สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อบรมผลิตภัณฑ์จากข้าวปทุมธานี

อบรมผลิตภัณฑ์จากข้าวปทุมธานี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนองพระราชดำริ
เปิดโครงการถ่ายทอดความรู้ และฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชน และผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ณ กลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน หมู่ 1 ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก  โดยได้รับความสนับสนุนด้านสถานที่ฝึกอบรม บนศาลากลาง วัดไก่เตี้ยhttp://pathumnews.com/post/5123


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนองพระราชดำริ เปิดโครงการถ่ายทอดความรู้ และฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชน และผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ณ กลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน หมู่ 1 ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก  โดยได้รับความสนับสนุนด้านสถานที่ฝึกอบรม บนศาลากลาง วัดไก่เตี้ย

การอบรม “ผลิตภัณฑ์จากข้าวปทุมธานี” มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ การอนุรักษ์พันธ์พืช และนำเอาผลิตภัณฑ์จากข้าวปทุมธานี มาให้ความรู้ และนำมาแปรรูป โดยสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป

 

ตะรางการอบรม
เดือน มกราคม 2560

 • 23, 25       เรียนมัดย้อมแบบชโบริแบบต่างๆ
 • 24, 26       เรียนการตัดเย็บกระเป๋า
 • 28            เรียนบาร์ข้าวกล้องปทุมธานีรสต้มยำ,
                   เทคนิคการเตรียมข้าวเม่าหมี่ และข้าวกรอบ               
 • 29            เรียนข้าวแช่จากข้าวปทุมธานี และการทำน้ำข้าวแช่
 • 30            เรียนข้าวห่อใบบัว การปรุงรส และวิธีการจัดจำหน่าย

 

เดือน กุมภาพันธ์ 2560

 • 3      เรียนข้าวตู และการจัดจำหน่าย
 • 4      เรียนข้าวไรซ์เบอรรี่ปทุมธานีน้ำพริกเผา และการทำน้ำพริกเผาให้
          เหมาะกับข้าวตัง
 • 5      เรียนกระยาสารทเทคนิคการปรุงและการเก็บรักษา
 • 8      การทำกระดาษจากฟางข้าว
 • 9      เรียนการทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว

 

การอบรมจะมีต่อเนื่องไปถึงเดือนมีนาคม 2560 ผู้สนใจ สอบถามรายระเอียดได้โดยตรง กับทางวัดไก่เตี้ย และคุณชมบุญ บัวหลวง โทร. 081 451 3705

รายละเอียดอื่นๆ จะนำเสนอ ในคอลัมน์ ห้องเรียนชุมชน, ผ่านไลน์กลุ่ม สูงวัยใจอาสา และไลน์กลุ่มบ้านธรรมชาติบำบัด ค่ะ


ครูนิ กรรณิกา พุ่มคำ

ชมรมสูงวัยใจอาสา
29 มกราคม 2560

 

Tags : อบรมอาชีพ  กลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน วัดไก่เตี้ย

view