สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อาชีพชุมชน 60

อาชีพชุมชน 60


น้ำพริกตำมือกลุ่มแม่บ้านคลองขวางบน : 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงวัย และกลุ่มแม่บ้าน โดยนำเอาทรัพยากร ธรรมชาติในพื้นที่  และแรงงานในชุมชนมาทำกิจกรรมสร้างรายได้ เป็นการตอบโจทย์ ที่ตรงประเด็นของกลุ่มแม่บ้านคลองขวางบน  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของอำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

วันนี้กลุ่มสูงวัยใจอาสา มาเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เห็ดพอเพียงของป้านา เพื่อมาดูการปรับปรุงสถานที่รอบศูนย์ฯ ครั้งใหญ่ ให้พร้อมต้อนรับการเข้ามาศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน และเยาวชน ในช่วง มีนา - เมษา นี้

ศูนย์เรียนรู้เห็ดพอเพียงของป้านา เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2558 ของจังหวัดปทุมธานี ป้านาเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม ใช้พื้นที่ดั่งเดิม ประมาณ 10 ไร่ ทำนา 6 ไร่ ที่เหลือทำบ่อเลี้ยงปลา ทำสวนไม้ผล และยืนต้น เช่น  ขนุน มะพร้าว กล้วย สะเดา ขี้เหล็ก และไผ่ตง

นอกจากนี้ยังเลี้ยงไก่ ทำแปลงผักสวนครัวรอบๆ พื้นที่ ไว้กินเอง เช่น มะเขือ พริก  มะนาว บวบ แคบ้าน อัญชัน และวอเตอร์เครส ฯล ซึ่งนำมาใช้ทำผัดไทย และประกอบอาหาร รับรองแขกที่มาเยือน


ฟาร์มเห็ดพอเพียง เป็นความสำเร็จที่ป้านาภูมิใจ และตั้งใจให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างรายได้ของชุมชน ทำให้มีผู้สนใจ นักศึกษา และสื่อโทรทัศน์เข้ามาขอถ่ายทำ นำไปเผยแพร่ตลอดทั้งปี ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชน

น้ำพริกตำมือ เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่เกษตรกรคนเก่ง อยากนำเสนอผ่าน “ใจอาสา” ให้เป็นตัวอย่างของกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านฯ ที่บอกว่า ในเมื่อทุกบ้านต้องซื้อน้ำพริกแกงมาประกอบอาหารกันเป็นประจำอยู่แล้ว ทำไมทางกลุ่มฯ ไม่มาช่วยกันตำไว้ใช้เอง และส่งขายสร้างรายได้เข้ากลุ่มฯ

สมาชิกกลุ่มฯ ทั้งหมดเป็นคนในพื้นที่ เมื่อมีกิจกรรมจะมารวมตัวกัน ช่วยกันทำด้วยความสามัคคี หลายคนบอกชอบเพราะ ได้พบปะ พูดคุย ได้ออกกำลัง ได้ทำอาหารกินด้วยกัน บางครั้งก็ทำไปร้องเพลงไป สนุกสนาน ไม่เครียด

เสน่ห์ของน้ำพริกตำมือ คือความลงตัวของส่วนผสมที่สด ใหม่ คัดเอาแต่ของดีที่นำทำ “คนอื่นจะได้กินของดี เหมือนที่เราทำกินเอง”

ผู้สนใจที่แวะเข้ามาเยี่ยมศูนย์เห็ดพอเพียงฯ สามารถซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน หรืออยากเป็นตัวแทนส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านคลองขวางบน สามารถติดตอได้ที่ ป้านา โทร. 061 590 7638 ครับ

สินค้าชุมชน ทำดิน กินเห็ด มีทั้งเห็ดสด เห็ดแปรรูป และที่ขึ้นชื่่อ ผัดไทยเห็ด

 

พิสุทธิ์ สมประสงค์

ชมรมสูงวัยใจอาสา
21 กุมภาพันธ์ 2560

Tags : น้ำพริกตำมือ  ป้านา  เห็ดพอเพียง

view