สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คืนสู่เหย้าชาว สว. ปทุมธานี

คืนสู่เหย้าชาว สว. ปทุมธานี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์คลอง5 อำเภอธัญบุรี


ศูนย์พัฒนาการจัดการผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับชมรมบุคคลต้นแบบภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรม “พลังผู้สูงอายุ สานสายใย นักเรียนผู้สูงอายุ” THEME ฝึกอาชีพ

โดยมีท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นายธำรง ธวัชวะชุม มาเป็นประธานเปิดงานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมดังนี้

การบรรยายเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ การแสดงรำนกยูง รำบาสโรพ และรำพื้นบ้านภาคใต้ของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ การแสดงผลิตภัณฑ์ของ นศ. อาวุโส ของโรงเรียนผู้สูงอายุแต่ละรุ่น และการหารือแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปของชมรมบุคคลต้นแบบภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่แต่ละรุ่นได้มาพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เอื้อต่อการประสานประโยชน์

ในงานนี้แต่ละรุ่นได้นำอาหารและเครื่องดื่มมาเลี้ยงกันเอง เป็นการสร้างความสามัคคีฉันพี่น้องและพองเพื่อน ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส และอิ่มใจกันทั่วหน้า


กลุ่มสูงวัยใจอาสา ได้นำผัดไทยเห็ดของดีจากลาดหลุมแก้ว ของป้านา ธนพร โพธิ์มั่น และหมี่กรอบ ของดีจากสมุทรสงคราม ของครูกระปุก รัตน์เกล้า คชเสถียร มาบริการจนเลิกงาน 
ลุงแดง พิสุทธิ์ สมประสงค์ ได้เชิญทีมงานรายการเก๋าไม่แก่ มาบันทึกบรรยากาศในงาน และถ่านทำรายการ เก๋าพารวย “การสานตะกร้าด้วยหลอดกระดาษ” ของป้าปลื้ม ปลื้มจิต สวธานันท์ ภูมิปัญญาต้นแบบงานประดิษฐ์ ของรุ่น 5


หัวเรือใหญ่ของงาน ประธานชมรมบุคคลต้นแบบฯ ป้าเร เรวดี แจ้งไพร ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของกลุ่มอาชีพบ้านฟ้ารังสิต อำเภอธัญบุรี เป็นตัวอย่างจิตอาสาที่อุทิศตนทำงานเพื่อสังคมมาตลอด วันนี้รายการเก๋าไม่แก่ จึงขอสัมภาษณ์และบันทึกรายการช่วง “เก๋าGood” ด้วย

คณะกรรมการจัดงานขอขอบคุณ ผอ. ปราณี ประทุมมา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง และขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ ทุกๆ ท่านที่มาแสดงพลัง ประสานใจ ทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย

พิสุทธิ์ สมประสงค์
ประธานชมรมสูงวัยใจอาสา
10 พฤษภาคม 2560    

 

Tags : ชมรมบุคคลต้นแบบ  ผู้สูงอายุปทุมธานี  8พค.2560

view