  • ศูนย์เรียนรู้บ้านธรรมชาติบำบัด ได้รับเลือกให้เป็นที่ศึกษาดูงานของชุมชน และชมรมผู้สูงอายุด้วยกัน
  • มหาวิชชาลัยบ้านกระแชงสานสุข ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ที่สื่อโทรทัศน์ให้ความสนใจ และถ่ายทอดออกอากาศ เผยแพร่สู่สังคม อย่างต่อเนื่อง

ก้าวเล็กๆ ที่มั่นคงของ “ใจอาสา” คือการกลับมาของ “ห้องเรียนชุมชน” ห้องเรียนของจิตอาสา ที่ต้องการทำงานเพื่อสังคม ชุมชน และความสุข

ห้องเรียนที่เปิดโอกาสสำหรับทุกคน ทั้งผู้ให้และผู้รับ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับสังคมผู้สูงวัย สังคมไทยแบบบูรณาการ ซึ่งจะเปิดตัวต้นเดือนกันยายน บนเว็บไซต์ ใจอาสา แห่งนี้

และถ้าโชคดีมีผู้สนับสนุน ทั้งจากสมาชิก และหน่วยงานกิจกรรมผู้สูงอายุของจังหวัด จะเปิดสอนเป็นวิทยาทาน ที่ศูนย์ประสานงาน และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ สาขาจังหวัดปทุมธานี วัดชัยสิทธาวาส ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก)

 แล้วพบกันครับ
 
กลุ่มสูงวัยใจอาสา
29 กันยายน 2558

บันทึก

Tags : อาชีพชุมชน  ภูมิปัญญาผู้สูงวัย  ใจอาสา

view