สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การเพาะเห็ดครบวงจร

การเพาะเห็ดครบวงจร

แนะนำสถานที่

บ้าน วัด โงเรียน เป็นสถาบันของชุมชนมาแต่โบราณ วัดเป็นแหล่งความรู้ อนุรักษ์ ถ่ายทอดศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี จึงเป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยมีบ้านช่วยอุดหนุน ทะนุบำรุง และสานต่อให้ยั่งยืนต่อๆ กันมา จึงเป็นที่มาของคำว่า “บวร

วัดถ้ำกระบอก  ที่อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี เป็นวัดหนึ่งที่ยึดมั่นในธุดงควัตร ยึดถ้ำ และป่าเขา เป็นที่พำนัก  เดินทางด้วยเท้า ไม่นั่งรถ และเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับ “บ้าน” จึงต้องพึ่งพาตัวเอง ทั้งปลูกข้าว ทำเกษตร สวนครัว และเพาะเห็ด

เดิมวัดถ้ำกระบอกเป็นสำนักสงค์ รับบำบัดผู้ติดยาเสพติด ตั้งแต่ ปี2503 จนปี 2522 เปลี่ยนเป็นมูลนิธิช่วยสภาวะทางจิต ต่อมาปี2523 เปลี่ยนการรักษาเป็นสถานพักฟื้นวัดถ้ำกระบอก มาจนถึงปัจจุบัน


การบำบัดผู้ป่วยที่เข้ามาบำบัด ด้วยการใช้สมุนไพรที่วัดปลูกเอง ขับสารพิษออกจากร่างกาย  ใช้เวลาพักฟื้น 15 วัน ใช้การฝีกจิต ใช้ธรรมะเข้าช่วย ฟื้นฟูสภาพร่างกาย หลวงพ่อบอกว่าช่วยบำบัดได้ 1 คน เท่ากับช่วยครอบครัว 1 ครอบครัว ที่นี่รักษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รักษาแค่ครั้งเดียว ไม่มีกลับมาครั้งที่สอง

หลังจากหายแล้วมีการฝึกธรรมะ ให้จิตใจเข้มแข็ง และฝึกอาชีพ เพื่อติดตัวออกไปช่วยครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ ต้องให้การยอมรับ ให้อภัย ให้ความอบอุ่น พวกเขาจะได้ไม่หันไปหาสิ่งเสพติดอีก

การฝึกอาชีพที่วัดถ้ำกระบอก เป็นการลงมือปฏิบัติจริง หวังให้นำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ไม่เป็นภาระอย่างแต่ก่อน อาชีพที่ฝีกมีทั้งด้านเกษตร ด้านช่าง และล่าสุดได้จิตอาสา พันตรี พรชัย ผลแก้ว จากโรงเรียนการบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทร ฯ ลพบุรี มาช่วยเปิดศูนย์เพาะเห็ดถ้ำกระบอก ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ แนะนำการเพาะเห็ดต่างๆ ด้วยหวังให้เป็นอาชีพที่ทำได้ทันที  

ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทของผู้พันฯ  จึงเปิดหลักสูตรการเพาะเห็ดครบวงจร เพื่อประชาชนทั่วไป ที่หวังในสัมฤทธิผล ให้เกิดเครือข่ายเกษตรกรหน้าใหม่ ขยายต่อๆ กันไป จะได้เป็นที่พึ่งได้ของชุมชน เป็นสังคมแห่งการให้ เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนของประเทศ

พบกันใหม่คราวหน้า กับหลักสูตรเพาะเห็ดครบวงจร ค่ะ

ครูนิ กรรณิกา พุ่มคำ
ชมรมสูงวัยใจอาสา
28 กุมภาพันธ์ 2560

บันทึก

Tags : เพาะเห็ด  ถ้ำกระบอก  ผุ้พันแซนเดอร์

view