สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ภูมิปัญญาสร้างอาชีพ

ภูมิปัญญาสร้างอาชีพ

การรวมตัวกันของผู้สูงอายุเพื่อสานต่อความตั้งใจมั่น ที่จะสร้างความเข้มแข็งของสังคมสูงวัย ด้วยการมีส่วนร่วม ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา และแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมกิจกรรม และการพึ่งพากันเองของชุมชน ในนามกลุ่มสูงวัยใจอาสา ดำเนินมาครบ 5 ปี

การก้าวข้ามกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม ของแต่หมู่บ้าน ตำบล หรืออำเภอ ทำให้พวกเราได้เพื่อน ได้มิตรภาพ และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา จากกลุ่มเล็กๆ ในพื้นที่ขยายเป็นกลุ่มใหญ่ในอำเภอ และกระจายเป็นเครือข่ายที่กว้างขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง

.

อิทธิพลของสื่อมีผลอย่างยิ่งในด้านธุรกิจ  การศึกษา การพัฒนา และเป็นหัวใจสำคัญในการประชาสัมพันธ์ ให้เกิดการสานต่อสิ่งดีๆ ในชุมชน ให้คนทั่วไปได้รับรู้ ชื่นชม และสนับสนุน โดยเฉพาะการเผยแพร่กิจกรรมสร้างอาชีพ ซึ่งกลุ่มสูงวัยใจอาสา ใช้เป็นแนวทางดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

เว็บไซต์ใจอาสา คือหน้าต่างของกิจกรรมกลุ่มผู้สูงวัย และเป็นสะพานส่งต่อให้สื่อสาธารณะ นำไปเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างของสังคม เป็นกำลังใจให้ผู้สูงอายุ อื่นๆ ได้ลุกขึ้นช่วยกัน สร้างสังคมของการให้ ส่งต่อคนวัยทำงาน และเยาวชนนำไปต่อยอด ทำได้ใช้เป็น และเสริมอาชีพสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัว

ตัวอย่างกลุ่มอาชีพผู้สูงวัย ที่นำออกรายการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ใจอาสา และทางสถานีโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เป็นกำลังใจ เป็นแนวทาง เกิดการสานต่อ ให้สังคมไทยก้าวไปพร้อมๆ กัน

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ท่านผู้ทรงภูมิปัญญา และสื่อสาธารณะทุกๆ ช่อง ที่มองเห็นความสำคัญ และให้การสนับสนุน “สูงวัยใจอาสา”

กลุ่มอาชีพผู้สูงวัย ยินดีถ่ายทอดภูมิปัญญา การประกอบอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ บุคคลทั่วไป และสถานการศึกษา ทั้งที่มหาวิชชาลัยชุมชนบ้านกระแชงสานสุข และเครือข่ายของชมรมสูงวัยใจอาสา ติดต่อส่วนกลาง โทร. 089 4482 809
Line ID : mai itim thai

พิสุทธิ์ สมประสงค์
ประธานชมรมสูงวัยใจอาสา
7 เมษายน 2560

Tags : เก๋าพารวย  กลุ่มอาชีพ  สูงวัยใจอาสา

view