สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ดอกไม้จันทร์จากฟางข้าว

ดอกไม้จันทร์จากฟางข้าว


ปิดโครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากข้าวปทุมธานี อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลธัญบุรี นำมาถ่ายทอดให้กลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน และผู้สนใจในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเสริมสร้างรายได้และการสร้างงานในชุมชน

วันที9-10 มีนาคม มีการประเมินผลของโครงการโดยคณาจารย์จากสาขาต่างๆ เพื่อผลักดันให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมด ได้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน สร้างกลุ่มงาน และวิทยากรในพื้นที่ เป็นการสานต่อให้เกิดความยั่งยืน

กลุ่มแม่บ้านแสงตะวันจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 มี คุณยาย ชมบุญ บัวหลวง เป็นแกนนำ และคุณบุญนภา บัวหลวง เป็นผู้ประสานงานกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน สินค้าของกลุ่มฯ ส่วนใหญ่ เป็นการนำวัตถุดิบในชุมชนมาสร้างรายได้ เช่น การทำข้าวหลาม การทำสาหร่ายทอด ทำกล้วยฉาบ ขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาลและความต้องการของตลาด

นางสาวอรพินท์ สุขยศ หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ กล่าวว่า เนื่องจากจังหวัดปทุมธานี พื้นที่ส่วนใหญ่ทำนา ฟางข้าวที่เหลือส่วนหนึ่งจะถูกเผ่าทิ้งไป ไม่ได้มีมูลค่า ทั้งสร้างมลภาวะทางอากาศ การนำฟางข้าวกลับมาใช้ประโยชน์ ในลักษณะของกระดาษจากฟางข้าว ที่มีกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน เป็นการนำวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาใช้ ตามศาสตร์ของพระราชา ความพอเพียงที่ยั่งยืน

วิจิตร สนหอม อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ให้รายละเอียดว่า ด้วยลวดลายเฉพาะตัวของกระดาษจากฟางข้าว นำมาตัดเป็นกลีบดอก ประกอบแต่ละกลีบเป็นดอก ลักษณะคล้ายดอกกุหลาบ นำมาจัดเป็นช่อ ผูกด้วยริบบิ้นสีดำให้สวยงาม เป็นการเพิ่มมูลค่า เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค

จิตอาสา “เจมส์” รัฐพงศ์ เรือสุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ พูดถึงกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน ว่าส่วนใหญ่ที่มาอบรมในโครงการนี้ เป็นกลุ่มช่วงวัยผู้สูงอายุ แต่ทุกคนตั้งใจเรียนการทำดอกไม้จันทน์ประดิษฐ์จากฟางข้าวมาก ตอนแรกๆ ทุกคนจะดูตื่นเต้น ไม่กล้าที่จะหยิบจับ แต่เมื่อสอนผ่านไปประมาณชั่วโมง ทุกคนกล้าที่จะลงมือปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งกลุ่มแม่บ้านที่นี่เรียนรู้เร็ว ระหว่างที่สอนยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ ที่เป็นประโยชน์ และบอกว่า “ถ้ามีโอกาสจะเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการกับอาจารย์อีก เพราะว่าได้นำความรู้ไปถ่ายทอดต่อ เป็นการฝึกประสบการณ์ และความรู้ที่นำไปถ่ายทอดยังสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านอีกด้วย”

จากการสอบถามจากผู้เข้าร่วมโครงการ ทุกคนสนใจ และอยากนำไปต่อยอด เพราะทำได้ง่าย  “สามารถนำดอกไม้จันทน์จากฟางข้าวกลับไปทำที่บ้านในเวลาว่าง หลังจากการทำอาชีพหลัก” คุณบุญนภา บอกตอนนี้ได้หาตลาดรองรับดอกไม้จันทน์จากฟางข้าวให้กับกลุ่มแม่บ้านแล้ว สำหรับผู้สนใจกระดาษจากฟางข้าว และดอกไม้จันทน์จากฟางข้าว สามารถติดต่อมาได้ เป็นการช่วยหารายได้เสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านอีกทางหนึ่ง

แม่บ้านใดสนใจ การบริการวิชาการสังคมของทางสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ติดต่อสอบถามได้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โทร.0-2549-3160
ผู้สนใจกระดาษจากฟางข้าว และดอกไม้จันทน์จากฟางข้าว สามารถติดต่อไปยังกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน ได้ที่ 10/1 หมู่ 1, ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160  โทร. 0-2741-7773, 0-2549-4994  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณบุญนภา โทร. 081-4513705

ศูนย์ข่าวใจอาสา รายงาน
ขอขอบคุณ :  http://www.pr.rmutt.ac.th/news/7724


Tags : ดอกไม้จันทร์  กระดาษฟางข้าว  แม่บ้านแสงตะวัน

view