สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ชุมชนกับคนสูงวัย 3

ชุมชนกับคนสูงวัย 3

 

ในขณะที่บ้านเมืองอยู่ในช่วงปฏิรูปเพื่อการเปลี่ยนผ่าน สังคมผู้สูงอายุก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการดำรงชีพ กลายเป็นหัวข้อใหญ่ของครอบครัว และชุมชน

การครอบงำประเทศด้วยระบบการค้าเสรีแบบเบ็ดเสร็จ ทำให้เกษตรกรรม และอาชีพชุมชน ต้องลุกขึ้นมาปลุกกระแสเพื่อความอยู่รอด และมีแนวโน้มสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

กลุ่มสูงวัยใจอาสา จึงจัดประชุมเครือข่ายอาชีพชุมชนครั้งที่ 1/2559 ที่บ้านธรรมชาติบำบัด โดยเชิญสมาชิกเครือข่าย มาให้ความรู้และช่วยกันจัดทำโครงการฝีกอาชีพผู้สูงวัย เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้กับสมาชิกผู้สูงวัยและครอบครัว

แกนนำกลุ่มอาชีพชุมชนที่เสนอตัวเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

ป้านา แห่งหมู่บ้านเกษตรพอเพียง / ลุงปรีชา แชมพูมะกรูดไวท์เฮ้าส์ / ครูนิ หัตถกรรมไทย / ป้าต้อย ขนมไทยพื้นบ้าน / ลุงยักษ์ ชาดาวอินคา / ป้าเพ็ญ หนองเสือ / ลุงแดง ใจอาสา / ครูจง บ้านธรรมชาติบำบัด และ คุณลูกจันทร์ วัฒนธรรมชุมชน

วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อให้ความรู้สมาชิกในเครือข่าย ทราบถึงแหล่งทุนเพื่อการสร้างอาชีพ และการเขียนโครงการฯ การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผลิต และจำหน่าย ตลอดจนการรวมตัวกันของเครือข่ายเพื่อขยายโอกาสของสินค้าชุมชน

พ่อสอนให้เราพึ่งตัวเอง บนพื้นฐานความพอเพียง และร่วมมือกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งในรูปของกลุ่มอาชีพ เครือข่ายชุมชน และสหกรณ์ออมทรัพย์ ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องกอดคอกัน สร้างความสามัคคี ร่วมมือกัน เอื้อเฟื้อต่อกัน และรวมกันเป็นเครือข่าย “สานต่อเพื่อพ่อของแผ่นดิน”


ผกามาส คิดดี
ประชาสัมพันธ์กลุ่มสูงวัยใจอาสา
29 ตุลาคม 2559


Tags : อาชีพชุมชน  ภูมิปัญญาผู้สูงวัย  ใจอาสา

view