สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สูงวัยวาไรตี้ ชมรมบุคคลต้นแบบฯ

สูงวัยวาไรตี้ ชมรมบุคคลต้นแบบฯ

 
กิจกรรมดีดี ของคนสูงวัยที่มีใจอาสา
ร่วมกันสร้างความก้าวหน้า ให้สังคมผู้สูงวัย ในยุคไทยแลนด์
4.0

สัมผัสกับพลังบวกภายใน กับหัวใจที่มุ่งมั่นของกลุ่มคนเล็กๆ ที่กระจายอยู่ทั่วไปในแต่ละชุมชน ที่นำเรื่องราวดีดี มาบอกเล่าให้สังคมรับรู้ และช่วยกัน
ออกมาประสานประโยชน์ เพื่อสร้างสังคมใหม่ “สูงวัยวาไรตี้”

วันนี้ ลุงแดงใจอาสา ขอแนะนำชมรมบุคคลต้นแบบภูมิปัญญาผู้สูงวัย ชมรมที่ตั้งขึ้นมาพร้อมๆ กับสถาบันเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงวัย ตั้งแต่รุ่น 1 ถึงรุ่น 4  แล้วเว้นช่วงไป ( ปี2555 - ปี2559 ) มาเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่อีกครั้ง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี2560 ที่ผ่านมา

ประธานคนปัจจุบันคือ ป้าเรวดี แจ้งไพร พร้อมคณะกรรมการจากรุ่น1-5 โดยมี ผ.อ.ปราณี ประทุมมา ผ.อ. สิทธิอาพร เชยนาค และอาจารย์ ประเสริฐ ชังชู เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ชมรมบุคคลต้นแบบฯ  มีเป้าหมายในการดำเนินการจัดกิจกรรมและรวบรวมผลงาน ความสามารถของสมาชิกศิษย์เก่าแต่ละรุ่น นำมารวบรวมจัดทำเป็นทำเนียบผลงานของชมรมต้นแบบภูมิปัญญา เพื่อบันทึกผลงานของแต่ละท่าน และรวบรวมผลงานนำเสนอในระดับจังหวัด และยกระดับพัฒนาฝีมือภูมิปัญญาให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดแก่หน่วยงานต่างๆ ต่อไป

น.ศ. อาวุโส โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ต้องการสมัครเป็นสมาชิกชมรมบุคคลต้นแบบฯ ติดต่อได้ที่ท่านประธานชมรมฯ โทรศัพท์ 089 2402 405 และ คุณชุติมา ลมเชย เลขานุการฯ โทรศัพท์ 02 9878 653, 083 9001 198 ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างความเข้มแข็งเป็นตัวอย่างสังคมผู้สูงวัย ให้ก้าวไกลไปกับประเทศไทย 4.0 ขอบพระคุณครับ

ดูกิจกรรมย้อนหลัง :  รายการเก๋าไม่แก่ ช่วง เก๋าGood

https://youtu.be/nfZxDBohp88

 

พิสุทธิ์ สมประสงค์
ชมรมสูงวัยใจอาสา
13  มิถุนายน 2560

Tags : ชมรมบุคคลต้นแบบ  ผู้สูงอายุปทุมธานี ป้าเรวดี

view